Ajankohtaista

Tervehdys Säätiöltä

 

Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiö kokoontui 26.1.2018 Helsingissä vuosikokouksen merkeissä.

Asialistalla oli sääntömääräisiä asioita mm. vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen, talousarvion ja toimintasuunnitelman teko tällä vuodelle.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Ruuska. Johanna Katomaa jätti hallitustyöskentelyn oltuaan mukana toiminnassa Säätiön perustamisesta alkaen. Uudeksi hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Anna-Kaisa Lappi Oulusta. Tilintarkastajana jatkaa KHT, JHT Tom Sandell ja varatilintarkastajana KHT Risto Ekholm.

Kokoukseen oli kutsuttu Tom Sandell syventämään tietoa säätiöiden toimintaa ohjaavista laeista ja säädöksistä. Toisena vieraana oli tulosryhmäpäällikkö Christoffer Dahlström Steripolar Oy:stä, jonka kanssa keskustelimme yritysyhteistyöstä sekä tavoitteistamme puolin ja toisin.

Kokouksessa myönsimme apurahaa kahdelle hakijalle, kummallekin 1000 €. Steripolar Oy tukee Säätiön apurahatoimintaa tänä vuonna 1500 eurolla ja Suomen 3M 500 eurolla. Apurahan saajat ovat:

  • Satu Kajander-Unkuri on väitellyt suomalaisen vastavalmistuneen sairaanhoitajan ammatillisesta pätevyydestä. Hän esittää abstraktin aiheesta Development of Professional competence during nurse education NETNEP 2018-kongressissa (International Nurse Education Conference) 6.-9-5.2018 Banff, Kanada. Hänelle myönnettiin 1000 € kongressiapurahaa.
  • Tytti Ervasti tekee väitöskirjatyötä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten ikäjohtamisen mallin mukainen toiminta vaikuttaa terveysalan eri ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin. Tavoitteena on muodostaa käytännönläheinen ikäjohtamisen toimintamalli. Tutkimus kohdentuu Keski-Suomen keskussairaalan operatiivisen toimialueen hoitotyöntekijöihin ja lääkäreihin.

 

Säätiön seuraavien apurahojen hakuaika on toukokuun 2018 loppuun asti.

 

 

Kiitän Säätiön hallitusta upeista yhteistyön vuosista!

Onnistumisen elämyksiä itse kullekin sekä työhön että siviilielämään.

 

Turussa 27.1.2018

Johanna Katomaa