SÄÄTIÖN KUULUMISIA

Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiön sr kuulumisia

SASH säätiö sr kokousti vuosikokouksensa Helsingissä 27.-28.1.2023. Esityslistalla olivat käsiteltävinä säätiön taloudellinen tilanne, vuoden 2022 toimintakertomuksen ja vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion teko. Kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 2022 tilinpäätös. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja toimintakertomus lähtevät kokouksen jälkeen vielä KHT tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta varten. Säätiön toimintakertomus v. 2022 ja toimintasuunnitelma v. 2023 julkaistaan lähiaikoina www.sash.fi-sivuilla.

Apuraha-anomuksia oli tullut kaksi kappaletta määräaikaan mennessä. Molemmille hakijoille
myönnettiin apurahaa. Myös apurahapäätökset julkaistaan verkkosivuilla lähiaikoina.
Säätiön hallituksessa on kuusi jäsentä ja toimikausi on 3 vuotta. Tässä kokouksessa hallituksesta
erosi kolme jäsentä omasta vapaasta tahdostaan. Sonja Hietaranta Tampereelta ja
allekirjoittaneet Riitta Ruuska Oulusta ja Riitta Honkanen Helsingistä jäivät pois säätiön hallituksen
toiminnasta. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Marja-Liisa Ylitalo-Airo Liedosta, Joni Karjalainen
Rovaniemeltä ja Päivi Holmberg Tampereelta.

Säätiön hallituksen tehtävänkuvat päätettiin kokouksessa seuraavasti: puheenjohtajaksi valittiin
Marja-Liisa Ylitalo-Airo, varapuheenjohtajaksi Joni Karjalainen, sihteeriksi Anne Pulli Iisalmesta ja
verkkosivuvastaavaksi Päivi Holmberg. Rahastonhoitajana jatkaa Anna-Kaisa Lappi Oulusta ja
apurahavastaavana Eija Manninen Kuopiosta. Säätiön hallituksen jäsenet jakaantuvat
ilahduttavasti koko Suomen alueelle.

Seuraavan kokouksensa säätiön uusi hallitus pitää kesäkuussa. Muistakaa siis sitä ennen hakea
apurahoja, hakuaika on toukokuun viimeiseen päivään. Myöhästyneet hakemukset käsitellään
vasta ensi vuoden tammikuun kokouksessa. Apurahahakemus tehdään sähköisesti www.sash.fi-
sivuilla. Anestesiasairaanhoitajien syyskoulutuspäivät järjestetään 5.–6.10.23 Oulussa ja ICPAN-
kongressi Amsterdamissa 20.-22.9.23.

 

Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiö sr, mikä se on?

Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiö sr (säätiö) perustettiin vuonna 2005. Vuonna 2002
järjestettiin Helsingissä anestesiasairaanhoitajien maailmankongressi( WCNA) ja siitä saadun
tuoton turvaamiseksi Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n hallitus ehdotti säätiön perustamista.
Säätiön alkupääoma on ollut koko ajan sijoitettuna kahteen eri sijoitusrahastoon. Säätiön
toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea anestesiahoitotyötä, sen tutkimusta, osaamista ja
kehittämistä. Säätiö jakaa yhdistyksen jäsenille hakemusten perusteella apurahoja kahdesti
vuodessa koulutuksiin, kongresseihin ja tutkimustyöhön. Apurahat myönnetään apurahasääntöjä
noudattaen. Apurahasäännöt löytyvät myöskin verkkosivuilta.

 

Mistä säätiö saa varantonsa

Säätiö saa toimintaansa joka vuosi lahjoituksen Suomen Anestesiasairaanhoitajat Ry:ltä.
Lahjoituksen määrä riippuu yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta ja koulutuspäivien tuotoista.
Myös sijoitusten tuottoa on käytetty jäsenistölle jaettaviin apurahoihin sekä säätiön toimintaan
turvaamiseen.

 

Mikä on Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n ja Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiön sr: n
ero?

Suomen anestesiasairaanhoitajat ry on ikään kuin ”kattojärjestö”, joka järjestää koulutuspäiviä,
harjoittaa pohjoismaista ja kansainvälistä toimintaa ja julkaisee Spirium lehteä. Suomen
anestesiasairaanhoitajien säätiö sr jakaa apurahoja yhdistyksen jäsenille. Molemmilla toimijoilla on
oma hallituksensa. Tavoitteena molemmilla toimijoilla on anestesiahoitotyön edistäminen,
kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen. Työtä tämän tärkeän asian eteen tehdään yhteistyössä.

Tarkempaa tietoa toiminnasta saa www.sash.fi-sivuilta sekä hallitusten jäseniltä.

 

Riittojen muisteloja vuosikymmenten ajalta

Me molemmat Riitat olemme saaneet olla mukana Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n
hallituksessa ja Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiön sr hallituksessa usean vuosikymmenen
ajan. On aika jättää hyvästit ja antaa uusien virikkeellisten tuulten virrata säätiön
hallitustoimintaan. Kehitettävää on paljon, se on asia, joka ei koskaan lopu.
Säätiön hallituksen kokouksia on järjestetty eri puolilla Suomea ja Tallinnassakin silloin kun hinnat
siellä olivat edullisemmat. Joensuu, Porvoo ja varsinkin venematka sinne olivat ihastuttavia
vaikkakin kokoustimme koko matkan ajan. Oulussakin tuli kokoustettua puheenjohtajan kotona, ei
sekään ollut huono järjestely. Mieluisia muistoja säätiön eri aikaisista hallitusjäsenistä on runsaasti
ja kaikki heistä ovat jääneet ikuisiksi ystäviksi. Olemme kohdanneet säätiönä niin iloja kuin
vastoinkäymisiäkin, mutta aina kaikesta on selvitty ja pyristelty eteenpäin kuin mummo lumessa.

Haluaisimme kiittää kaikkia aiempia säätiön jäseniä Anne Malinen, Timo Palander, Mirjam
Laisalmi, Marjaleena Väänänen, Johanna Katomaa, Sonja Hietaranta sekä myös nyt jatkavat
hallitusjäsenet Anna-Kaisa Lappi, Eija Manninen ja Anne Pulli. Kiitos kaikista mukavista
muistorikkaista ajoista. Lämmöllä muistamme myös edesmenneitä Tuula Soraa ja Virpi Lindholmia.
Kiitos myös yhdistyksen hallitukselle hyvästä yhteistyöstä vuosien aikana.
Uudelle säätiön hallitukselle loistavaa tulevaisuutta!

Helsingissä ja Oulussa 31.1.2023
Katseet kohti uutta,

Riitta Honkanen

Riitta Ruuska