KAAKINEN_Palovammat _ anestesia lääkärin näkökulma