Kevätkokous siirtyy myöhempään ajankohtaan

Kevätkokous siirtyy myöhempään ajankohtaan

SASH ry kevätkokous 2020

 

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n sääntöjen 13 §:n mukaan Yhdistyksen kevätkokous tulee järjestää huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään hallituksen laatima kertomus Yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edelliseltä toimintavuodelta sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

 

Koronavirustilanteen vuoksi Suomeen on julistettu poikkeusolot ja voimassa on valmiuslaki toistaiseksi 13.4.2020 saakka. Lisäksi jatkotoimenpiteenä Uudenmaan maakunta on suljettu maakuntaan saapuvien ja maakunnasta lähtevien osalta tiukoin rajoituksin 19.4.2020 saakka ja ravintolatoiminta on hallituksen antamalla asetuksella kielletty 31.5.2020 saakka koko maassa.

 

Yhdistyksen talous on aiempien vuosien tapaan vakaalla pohjalla ja 14.2.2020 pidetyssä toiminnantarkastuksessa annettiin lausunto vastuuvapauden myöntämisestä Yhdistyksen hallitukselle. Koska kevätkokouksen lykkäämisen ei voida katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa sen enempää Yhdistyksen jäsenille kuin Yhdistyksen toimivalle hallituksellekaan, on Yhdistyksen hallitus päättänyt siirtää kevätkokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

 

Asiasta informoidaan jäsenistöä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.

 

Espoossa 3.4.2020

 

SASH ry hallituksen puolesta

 

Sari Pyhälä

Puheenjohtaja

 

Next Post Previous Post