Säätiö

Suomen Anestesiasairaanhoitajien säätiö sr

Suomen Anestesiasairaanhoitajien säätiö sr (Säätiö) on perustettu 8.8.2005. Säätiön perustamisen ajatus syntyi, kun todettiin, että v. 2002 Suomessa pidetty seitsemäs anestesiahoitajien maailmankongressi (The 7th Wolrd Congress for Nurse Anaestehetists) tuotti yhdistykselle varoja. Kongressin tuotto vastasi hyvinkin Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n järjestämien opintopäivien tuottoja parin kolmen vuoden ajalta.

Säätiön tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja anestesiahoitotyön tutkimiseen ja kehittämiseen. Säätiö jakaa apurahoja Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n jäsenille hakemusten perusteella kahdesti vuodessa (Sääntömuutos Säätiön hallituksen kokous 19.3.2010). Apurahojen hakemisohjeet ovat kohdassa: Apurahasäännöt. 

Säätiön asioita hoitaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu 6-jäseninen hallitus, joka valittiin ensimmäisellä kerralla Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n kevätkokouksessa maaliskuussa 2005. Jatkossa Säätiön hallitus valitsee jäsenensä itsenäisesti. Uuden hallitukseen kokoonpano 2018 – 2020:

Riitta Ruuska – sash.fi Riitta Ruuska
Puheenjohtaja
Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiö
Uhanperäntie 48, 90810 Kiviniemi
+358 50 359 0370
etunimi.sukunimi[at]elisanet.fi tai etunimi.sukunimi[at]ppshp.fi
  Anna-Kaisa Lappi
Varapuheenjohtaja
Jalopuunkuja 8, 90800 Oulu
+358 40 732 9172
annakaisa.lappi[at]gmail.com tai anna-kaisa.lappi[at]ppshp.fi
Riitta Honkanen
Sihteeri
Paciuksenkaari 10 C 67, 00270 Helsinki
+358 44 042 2282
honkanenriitta65[at]gmail.com
Marja Leena Väänänen
Rahastonhoitaja
Varvisaari, 70100 Kuopio
+358 50 302 5886
vaananenm46[at]gmail.com

Anne Pulli
Verkkosivuvastaava
Keljantie 175, 74140 Iisalmi
+358 40 586 8528
pullianne1[at]gmail.com
Virpi Lindholm
Apurahavastaava
Nurmitie 3, 70700 Kuopio
+358 40 552 7897
lindholmvirpi62[at]gmail.com

Säätiön pääoma on sijoitettuna, eikä siihen tulla koskemaan. Säätiön tulot muodostuvat pääoman tuotoista ja lahjoituksista. Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry on budjetissaan varannut osuuden opintopäivätuotoista lahjoitettavaksi Säätiölle vuosittain. Säätiö voi myös vastaanottaa lahjoituksia niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltäkin. Jos Sinua, hyvä lukija, kiinnostaa olla mukana anestesiahoitotyön kehittämisen tukijana, on Sinulla nyt oivallinen mahdollisuus tehdä se. Pienikin lahjoitus on Säätiölle suuri lahjoitus!

Säätiö laatii vuosittain toimintakertomuksen menneestä vuodesta ja seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelman.

Säätiön toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen opintopäivillä, Spiriumissa ja www-sivuilla. Kaikki hallituksen jäsenet vastaavat myös mielellään esille nouseviin kysymyksiinne. Säätiön yhteystiedot löytyvät www-sivuilta www.sash.fi.