NOSAM 2015 på svenska

NOSAM -MÖTE I DANMARK 2015

Harriet Ljungberg-Rasmus

SASH ry, Nordisk kontaktperson

NOSAM, nordiskt samarbetsmöte för anestesi-och intensivvårdssjukskötare, hölls i Århus 24-26.4. Århus är Danmarks näst största stad och landets yngsta stad enligt befolkningen. Nästan var femte invånare är student och enbart i Århus universitet finns 35000 studerande.

Vi började dagen med en studiebesök till Århus Universitetssjukhus. Efter det förflyttade vi oss till Hotel Comwell där mötet hölls. Söderberg blev återvald som ordförande och Nina Vormslev Lennert valdes till sekreterare.

Vi gick landvis igenom vad nytt som hänt i föreningarna sen senaste möte.

FÁ 3 på Färöarna planerar skolning i användning av defibrillatorer som finns i köpcentra, idrottsanläggningar och större samlingsplatser tillsammans med tillverkaren av apparaturen. Med verksamheten försöker man samla in pengar till föreningen.

Ingrid Andersson(anestesi) och Eva Åkerman(intensiv) avgår som Sveriges representanter i NOSAM i maj. Vårdförbundet gjort en undersökning om av anestesi och intensivvårdssjuksköterskornas arbetsvillkor. Undersökningen har publicerats i Spirium 2/15.

I Danmark hade man en ackreditering av utbildningen i anestesisjukvård. Ingrid Andersson (1. vicepresident i IFNA) var inbjuden som övervakare från Sverige.

Inom intensivvården i Norge använder man sig av NAS score, som mäter vårdarnas arbetsbörda. Studier på master nivå inom anestesisjukvård erbjuds i sju av femton universitet. En undersökning om anestesisjukskötarens arbetsbeskrivning och arbetsförhållande är under arbete.

På Island hade man hösten 2014 en ackreditering av utbildningen i anestesisjukvård. Tredje nivån (level 3) blev godkänd.

NOKIAS2016 (Nordisk kongress för intensiv- och anestesisjukskötare) som hålls i Åbo i september 2016 var också på agendan. Man gick i diskussionsform genom frågor och förslag angående arrangemanget och planeringen av kongressen. NOKIAS kongresserna hålls vanligen på de nordiska språken, men i Åbo kommer man att dessutom ha engelska som kongresspråk.

Nina Vormslev Lennert berättade hur ICPAN kongressens arrangemang framskrider. ICPAN hålls 9.-12.9.2015 i Köpenhamn i FSAIO:s regi.

Dessutom diskuterade vi hur postoperativa vården är organiserat i våra länder. Uppvakningen kan höra till anestesi- eller intensivvårdsavdelningen. Personalen är främst anestesi- eller intensivvårdssjukskötare.

Deltagare: Edda Jörundsdottir (anestesi, Island), Heidi Tvørfoss (anestesi, Färöarna), Therese Jenssen Finjarn (anestesi, Norge), Sigbjørn Flatland (intensiv, Norge), Dorte Söderberg (anestesi, Danmark), Nina Vormslev Lennert (intensiv, Danmark), Ingrid Andersson (anestesi, Sverige), Eva Åkerman (intensiv, Sverige) och Harriet Ljungberg-Rasmus (anestesi, Finland).

Följande möte hålls på Färöarna 22.-23.4. 2016.