IFNA:n maaedustajien (CRN) kokous Budapestissa WCNA:ssa 2018

IFNA:n maaedustajien kokous järjestettiin Budapestissa 16.- 17. kesäkuuta Anestesiahoitajien Maailmankongressin yhteydessä. Kokoukseen osallistui 31 maaedustajaa ja 3 tarkkailijaa Kroatiasta, Taiwanista ja Iso-Britanniasta.

IFNA:n presidentti Jackie Rowles avasi kokouksen ja kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kokous aloitettiin maaraporttien esittelyllä. Jokainen maaedustaja kertoo lyhyesti oman maansa uusimmat kuulumiset anestesiasairaanhoitajien koulutuksen ja käytännön kentän osalta. Jackie Rowles ja Pascal Rod antoivat omat raporttinsa järjestön edustajina.

Vuoden 2017 tilinpäätös noin 30 000 CHF positiivinen. Myös kuluvan vuoden puolivuotiskauden taloudellinen on positiivinen. Järjestöllä on 43 jäsenmaata, mutta 2017 jäsenmaksunsa maksoi 33 maata. Osa jäsenmaista on erittäin köyhiä, eikä maajärjestön varat riitä jäsenmaksuun. Joistain maista yhdistystoiminta on loppunut ja jäsenmaksut jäävät maksamatta sen vuoksi. Jäsenmaksut määräytyvät kunkin maan tuloluokan mukaan, joista Suomi kuuluu korkeimpaan. Tuloluokkia on kolme: korkeiden, keskitason ja matalien tulojen luokat. IFNA on vakavarainen järjestö, jolla on oma apurahoja jakava säätiönsä. Vuonna 2015 IFNA myönsi apurahan sveitsiläiselle Christian Herionille ja 2016 Etelä-Korealaiselle Guy Seon Jeongille.

Seuraava maailmankongressi järjestetään 2022. Sen isännyyttä ovat hakeneet Kroatia ja Kreikka. Molemmat ehdokkaat olivat laatineet lyhyen esityksen mahdollisesta kongressipaikasta, mahdollisuuksista järjestää sosiaalista ohjelmaa, kulkuyhteyksistä jne. Syksyn aikana IFNA:n Presidentti, toiminnanjohtaja ja toimihenkilöt tekevät vierailun ehdotettuihin kongressimaihin ja 2019 keväällä johtokunta päättää seuraavan kongressin järjestäjämaan. Molemmat vaihtoehdot suomalaisten anestesiahoitajien näkökulmasta ovat hyvät.

IFNA:n verkkosivut ovat uudistettu ja tietoja sinne lisätään koko ajan. Sivuilta löytyy infoa itse järjestöstä, mutta myös sen jäsenmaista. Kannattaa käydä kurkkaamassa sivuilla: http://ifna.site/ . Verkkosivupalvelut tulevat IFNA:lle Suomesta ja ne ovat suunnitellut Lassi Utriainen, Rebound Graphics:stä. Myös IFNA on nyt Facebookissa, jossa sen sivuilla päivitetään tapahtumia ja uutisia. https://www.facebook.com/IFNA-142666779835892/

Käykää katsomassa ja tykkäämässä.

Henkilövaalit suoritettiin kokouksen toisena päivänä. Jackie Rowles, Ingrid Andersson ja Zorica Kardos jatkavat tehtävissään seuraavan kaksivuotis-kauden. Uudeksi 2. varapresidentiksi valittiin Jennifer Hui Ju Yang Taiwanista. Uuteen johtokunnassa istuu Manda Dunne ( Iso-Britannia), Adriano  Friganovic ( Kroatia), Gye Seon Jeong ( Korea), Jytte Pedersen (Tanska), Mary Mungai ( Kenia)ja Eliedine Dubravac ( Bosnia-Herzegovina). Minulle tämä kausi oli viimeinen maaedustajana, joten en enää ollut ehdokkaana luottamustehtäviin. Ensi tammikuussa tilalleni valitaan uusi maaedustaja hallituksen sisältä.

IFNA:n sisällä toimii kolme komiteaa: kongressin suunnittelukomitea( Congress Planning Committee), koulutuskomitea( Education Committee) ja Practice Committee. EC:n ja PC:n jäsenyydet ovat olleet tähän asti ”ikuisia”, mutta puolitoista sitten toimihenkilö (J. Rowles, I. Andersson, M-L Ylitalo-Airo, Z. Kardos ja P. Rod) valmistelivat ehdotuksen johtokunnalle komiteoiden jäsenyyksien muuttamisesta määräaikaisiksi. Ehdotus sisälsi max. kaksi neljän vuoden kautta. Ehdotuksemme käsiteltiin vuosi sitten johtokunnassa ja se hyväksyttiin siellä. Päätöstä ei kaikilta osin otettu lämpimästi vastaan ja asia tuotiin maaedustajien kokoukseen kommentoitavaksi. Maaedustajien kokouksessa käytiin päätöksestä keskustelua ja yksimielisesti päätettiin, että asiaa ei tarvitse johtokunnan kokouksessa käsitellä uudelleen. Tämä antaa mahdollisuuden aktiivisille anestesiahoitotyön  ja anestesiasairaanhoitajien koulutuksen kehittäjille kansainväliseen työskentelyyn ja kehittämiseen.

Kuva1. Marja-Liisa Ylitalo-Airo toimi Suomen lipunkantajana

Kokous huipentui WCNA 2018 avajaisten lippuseremoniaan, joka on aina yhtä liikuttava tapahtuma. Tunnelma on huikea jokaisen maaedustajan kantaessa oman maan lippunsa lavalle. Kongressi itsessään oli hienosti järjestetty. Suomesta kongressissa kuultiin kahta luennoitsijaa. Yhdistyksen sponsoroimana oli Potilaan yksityisyydestä leikkausosastolla puhumassa terveystieteiden maisteri Mari Saanisto. Anestesiologi Hanna Illman( TYKS) puhui sugammadexista ja relaksaation purkamisesta maailman kongressin kustantamana.

Kongressissa jaettiin Hermi Löhnert-palkinto, jonka sai tällä kertaa IFNA:n presidentti Jackie Rowles huomionosoituksena hänen valtavasta työpanoksesta järjestön hyväksi. Aiemmin palkinnon on saanut mm. Mirjam Laisalmi Oulusta.

Kuva 2. Hermi Löhnert palkinnon jako. Kuvassa vasemmalta Hermi Löhnert, perustajajäsen, Jackie Rowles ja Pascal Rod, perustajajäsen ja toiminnanjohtaja.

Olen ollut Suomen maaedustaja vuodesta 2010 lähtien kahdeksan vuoden ajan. Tuona aikana olen saanut kunnian palvella IFNA:a sen johtokunnassa vuodesta 2011 ja järjestön 2. varapresidenttinä vuodesta 2014 neljän vuoden ajan. Haikeana, mutta kiitollisuudella jätän 2019 hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen tehtävän seuraavalle.

Kuva2. Kuvassa vasemmalta: Marja-Liisa Y-A, Mary Mungai, Kenian maaedustaja ja vastavalittu johtokunnan jäsen sekä Mari Saanisto, luennoitsija

Marja-Liisa Ylitalo-Airo

Kansainvälinen yhteyshenkilö