Säätiön toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Johdanto

Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiö (Säätiö) perustettiin vuonna 2005. Vuonna 2002 pidetyn seitsemännen anestesiasairaanhoitajien maailmankongressin (The 7th World Congress of Nurse Anesthetists) tuoton turvaamiseksi Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n (Yhdistys) hallitus ehdotti Säätiön perustamista.

Säätiön toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea anestesiahoitotyötä, sen tutkimusta, osaamista ja kehittämistä.

Säätiö jakaa Yhdistyksen jäsenistölle apurahoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Apurahoista säädetään erikseen apurahasäännöillä.

Säätiön toimintavuosi

Säätiön toimintavuosi on kulloinenkin kalenterivuosi.

Säätiön varat

Säätiön alkupääoma viisikymmentätuhatta euroa (50 000) on sijoitettu vuonna 2005.

Säätiö voi ottaa lahjoituksia vastaan yhdistyksiltä, yksityisiltä lahjoittajilta tai yrityksiltä.

Tarvittaessa Säätiö voi käyttää rahastovarantojaan toiminnan turvaamiseksi. Tästä tehdään erillinen päätös hallituksen kokouksessa.

Apurahojen jakaminen

Säätiö jakaa apurahoja vuonna 2018 hakemusten perusteella budjettiin varatun määrärahan turvin. Apurahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa, toukokuun ja joulukuun loppuun mennessä. Apurahoja kohdennetaan tänä vuonna WCNA- kongressiin, koulutuspäiville ja tutkimustyöhön. Apurahaa voidaan myöntää myös erilaisiin anestesiahoitotyön kehitysprojekteihin. Yhteistyökumppaneista Suomen 3 M Oy ja Steripolar Oy tukevat taloudellisesti yhdistyksen jäseniä apurahan muodossa.

Säätiön hallituksen kokoukset

Säätiön hallitus kokoontuu 1-3 kertaa toimintavuoden 2018 aikana.

Säätiön toiminnasta tiedottaminen ja sen kehittäminen

Säätiö tiedottaa toiminnastaan Yhdistyksen Spirium-lehdessä ja verkkosivuilla osoitteessa www.sash.fi. Verkkosivuilla ja lehdessä julkaistaan mm. säätiön toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tietoja kokouksista ja apurahapäätöksistä. Säätiön hallituksen jäsen osallistuu kutsuttuna yhdistysten koulutuspäiville tiedottamaan säätiön toiminnasta.

Säätiö tukee anestesiahoitotyön osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa yhteistyössä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

 Helsinki 26.1.2018

 

Riitta Ruuska                                                    Riitta Honkanen                                                      Virpi Lindholm

 

Anne Pulli                                                          Marjaleena Väänänen                                            Johanna Katomaa