Apurahapäätökset

Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiö sr:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä sekä niiden suuruudesta saapuneiden hakemusten perusteella kahdesti vuodessa kesäkuun/ tammikuun loppuun mennessä. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille apurahan hakijoille kirjallisesti. Saadaksesi myönnetyn apurahan käyttöösi, on sinun palautettava allekirjoitettuna apurahasopimuksen toinen kappale päätöskirjeessä mainitulle henkilölle. Sopimuksen allekirjoituksella sitoudut noudattamaan apurahasääntöjä ja lähettämään opintomatkasta/ tutkimuksesta/ koulutuksesta kirjallisen artikkelin Spiriumin toimitukseen. Sinulla on mahdollisuus saada 50% apurahaennakkoa hakemuksen mukaisesta myönnetystä apurahasta, jolloin sinun on hyvä laittaa tilinumerosi jo hakemukseen.

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan hakijan osoittamalle tilille alkuperäisiä tositteita vastaan. Mikäli hakija ei ole toiminut ohjeiden mukaisella tavalla, on Säätiöllä oikeus periä apuraha takaisin.

Myönnetyt apurahat