Yhdistyksen vastine Yle:n uutiseen anestesian aikaisesta hereilläolosta

Yhdistyksen vastine Yle:n uutiseen anestesian aikaisesta hereilläolosta

Potilaan anestesian aikainen hereillä olo

Ylen toimittaja Marcus Ziemann uutisoi lauantaina 18.3.2017 ja uudelleen 21.3 potilastapauksin potilaan hereillä olosta leikkauksen aikana.

Luettuani Ziemannin tekstin, en voi olla ihmettelemättä viimeistä kappaletta:

”Heikoin lenkki löytyy yleensä aina leikkaussalin inhimillisistä tekijöistä. Useimmiten anestesian antaja on tehnyt virheen. Suomessa riskiä lisää, että meillä anestesialääkäri ei välttämättä ole leikkauksen aikana salissa, vaan hoitaja jätetään valvomaan nukutusta. ”

Anestesian hoitaminen tapahtuu anestesiologi ja anestesiahoitaja työparin yhteistyössä. He ovat molemmat ammattilaisia ja keskimäärin leikkaussaleissa tämä yhteistyö sujuu erinomaisesti. Anestesiologi toteuttaa anestesian, oli se sitten yleisanestesia eli nukutus tai puudutus. Ennen salista poistumistaan hän antaa määräykset, joiden mukaan anestesiahoitaja hoitaa potilasta. Anestesiahoitaja jää hoitamaan potilasta vasta potilaan tilan vakiinnuttua ja anestesiologi on aina tavoitettavissa puhelimitse ja saatavissa saliin, jos potilaan hyvinvointi sitä vaatii.

En halua vähätellä hereillä olon mahdollisuutta, mutta tutkimusten mukaan esiintyvyys on 0,13- 0,18% välillä riippuen tutkimuksesta. Tämä mielestäni kertoo, että anestesian antaja ei kovin usein tee virheitä oli hän sitten vastuussa oleva anestesiologi tai anestesiahoitaja, joka hoitaa anestesiaa yksin salissa anestesiologin ohjeistusta noudattaen. Potilaat ovat toimenpiteen aikana myös kohtuullisesti monitoroituja. Mittaamme verenpaineita, pulssia, happisaturaatiota, useita anestesiakaasuihin ja hengitykseen liittyviä parametreja sekä unensyvyyttä laitteilla, jotka mahdollistavat EEG-monitoroinnin. Osaamme mittaamisen ja seuraamisen lisäksi tulkita niiden tarjoamaa tietoa. Se on meidän työtämme.

On totta, että sairaanhoitajan koulutus ei sisällä kliinisiä aineita yhtä paljon kuin lääkäreillä. Meillä ei myöskään ole erikoistumiskoulutusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että emme osaisi työtämme. Leikkausosastoilla anestesiahoitajat käyvät pitkän perehdytyksen läpi ennen kuin heidät ”jätetään” hoitamaan anestesiaa yksin.

Kun kirjoitetaan näin vakavasta asiasta, asiallisuus olisi toimittajan puolelta suotavaa. Leikkaukseen tullessa potilas asettaa oman terveytensä ja hyvinvointinsa anestesia- ja leikkaustiimin käsiin luottaen vaivansa tulevan hoidetuksi. On eettisesti kyseenalaista julkaista kauhutarinoita eetterianestesioista, koska nykypäivän anestesia-aineet eivät verrattavissa 30-40 vuoden takaisiin. Käsitellään aihetta asiallisesti suurentelematta sitä, jotta leikkaukseen tuleville potilaille ei asettaisi paineita ja aiheutettaisi turhia pelkoja.

Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Sash puheenjohtaja

Next Post Previous Post