Suomen Anestesiasairaanhoitajien säätiö sr

Stiftelsen för Finlands Anestesisjukskötare
The Foundation Of Finnish Nurse Anesthetist

Puheenjohtaja
Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Vieruntie 21
21420 Lieto
+358 50 337 5956
marjaliisa.ylitaloairo@gmail.com

Tilinumero: FI02 8000 1171 1144 17

(apurahojen palautusta varten)

Y-tunnus 1999866-7

Suomen Anestesiasairaanhoitajien säätiö sr (Säätiö) on perustettu 8.8.2005. Säätiön perustamisen ajatus syntyi, kun todettiin, että v. 2002 Suomessa pidetty seitsemäs anestesiahoitajien maailmankongressi (The 7th Wolrd Congress for Nurse Anaestehetists) tuotti yhdistykselle varoja. Kongressin tuotto vastasi hyvinkin Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n järjestämien opintopäivien tuottoja parin kolmen vuoden ajalta.

Säätiön tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja anestesiahoitotyön tutkimiseen ja kehittämiseen. Säätiö jakaa apurahoja Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n jäsenille hakemusten perusteella kahdesti vuodessa (Sääntömuutos Säätiön hallituksen kokous 19.3.2010). Apurahojen hakemisohjeet ovat kohdassa: Apurahasäännöt. 

Säätiön asioita hoitaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu 6-jäseninen hallitus, joka valittiin ensimmäisellä kerralla Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n kevätkokouksessa maaliskuussa 2005. Jatkossa Säätiön hallitus valitsee jäsenensä itsenäisesti.

Säätiön pääoma on sijoitettuna, eikä siihen tulla koskemaan. Säätiön tulot muodostuvat pääoman tuotoista ja lahjoituksista. Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry on budjetissaan varannut osuuden opintopäivätuotoista lahjoitettavaksi Säätiölle vuosittain. Säätiö voi myös vastaanottaa lahjoituksia niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltäkin. Jos Sinua, hyvä lukija, kiinnostaa olla mukana anestesiahoitotyön kehittämisen tukijana, on Sinulla nyt oivallinen mahdollisuus tehdä se. Pienikin lahjoitus on Säätiölle suuri lahjoitus!

Säätiö laatii vuosittain toimintakertomuksen menneestä vuodesta ja seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelman.

Säätiön toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen opintopäivillä, Spiriumissa ja www-sivuilla. Kaikki hallituksen jäsenet vastaavat myös mielellään esille nouseviin kysymyksiinne. Säätiön yhteystiedot löytyvät www-sivuilta www.sash.fi.