NOSAM 2016

Raportti NOSAM- kokouksesta Färsaarilla, 22.-23.4.2016 ja vähän muuta

Harriet Ljungberg-Rasmus

SASH, hallituksen jäsen

NOSAM yhteyshenkilö

Tänä vuonna färsaarelaiset isännöivät NOSAM- kokouksen. Kokous pidettiin Färsaarten pääkaupungissa, Tórshavnissa, Streymoyn saarella.

Kokoukseen osallistuivat Jórun Højgaard ja Heidi Tvørfoss Färsaarilta, Edda Jörunsdóttir Islannista, Therese Finnjarn Jensen ja Sigbjörn Flatland Norjasta, Ann-Charlotte Falk Ruotsista, Dorte Söderberg ja Nina Vormslev Lennert Tanskasta sekä allekirjoittanut.

Päivät Färsaarilla olivat hyvin antoisat pohjoismaiden kollegojen kanssa, ei vaan ammatillisissa merkeissä, vaan myös turisteina Jórunin ja Heidin emännöiminä. He olivat järjestäneet ensiluokkaisen kiertomatkan Färsaarten ympäri.

Färsaaret on Tanskalle kuuluva itsehallinnollinen saariryhmä, jonka asukasluku on noin 49.000. Tórshavnissa sijaitsee kansallissairaala, jossa on 200 vuodepaikkaa. Sairaala on erikoistunut 29 lääketieteelliseen alaan, muilla aloilla se pyrkii tekemään yhteistyötä muiden Pohjoismaiden sairaaloiden kanssa.  Arkipäivää saarilla on esimerkiksi koko perheen muuttaminen Kööpenhaminaan hoitojen ajaksi, jos perheessä lapsi sairastuu vaikkapa leukemiaan. Potilassiirrot Färsaarilta hoidetaan reittilennoilla. Jos potilas on vuodepotilas, rajataan lentokoneen takaosaan alue potilaalle ja hoitohenkilökunnalle.

 

Kokouksessa keskustelimme muun muassa anestesia- ja tehosairaanhoitajien koulutuksesta ja pohjoismaisesta lapsianestesioiden syventävästä koulutuksesta (NUBA). Lisäksi kävimme keskustelua siitä, miten pohjoismaisissa yhdistyksissä valitaan hallituksen jäseniä.

NOSAM:n puheenjohtajaksi valittiin Dorte Söderberg Tanskasta yksimielisesti kolmannelle kaksivuotisjaksolle. Sihteerinä toimi perinteisesti isäntämaan edustaja, tällä kertaa Jórun Højgaard.

 

Pohjoismaisten yhdistysten rakenne

Tanskassa (FSAIO) hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja koko hallitus valitaan kerralla. FSAIO:ssa ei ole ylärajaa, kuinka kauan jäsen voi istua hallituksessa. Yhdistyksessä on ollut keskustelua vaalikäytännön muuttamisesta, koska halutaan minimoida riskiä, että koko hallitus vaihtuisi kerralla. Muissa pohjoismaissa hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi.

Ruotsissa (AnIva) hallituksessa saa nykyään istua kaksi kautta; enintään kolme, jos siihen on perusteita. Yhdistyksessä toimii neljä neuvostoa vastuualueinaan johtaminen, koulutus, tutkimus ja nuoret.

Norjassa yhdistykset (NSFLIS, ALNFS) järjestävät yleiskokouksen joka toinen vuosi syksyisin. Kokouksissa on vaalit, jossa valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Islanti, (Fs) järjestää vaalit joka vuosi. Yhdistyksessä ei ole rajoitettu, kuinka kauan hallituksessa saa istua. Islannin tehosairaanhoitajat eivät ole mukana pohjoismaisessa yhteistyössä.

Färsaarilla (FÀ3) valitaan hallituksen jäsenet kahden vuoden mittaiselle kaudelle vaalein joka vuosi.

Suomessa (SASH ry) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle joka vuosi syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja lisäksi valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi. Suomen Tehohoitoyhdistys ry ei ole mukana pohjoismaisessa yhteistyössä.

 

Koulutus

Tanskassa ei ole mahdollista suorittaa master-tason tutkintoa teho- ja anestesiasairaanhoidossa. Master-tasoisen tutkinnon samoin kuin alemman korkeakoulun tutkinnon tai filosofian tohtorin tutkinnon voi kuitenkin suorittaa “kliinisessä sairaanhoidossa”.

Norjassa voidaan suorittaa master-tason tutkinto anestesia- tai tehosairaanhoidossa, leikkaussairaanhoidossa tai terveydenhoidossa. Ennen koulutukseen hakeutumista tarvitaan vähintään kahden vuoden työkokemus. Opinnot kestävät kaksi vuotta.

Maisterintutkinto Ruotsissa vastaa puolta master-tason tutkinnosta. Erikoistumisopinnot kestävät vuoden. Ruotsissa haluttaisiin pidemmät opinnot, koska tällä hetkellä ne ovat liian tiivistetyt ja vaativat opiskelijoille. Yleinen tavoite on kuitenkin, että hoitajat saadaan työmarkkinoille nopeasti.

Färsaarilla on järjestetty erikoistumisopinnot anestesia- ja tehosairaanhoitajille yhteistyössä Tanskan kanssa. Tänä vuonna on valmistunut 12 tehosairaanhoitajaa.

Islannin master-tutkinto suoritetaan The University of Iceland yliopistossa ja tutkinnon voi suorittaa sekä teho- että anestesiasairaanhoidossa.

Suomessa ei ole tutkintoon johtavaa erikoistumisopintoa anestesia- tai tehosairaanhoidossa.

 

NUBA (Nordisk utbildning barnanestesi)

Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta osallistuu anestesiasairaanhoitajia lapsianestesioiden yhteispohjoismaiseen syventävään koulutukseen. Opintoihin kuuluu kolme teoriajaksoa ja opiskelijat käyvät suorittamassa käytännön jaksoja eri pohjoismaissa, jotka kuuluvat ohjelmaan. NOSAM on sateenvarjo-organisaationa koulutukselle.

 

Grönlannin NOSAM jäsenyys

Grönlannilla on sama asema Tanskan yhdistyksessä kuin Färsaarilla, mutta heillä ei ole omaa yhdistystä. Kun järjestelyt NOSAM jäsenyyteen ovat valmiit, he voivat nimittää oman jäsenen NOSAM hallitukseen. Grönlanti ei ehtinyt nimittää edustajaa NOSAM- kokoukseen, joka pidettiin NOKIAS2016- kongressin yhteydessä.

 

NOKIAS

NOKIAS on pohjoismainen teho- ja anestesiasairaanhoitajien kongressi, joka järjestetään joka kolmas vuosi. Järjestelyt hoitaa paikallinen yhdistys ja katto-organisaationa ja apuna on NOSAM. Tehtäväni NOSAM- yhteyshenkilönä johti siihen, että minut nimettiin NOKIAS2016 presidentiksi. Tehtävä on ollut iso askel mukavuusalueeni ulkopuolelle. Onneksi koko hallitus – jokainen omalta osaltaan ja omalla tavallaan – on panostanut kongressin valmisteluun. Viimeiset kolme vuotta hallitustyömme on ollut pääosin kongressivalmistelujen määräämä. Isoimman kuorman ovat kantaneet puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo ja päätoimittaja Sari Pyhälä yhteyksillään ja laajoilla verkostoillaan. NOSAM- yhteyshenkilönä kontollani olivat pohjoismaiset luennoitsijat ja NOSAM- jäsenten työnjako kongressissa.

Olemme hyvin iloisia siitä, että NOKIAS2016 saavutti suuren suosion osallistujien kesken. Ohjelma ja järjestelyt saivat kiitosta. Turun Yliopiston Kongressitoimisto kokemuksellaan oli suurena apuna ja tukena järjestelyissä.

NOKIAS2016 ja syyskoulutuspäivien aikana oli Yhdistyksen syyskokous, jossa järjestettiin myös henkilövaalit. Olin jo aikaisemmin päättänyt jättää hallitustyön ja NOSAM- yhteyshenkilön tehtävän kuuden vuoden jälkeen. Jatkan varajäsenenä vielä seuraavalla kaudella. Hallitustyö on ollut antoisaa ja mielenkiintoista, mutta nyt on uusien voimien ja ideoiden aika.

Suurin oivallus tämän 6 vuoden NOSAM- jakson aikana oli se, miten huonossa asemassa olematon erikoistumiskoulutuksemme on. Emme voi tehdä yhteistyötä koulutusasioissa muiden pohjoismaiden kanssa emmekä voi mennä muihin pohjoismaihin töihin anestesiasairaanhoitajana. Huomasin myös NOKIAS2016 suunnittelun aikana koulutuksen merkityksen tutkimustyöhön. Pohjoismaiset anestesiasairaanhoitajat ja erikoistuvat hoitajat tekevät tutkimustyötä hoitotyöstä ja esittelevät abstraktit tutkimustyöstään suullisena tai postereina ylpeydellä kongresseissa ympäri maailmaa. Miten me – ilman erikoistumiskoulutusta? Saammeko kutsua itsemme anestesiasairaanhoitajiksi, nurse anesthetist?

 

Siinä on haaste uudelle hallitukselle. Toivon inspiraatiota ja voimia kamppailuun koulutuksemme puolesta.