Säätiön toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Johdanto

Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiö (Säätiö) perustettiin vuonna 2005. Vuonna 2002 pidetyn seitsemännen anestesiasairaanhoitajien maailmankongressin (The 7th World Congress of Nurse Anesthetists) tuoton turvaamiseksi Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n (Yhdistys) hallitus ehdotti Säätiön perustamista.
Säätiön toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea anestesiahoitotyötä, sen tutkimusta, osaamista ja kehittämistä.

Säätiö jakaa Yhdistyksen jäsenistölle apurahoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Apurahoista säädetään erikseen apurahasäännöillä.

Säätiön toimintavuosi

Säätiön toimintavuosi on kulloinenkin kalenterivuosi.

Säätiön varat

Säätiön alkupääoma viisikymmentätuhatta euroa (50 000) on sijoitettu vuonna 2005.
Säätiö voi ottaa lahjoituksia vastaan yhdistyksiltä, yksityisiltä lahjoittajilta tai yrityksiltä.
Tarvittaessa Säätiö voi käyttää rahastovarantojaan toiminnan turvaamiseksi. Tästä tehdään erillinen päätös hallituksen kokouksessa.

Apurahojen jakaminen

Säätiö jakaa apurahoja vuonna 2017 hakemusten perusteella budjettiin varatun määrärahan turvin. Apurahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa, toukokuun ja joulukuun loppuun mennessä. Apurahoja jaetaan tänä vuonna koulutuspäiville sekä erilaisiin anestesiahoitotyön kehitysprojekteihin. Sellaisia ovat vuonna 2017 mm. potilasturvallisuuteen tai perioperatiiviseen lämpötalouteen liittyvät projektit. Steripolar Oy:n lahjoittaman apurahan saajan Säätiön hallitus valitsee vuositeeman mukaisesti.

Säätiön hallituksen kokoukset

Säätiön hallitus kokoontuu 1-3 kertaa toimintavuoden 2017 aikana tai tarvittaessa useammin.

Säätiön toiminnasta tiedottaminen ja sen kehittäminen

Säätiö tiedottaa toiminnastaan Yhdistyksen Spirium-lehdessä ja verkkosivuilla osoitteessa www.sash.fi. Verkkosivuilla ja lehdessä julkaistaan mm. säätiön toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tietoja kokouksista ja apurahapäätöksistä. Säätiön hallituksen jäsen osallistuu kutsuttuna Yhdistyksen koulutuspäiville tiedottamaan säätiön toiminnasta.

Säätiö tukee anestesiahoitotyön osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa yhteistyössä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Helsinki 20.1.2017

 

Riitta Ruuska                                                    Riitta Honkanen                                                      Virpi Lindholm

Anne Malinen                                                  Marjaleena Väänänen                                          Johanna Katomaa