Toimintakertomus vuodelta 2021

Johdanto

Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiö sr (säätiö) perustettiin vuonna 2005. Vuonna 2002 pidetyn seitsemännen anestesiasairaanhoitajien maailmankongressin (The 7th World Congress of Nurse Anesthetists) tuoton turvaamiseksi Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n (Yhdistys) hallitus ehdotti säätiön perustamista. 

Säätiön toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea anestesiahoitotyötä, sen tutkimusta, osaamista ja kehittämistä.

Säätiö on toiminut vuoden 2021 aikana toimintasääntöjensä edellyttämällä tavalla jakamalla yhdistyksen jäsenistölle apurahoja kahdesti edellä mainittuihin tarkoituksiin. Apurahoja jaettaessa on noudatettu erillisiä apurahasääntöjä.

Säätiön varat

Säätiön alkupääoma viisikymmentätuhatta euroa (50 000) on sijoitettu vuonna 2005.  

Vuonna 2021 säätiö sai 2500 euroa Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:ltä. Apurahalahjoituksia säätiö sai OneMediltä 200€. Säätiön alkupääoma on sijoitettuna Danske Bankin rahastoihin.

Tarkempi säätiön taloudellinen tilanne selviää erillisestä tilikertomuksesta. 

Säätiön hallinto

Vuonna 2021 säätiön puheenjohtajana on toiminut Riitta Ruuska ja varapuheenjohtajana Riitta Honkanen. Rahastonhoitajana on toiminut Anna-Kaisa Lappi ja sihteerinä Sonja Hietaranta.  Anne Pulli on toiminut säätiön verkkosivujen vastaavana ja apurahavastaavana on toiminut Eija Manninen.

Säätiön tilintarkastajana on toiminut KHT Tom Sandell ja varatilintarkastajana KHT Risto Ekholm.  

Säätiön kirjanpitäjänä on toiminut Pauliina Eloluoto Tilimeklarit Oy.

Säätiön kokoukset toimintavuonna 2021

Koronatilanteen vuoksi kaikki säätiön hallituksen kokoukset pidettiin vuonna 2021 etäkokouksina. Vuosikokous pidettiin 23.1.2021, toinen kokous 10.6.2021 ja kolmas kokous 14.10.2021. Säätiön hallituksen kaikki jäsenet osallistuivat kokouksiin.

Apurahojen jakaminen vuonna 2021

Säätiö myönsi apurahoja vuonna 2021 hakemusten perusteella budjettiin varatun määrärahan turvin. Apurahahakemuksia tuli vuonna 2021 kolme (3) kappaletta. Jäsenistölle myönnettyjen apurahojen kokonaismäärä v. 2021 oli 900 euroa. Apurahoja maksettiin 0 euroa kuluneena vuotena.  Apurahahakemuksia ei tullut enempää vallitsevan maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi ja siitä johtuen koulutuspäivien peruuntumisien takia.

Toimintakertomuksessa liitteenä apurahataulukko (liite 1 SASH säätiö sr apurahataulukko vuosi 2021).

Säätiön toiminnasta tiedottaminen sekä toiminnan kehittäminen

Säätiö on tiedottanut toiminnastaan yhdistyksen lehdessä Spiriumissa ja verkkosivuilla osoitteessa www.sash.fi

Toimintavuoden 2021 aikana säätiö on toiminut sääntöjensä mukaisesti. Koronapandemian vuoksi sekä kustannuksia alentaakseen hallitus piti kaikki kokouksensa Teamsin kautta. Säätiön hallitus käsitteli kokouksissaan sääntömääräiset asiat sekä apurahapäätökset apurahasääntöjensä mukaan. Säätiö ei ole harrastanut kuluneena vuotena tutkimus- tai kehitystoimintaa.

Säätiön hallituksen jäsenet ovat hoitaneet tehtäviään toimenkuviensa mukaisesti. Säätiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita, ainoastaan yksi kotimaan päiväraha tammikuun kokouksesta.

Säätiö ei ole harjoittanut v. 2021 lähipiiritoimintaa.

Vuoden 2021 kaikki koulutukset peruuntuivat koronapandemian vuoksi, eikä koulutus- tai opintopäiviä järjestetty. Kukaan säätiön hallituksesta ei siis osallistunut näille suunnitelluille päiville. 

Oulu/Teams kokous 5.2.2022

Riitta Ruuska, puheenjohtaja                                                            Riitta Honkanen, varapuheenjohtaja

Anna-Kaisa Lappi, rahastonhoitaja                                                  Eija Manninen, apurahavastaava

Anne Pulli, verkkosivuvastaava                                                         Sonja Hietaranta, sihteeri