Spirium

  • Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n jäsenlehti
  • ISSN 0784-3658
  • Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
  • Lehti ilmestyi 1. kerran vuonna 1966.

Päätoimittaja ja ilmoitukset:
Anna Rantanen
Rovaniemi
anna.rantanen(a)sash.fi

Toimittaja:
Outi Huhtala
Oulu
outi.huhtala(a)sash.fi
Hanna Lindholm-Hakala
Helsinki
hanna.lindholmhakala(a)gmail.com

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
verkkoasiointi.sash.fi
Jäsensihteeri Iina Harju: iina.harju(a)sash.fi

Spiriumin deadlinet:

  • 1/21 aineistopäivä 21.1.2021 Työhyvinvointi
  • 2/21 aineistopäivä 22.4.2021 Trauma
  • 3/21 aineistopäivä 19.8.2021 Lääke- ja nestehoito
  • 4/21 aineistopäivä 21.10.2021 Neuro

Taitto: pauliina.lindholm(a)pointpanic.fi

Paino: I-Print Oy