Opiskele kivunhoitotyön asiantuntijaksi Turussa, 30 op.