9th Congress of the European Pain Federation EFIC, 2.- 5.9.2015, Wien, Linden ja Onkinen

9th Congress of the European Pain Federation EFIC, 2.- 5.9.2015, Wien

Kirsti Linden ja Kaarina  Onkinen

Aps –kipuhoitajat, anestesiasairaanhoitajat, HUS

Osallistuimme European pain Federation ”EFIC” 9th kongressiin Wienissä 2.-5.9.2015. Tämä on todennäköisesti viimeinen kipukongressimme, sillä olemme jäämässä eläkkeelle vuoden sisällä. Kehotamme nuoria kollegojamme ja anestesiasairaanhoitajia jatkamaan osallistumista kansainvälisiin kongresseihin. Tämä tuo ammatillista pätevyyttä ja laaja-alaista näkemystä työhömme. Kiitämme Suomen Anestesiasairaanhoitajien yhdistyksen Säätiötä saamastamme tuesta.

Sairaanhoitajien kongressimaksu, 250€, oli alennettu opiskelija hintaan. Näin ei aina ole eri kongressien kohdalla. Matkustimme pienellä budjetilla;  hotellin sijaan vuokrasimme kaksion hyvien kulkuyhteyksien varrelta edullisesti. Julkinen liikenne oli Wienissä halpaa ja helppoa. Kolmen päivän lippu julkisiin kulkuneuvoihin maksoi 16.50 € ja metroliikenne oli selkeää ja nopeaa.

Suomesta osallistujia kongressiin oli 59.  Yhteensä kongressin osallistujia oli noin 4000. Postereita oli 1490, joista 10 Suomesta. Luennot olivat Reed Messe kongressikeskuksessa, joka sijaitsi hyvien liikenne yhteyksien varrella.

Keskiviikkoaamuna saavuttuamme Wieniin, menimme kentältä suoraan kongressikeskukseen ja refresher -luennoille. Luennot olivat useammassa salissa ja oli vaikeuksia päättää, mitä menisimme kuuntelemaan, koska mielenkiintoisia luentoja oli päällekkäin. Siksi kävimmekin eri luentosaleissa saadaksemme mahdollisimman paljon eri tietoa.

Kirsti kävi kuuntelemassa PAIN AND SUISIDE: A SILENT EPIDEMIC.  Luennoitsijoina olivat M.Cheatle, Pain Medicine Center University of Pennsylvania Philadelphia USA , ja  N.Tang, Department of Psychology University of Warwick UK sekä, L.Webster Health Sciences Salt Lake City USA. Itsemurhista on tullut maailmanlaajuinen epidemia. Joka 40. sekunti joku tekee itsemurhan. Vuoden aikana kuolleista 54 % on tehnyt itsemurhan ja 46 % on kuollut muulla tavoin. Itsemurhatilastoissa 35-64 vuotiaiden miesten kohdalla on 30% lisäys. 16 -29 vuotiaiden joukossa itsemurha on tilastoissa toisena kuolinsyynä. Opioidien yliannostuksen seurauksena ovat itsemurhat lisääntyneet huomattavasti.

Kongressissa pohdittiin: onko opioidi reseptien kirjottamisen lisääntyminen syynä siihen, että yliannostuksesta johtuvat itsemurhat ovat lisääntyneet. Äskettäin julkaistussa katsauksessa itsemurhan tehneitä oli kaksi kertaa enemmän kroonista kipua kärsivien ryhmässä kuin ryhmässä, joilla ei ollut kroonista kipua. 90 % henkilöistä, jotka olivat päätyneet itsemurhaan, heillä oli joko diagnosoimaton tai ei hoidettavissa oleva tauti, depressiota, alkoholin tai huumeiden väärinkäyttöä. Krooninen sairaus tai krooninen kipu lisää alttiutta depressioon. Negatiivinen- ja katastrofointi-ajattelu lisää itsemurhariskiä.

Eri osavaltioissa on erilaiset kyselykaavakkeet, joilla pyritään kartoittamaan potilaan itsemurha alttiutta. Huomiota kiinnitti se, että kaavakkeessa kysyttiin: onko sinulla oma ase?

11 varoittavaa merkkiä siitä, että potilas voi päätyä itsemurhaan:

1.     vakava depressio

2.     kivun voimistuminen

3.     unettomuus

4.     sosiaalinen eristäytyminen, perheen ja sosiaalisen roolin menettäminen

5.     kivusta johtuva avuttomuuden tunne

6.     katastrofointi- ajattelu

7.     tunne, että on taakkana muille

8.     päihteiden ja alkoholin käyttö

9.     impulsiivisuus ja tarpeettomien riskien otto

10.  itsemurhalla pelottelu

11.  aikaisempi itsemurhan yritys

Itsemurhia tapahtuu yleisemmin klo 8-15 välillä ja 25-64 vuoden iässä.

TELEHEALTH käsittää käsitteen telemedicine, digitaalisia ja virtuaalisia eTerveys-palveluita yhteistyössä kansalaisten, potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon toimitsijoiden kanssa. ETÄHOITO- tuodaan palveluita lähemmäs kansalaisten ja potilaan arkea virtuaalisten ratkaisujen avulla. Tarjoamalla oireen tai tarpeen mukaista yksilöllistä asiakas-ja potilasohjauksen palveluita ajasta ja paikasta riippumatta esim. etävastaanotto. Teknologian käytöllä voidaan ylittää maantieteellisiä rajoja. Silloin tarjonta on myös tasalaatuista. Moniammatillisen näkökulman tuominen sinne, missä sitä ei ole mahdollista tarjota. Internet pohjainen kongnitiivis behavioraalinen terapia on tarjolla kipuun ja päihteiden väärinkäyttöön.

Luentoja akuutin leikkauksen jälkeisestä kivusta oli kongressissa vähän, johtuen ehkä teemavuodesta, joka on krooninen kipu. Yhdessä kävimme sponsoroidussa lounassymposiumissa kuuntelemassa, mitä uutta postoperatiivisessa kivunhoidossa on tulossa.

Ensimmäisenä luennoi professori Esther Pogatzki –Zahn , Saksa. Onko leikkauksen jälkeinen kipu aliarvioitua? Tutkimusten mukaan kipuarviot ovat korkeimpia kuin odotettiin erityisesti minor kirurgiassa. Esimerkiksi herniotomiassa olivat valtavat erot eri sairaaloiden välillä NRS arvoissa. Erilaisuutta oli myös eri maiden, sairaaloiden ja tekniikoiden välillä. Miten estää kivun kroonistuminen? Ajoissa hoidettu kipu estää kivun kroonistumista ja 1 – 3 pop ovat tärkeitä kivun hoidossa.

Professori Richard Langford (Englanti) esitteli uuden postoperatiivisen kipulääkkeen ZALVISO : sub.linguaalinen sufentaniili  tabletsystem (SSTS ). Tässä laitteessa on lääkitys ohjelmoitu 2 vuorokauden tarpeeseen, 20 min lukituksella ja 15 mikrogramman sufentaniili sub.ling.tabletit. Laite on ohjelmoitu niin, että vain potilas saa painalluksellaan lääkkeen. Tätä verrattiin i.v- pca :an ja todettiin monet edut Zalvison hyväksi. Lääke tulee markkinoille ensi vuonna Keski- Eurooppaan, mutta ei vielä Suomeen.

Kaarina kirjoittaa : Kipu ja dementia

Vanhuudessa esiintyy paljon yhdistelmää kipu ja dementia. Tämä tuo haasteita heitä hoitaville tahoille. Luotettavat, validit kivun arviointimenetelmät ovat yhä ongelmana. Randomisoituja, kontrolloituja tutkimuksia puuttuu kivusta ja dementiasta. Siksi kivun hoito nursing homeissa ei voi pohjautua empiiriisiin, tarkkaan tutkittuihin suosituksiin. Kipu ja dementia palliatiivisen hoidon yhteydessä tuovat myös omat haasteensa.

Tässä lähtötilanteessa 16 maan asiantuntijat etsivät ratkaisua tähän ongelmaan. Maat ovat Belgia, Kypros, Tanska, Ranska, Saksa, Irlanti, Israel, Italia, Alankomaat, Norja, Romania, Serbia, Espanja, Sveitsi, IsoBritannia ja Euroopan ulkopuolisena maana Australia Työ tapahtui nettiyhteistyönä. Yksi tuloksista oli pakottava tarve moniammatilliseen, moniprofessionaaliseen yhteistyöhön ja näkökulmiin / perspektiiviin. Tähän sisältyvät geriatrit ( myös nursing home- hoitajat ), palliatiivisen hoidon lääkärit, neuropsykologit, ja vanhustenhoitoon erikoistuneet hoitajat. Työryhmä on julkaissut nettisivut ACTION TD 1005, josta löytyy lähemmin viiden eri työryhmän tuotokset.

Tämä workshop esittää /näkee välttämättömänä, moniammatillisen, moniprofessionaalisen näkökannan kipuun ja dementiaan. Ajatuksia herättää, miten Suomen olosuhteissa voitaisiin tehdä suosituksia dementiaa sairastaville kipupotilaille? Itse koen nämä potilaat haasteellisena.

Kipukongressin anti oli runsasta ja tässä oli vain muutaman luennon referaatit.

Seuraavat kongressit ovat 21.-23.9.2016 Dubrovnikissa (1st EFIC Topical Symposium ja 10:nes EFIC:in kongressi on  6.-9.9.2017 Kööpenhaminassa).

Kiitämme vielä Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n Säätiötä saamastamme tuesta.