Ajankohtaista

SÄÄTIÖN KUULUMISIA

SASH Säätiö sr livekokouksen kuulumiset

Säätiön hallitus piti 2 vuoden koronarajoitusten ja teams-kokousten jälkeen perinteisen läsnäolokokouksen Helsingissä 10. kesäkuuta. Vihdoin ja viimein!
Kokouksessa käsiteltiin ns. lakisääteiset asiat. Säätiön taloudellinen tilanne on niukkojen opintopäivävuosien jälkeen tiukka. Vuoden 2021 tilintarkastuskertomus näytti ylijäämää 585 euroa. Tilintarkastaja KHT Tom Sandell totesi vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksessaan, että säätiön toiminta, kirjanpito ja taloudellinen tilanne täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Apurahoja tässä kokouksessa myönnettiin 3 kappaletta. Apurahojen saajat löytyvät lähipäivinä www.sash- sivuilta kohdasta Säätiö – apurahapäätökset ja maksaminen.

Kokouksessa päätettiin myös uudistaa ja selkeyttää säätiön verkkosivuja. Verkkosivut uudistuvat siis jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa. Jatkossa apurahahakemukset voi tehdä vain sähköisesti. Itse apurahojen hakeminen tapahtuu kuitenkin kuten ennenkin; siis apurahoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Apurahahakemukset tulee tehdä toukokuun tai joulukuun viimeiseen päivään mennessä. Apurahaa voi hakea kuluvan tai seuraavan vuoden kuluihin. Lue siis huolellisesti ohjeet, apurahasäännöt ja täytä anomus huolellisesti. Asioita ei kysellä ja vaadita turhaan, vaan säätiön toimintaa ohjaavat lait ja kirjanpitoon liittyvät asiat vaativat tätä.

Edelleen myös kaipaamme innokkaita ihmisiä mukaan säätiön hallituksen toimintaan. Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja tämän vuoden jälkeen hallituksesta on jäämässä
pois muutama henkilö. Säätiön hallituksen kaikkiin jäseniin saa ottaa yhteyttä, jos asia kiinnostaa. Säätiön hallituksen yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta.

Rentouttavaa kesää kaikille. Theodor Rooseveltin sanoin ”Tee mitä voit, sillä mitä sinulla on, siellä missä olet”. Se riittää kyllä.
Ja muistakaa NOKIAS- kongressi Trondheimissa 14.-16.9.22 ja syyskoulutuspäivät 29.-30.9.22 Tampereella.

Helsingissä 12.6.2022
Riitta Honkanen
SASH säätiö sr, varapuheenjohtaja