Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Johdanto

Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiö sr perustettiin vuonna 2005. Vuonna 2002 pidetyn seitsemännen anestesiasairaanhoitajien maailmankongressin (The 7th World Congress of Nurse Anesthetists) tuoton turvaamiseksi Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n (Yhdistys) hallitus ehdotti säätiön perustamista.

Säätiön toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea anestesiahoitotyötä, sen tutkimusta, osaamista ja kehittämistä.

Säätiö jakaa yhdistyksen jäsenistölle apurahoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Apurahoista säädetään erikseen apurahasäännöillä.

Säätiön toimintavuosi

Säätiön toimintavuosi on kalenterivuosi.

Säätiön varat

Säätiön alkupääoma viisikymmentätuhatta euroa (50 000) on sijoitettu vuonna 2005.

Säätiö voi ottaa lahjoituksia vastaan yhdistyksiltä, yksityisiltä lahjoittajilta tai yrityksiltä.

Tarvittaessa säätiö voi käyttää rahastovarantojen tuottoja toiminnan turvaamiseksi. Tästä tehdään erillinen päätös hallituksen kokouksessa.

Toimintasuunnitelmassa liitteenä on talousarvio vuodelle 2024 (liite 1 Talousarvio vuodelle 2024).

Apurahojen jakaminen

Säätiö jakaa apurahoja vuonna 2024 hakemusten perusteella budjettiin varatun määrärahan turvin. Apurahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa, toukokuun ja joulukuun loppuun mennessä. Apurahoja myönnetään koulutuspäiville, tutkimustyöhön ja erilaisiin anestesiahoitotyön kehitysprojekteihin.  Apurahoja voidaan hakea myös etänä järjestettävien koulutusten osallistumismaksuihin.

Suomen anestesiasairaanhoitajat ry on tukenut säätiön toimintaa vuosittain. Säätiö hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita apurahavarojen kartuttamiseksi.

Säätiön hallituksen kokoukset

Säätiön hallitus kokoontuu 1-4 kertaa toimintavuoden 2024 aikana. Ensimmäinen säätiön hallituksen kokous on vuosikokous ja siinä käsitellään sääntömääräiset asiat. Tarvittaessa kokoukset pidetään etäkokouksina.

Säätiön toiminnasta tiedottaminen ja kehittäminen

Säätiö tiedottaa toiminnastaan Yhdistyksen Spirium-lehdessä ja verkkosivuilla osoitteessa www.sash.fi. Verkkosivuilla ja lehdessä julkaistaan mm. säätiön toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tietoja kokouksista ja apurahapäätöksistä. Säätiön hallituksen jäsen/jäsenet osallistuvat kutsuttuna yhdistysten koulutuspäiville tiedottamaan säätiön toiminnasta.

Helsinki 20.1.2024

Marja-Liisa Ylitalo-Airo, puheenjohtaja

Joni Karjalainen, varapuheenjohtaja

Anna-Kaisa Lappi, rahastonhoitaja

Eija Manninen, apurahavastaava

Anne Pulli, sihteeri

Päivi Holmberg, verkkosivuvastaava