Puheenvuoro

Puheenvuoro pyydetään kädennostolla ja ilmoittamalla oma nimi. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot siinä järjestyksessä kun niitä on pyydetty. Poikkeuksena ovat työjärjestyspuheenvuoro ja repliikki, jotka annetaan heti meneillään olevan puheenvuoron päätyttyä. Myös kannatuspuheenvuoro tulee pyytää samalla tavoin kuin muut puheenvuorot.

Asian esittely

Puheenjohtaja tai asiantuntija esittelee asian. Esittelyssä ilmaistaan hallituksen kanta, jota pidetään pääehdotuksena.

Asian käsittely

Asian esittelyn jälkeen käydään keskustelua, jonka aikana tehdään muutosesitykset ja käytetään kannatuspuheenvuorot. Keskustelun jälkeen on äänestys, johon otetaan vain kannatetut muutosesitykset. Hallituksen esitys on pääehdotus, eikä sitä tarvitse kannattaa. Muutosesitykset on tehtävä kirjallisena.

Äänestys

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella jäsenellä. Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa voittaa esitys, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Asiaäänestyksiin otetaan vain kannatetut ehdotukset. Henkilövaaleissa ei kannatusta tarvita.

Opiskelijajäsenet

Opiskelijoilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta heillä ei ole äänioikeutta.