Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Johdanto

Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiö sr perustettiin vuonna 2005. Vuonna 2002 pidetyn seitsemännen anestesiasairaanhoitajien maailmankongressin (The 7th World Congress of Nurse Anesthetists) tuoton turvaamiseksi Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n (Yhdistys) hallitus ehdotti säätiön perustamista.

Säätiön toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea anestesiahoitotyötä, sen tutkimusta, osaamista ja kehittämistä.

Säätiö jakaa yhdistyksen jäsenistölle apurahoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Apurahoista säädetään erikseen apurahasäännöillä.

Säätiön toimintavuosi

Säätiön toimintavuosi on kalenterivuosi.

Säätiön varat

Säätiön alkupääoma viisikymmentätuhatta euroa (50 000) on sijoitettu vuonna 2005.

Säätiö voi ottaa lahjoituksia vastaan yhdistyksiltä, yksityisiltä lahjoittajilta tai yrityksiltä. Covid pandemiasta johtuen säätiön saamat lahjoitukset vuonna 2022 jäänevät vähäisiksi.

Tarvittaessa säätiö voi käyttää rahastovarantojen tuottoja toiminnan turvaamiseksi. Tästä tehdään erillinen päätös hallituksen kokouksessa.

Toimintasuunnitelmassa liitteenä talousarvio vuodelle 2022 (liite 1 Talousarvio vuodelle 2022).

Apurahojen jakaminen

Säätiö jakaa apurahoja vuonna 2022 hakemusten perusteella budjettiin varatun määrärahan turvin. Apurahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa, toukokuun ja joulukuun loppuun mennessä. Apurahoja myönnetään koulutuspäiville, tutkimustyöhön ja erilaisiin anestesiahoitotyön kehitysprojekteihin.

Vuonna 2022 jaettavien apurahojen määrään vaikuttaa suurelta osin se, miten Suomen anestesiasairaanhoitajat ry pystyy tukemaan säätiön toimintaa. Säätiö hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita apurahavarojen kartuttamiseksi.

Covid pandemian jatkuminen tulee vaikuttamaan vuonna 2022 järjestettäviin koulutuksiin sekä haettavien apurahojen määrään. Covid pandemian aikana apurahoja voidaan hakea myös etänä järjestettävien koulutusten osallistumismaksuihin.

Säätiön hallituksen kokoukset

Säätiön hallitus kokoontuu 1-4 kertaa toimintavuoden 2022 aikana. Ensimmäinen säätiön hallituksen kokous on vuosikokous ja siinä käsitellään sääntömääräiset asiat. Tarvittaessa kokoukset pidetään etäkokouksina.

Säätiön toiminnasta tiedottaminen ja kehittäminen

Säätiö tiedottaa toiminnastaan Yhdistyksen Spirium-lehdessä ja verkkosivuilla osoitteessa www.sash.fi. Verkkosivuilla ja lehdessä julkaistaan mm. säätiön toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tietoja kokouksista ja apurahapäätöksistä. Säätiön hallituksen jäsen/jäsenet osallistuvat kutsuttuna yhdistysten koulutuspäiville tiedottamaan säätiön toiminnasta.

Oulu/Teams etäkokous 5.2.2022

 

Riitta Ruuska, puheenjohtaja                                                            Riitta Honkanen, varapuheenjohtaja

Anna-Kaisa Lappi, rahastonhoitaja                                                  Eija Manninen, apurahavastaava

Anne Pulli, verkkosivuvastaava                                                         Sonja Hietaranta, sihteeri