Kokouskutsu ja tiedote Yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksenjärjestelyistä

Kokouskutsu ja tiedote Yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksenjärjestelyistä

Tervetuloa Yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen 23.4.2021 klo 17.00

Koronaviruspandemiasta ja sen mahdollisista liikkumiseen ja kokoontumiseen aiheuttamista rajoituksista
johtuen sekä terveysturvallisuus huomioiden kokouksen järjestäminen paikan päällä ei tämän hetkisen
tiedon mukaan ole mahdollista.

Voimassa oleva väliaikaislaki 677/2020 sallii tietyt poikkeukset eräisiin yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen
määräyksiin. Voimassa olevan väliaikaislain 4 §:n 2 momentissa todetaan: ”Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin
ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa
tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten
mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.”

– Tämän väliaikaislain säännöksen nojalla kokoukseen voi osallistua myös postitse ennakkoon
äänestämällä taikka reaaliaikaisesti etäyhteydellä (esim. Teams, Zoom tms). Tällöin
osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on kuitenkin voitava selvittää tavallisessa
yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Yhdistyksen hallitus on sähköpostikokouksessaan 1/21 päättänyt yksimielisesti, että sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään perjantaina 23.4.2021 klo 17 ja siihen voi osallistua etäyhdeydellä.
Lisäksi Yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti kevätkokoukseen tulee ilmoittautua sähköpostilla
Markus Sjögrenille (markus(a)sash.fi) viimeistään viikkoa ennen kokousta (16.4.2021). Ilmoittautumisen
yhteydessä tarkistetaan jäsenstatus osallistumis- ja äänioikeuden todentamista varten, jonka jälkeen linkki
kokousta varten lähetetään sähköpostitse.

Kevätkokouksen esityslista on luettavissa Yhdistyksen verkkosivuilla.

Tervetuloa!

Espoossa 23.3.2021
Sari Pyhälä
Puheenjohtaja
Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry

Next Post Previous Post