• Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n jäsenlehti
  • ISSN 0784-3658
  • Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
  • Lehti ilmestyi 1. kerran vuonna 1966.

Päätoimittaja ja ilmoitukset:
Päivi Holmberg
Tampere
paivi.holmberg(a)sash.fi

Toimittaja:
Yunsuk Jeon
Espoo
yunsuk.jeon(a)sash.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
verkkoasiointi.sash.fi
Jäsensihteeri Krista Havonen: krista.havonen(a)sash.fi

Spiriumin deadlinet:

  • 1/24 Aineistopäivä 18.1. Ilmestyy viikolla 10
  • 2/24 Aineistopäivä 18.4. Ilmestyy viikolla 23
  • 3/24 Aineistopäivä 15.8. Ilmestyy viikolla 40
  • 4/24 Aineistopäivä 17.10. Ilmestyy viikolla 49

Taitto: pauliina.lindholm(a)pointpanic.fi

Paino: I-Print Oy