NOSAM – Pohjoismainen yhteistyö

NOSAM on pohjoismainen yhteistyöjärjestö anestesiasairaanhoitajille ja tehosairaanhoitajille. Jäsenmaat ovat Tanska, Ruotsi, Norja, Islanti, Färsaaret ja Suomi. Anestesiasairaanhoitajat aloittivat pohjoismaisen yhteistyön 1970-luvun alussa ja tehosairaanhoitajat liittyivät myöhemmin(1978). Suomen tehosairaanhoitajat eivät kuulu yhdistykseen.

Tavoite

Pohjoismainen yhteistyö luo vahvan pohjan anestesia- ja tehosairaanhoidon kehitystyölle.

Vahva ammattitaito on yhteinen tavoite. Pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on nostaa ammatillisen taidon ja pätevyyden tasoa anestesia- ja tehohoidossa toimivilla sairaanhoitajilla. Yhdistys toimii foorumina keskusteluille, tiedottamiselle, kehittämiselle, tutkimuksille, koulutukselle sekä kysymyksille koskien ammattia ja organisaatiota.

Yhdyshenkilöt

Yhdistyksen hallitus vastaa yhteistyön jatkuvuudesta ja kehittämisestä. Jäsenyhdistykset nimeävät edustajan yhteistyökokouksiin. Kokouksia järjestetään kerran vuodessa. Jäsenmaat isännöivät kokouksia vuorotellen.

Kongressit

Pohjoismainen kongressi, NOKIAS, järjestetään joka kolmas vuosi vuorotellen joka maassa. Kongressikielinä toimivat pohjoismaiset kielet.

Pohjoismaiset yhdistykset

Färsaaret

Islanti

Norja

  • Anestesiskepleiernes Landsgruppe NSF
  • Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleier NSFLIS

Ruotsi

  • Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Tanska

  • FSAIO Fagligt selskab for anestesi- intensiv- og opvågningssygeplejersker