Sisällysluettelot 2017

KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
1/2017
Savela Sami Yhden keuhkon ventilaatio 5-7
Söderlund Tim Pleuradreenin käyttö vammoissa- onko mitään uutta? 8-9
Hyppänen Laura, Lauritsalo Seppo Vaikea hengitystie 10-11
Jurkov Dimitri, Pakarinen Eija Keuhkoleikkauspotilaan postoperatiivinen hoito 12-13
Ekroos Heikki Suurivirtauksinen nenäkanyyli – uusi työväline anestesiasairaanhoitajille 14-16
Vasankari Tuula Muista tuberkuloosin mahdollisuus 17-19
Läksy Marja-Liisa, Haapalainen Paula, Seppänen Salla, Törmänen Sara Painehaavaumien riskitekijät ja ehkäisymenetelmät intraoperatiivisessa hoitotyössä 20-22
Haavisto Elina, Korhonen Teija Valmistuvien sairaanhoitajien osaamisen varmistaminen – kansallisten osaamisvaatimusten yhtenäistäminen 23-25
Söderberg Dorte How to become a nurse anesthetist in Denmark 26-27
Sepponen Roope Lomailun sietämätön keveys 28-29

 

KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
2/2017
Niinimäki Susanna Näkökulmia hengityksen hoitoon heräämössä 4-7
Tiala Tatu, Karhu Tiina, Turtinen Pauliina Hiljainen raportti leikkausosastolla 8-11
Salovaara-Hiltunen Maiju Komplikaatioiden varhainen tunnistaminen heräämössä 12-14
Nevalainen Tuija, Rouhiainen Jenny Heräämöympäristön vaikutus toipumiseen 16-17
Korva Johanna, Mosorin Merja, Tihinen Hilkka Heräämön koordinoiva sairaanhoitaja Oulun yliopistollisessa sairaalassa 18-19
Korhonen Arja Suljetun kirurgisen haavan hoito 20-21
Kautto Marjut Kokemuksia perheheräämötoiminnasta Naistenklinikalla väistön aikana 22-23
Heiskanen Kaisa, Heiskanen Sanna, Kettunen Erica Heräämöstä kotiin-toiminta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 24-27
Hietamies Niina, Mattila Soile, Molnár Pia Sairaanhoitajan motivoituminen uuden oppimiseen 28-30
Ásmundsdottir Lára How to become a nurse anaesthetist in Iceland 32-34
Sepponen Roope Loppu lähenee 35

 

KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
3/2017
Nyström Patrik Tasapainoa potilasturvallisuustyöhön 6-7
Saanisto Mari ”Below ten thousand” – miten edistää tilannetietoisuutta leikkaussalissa 8-9
Pulkkinen Maria, Junttila Kristiina Uusi perioperatiivisen hoitotyön toimintamalli 10-11
Rauta Satu Siirtokriteerit heräämöstä vuodeosastolle 11-13
Rautiainen Hillevi, Vänskä Heli Lääkehoidon osaaminen ja potilasturvallisuus 14-15
Kurttila Minna, Naaranlahti Toivo Älykaapit osana KYSin leikkaustoiminnan lääkehuolto- ja hoitoprosesseja 16-19
Kymäläinen Minna Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet- mitä valvotaan? 20-21
Piukka Mari, Seppelin Saija Laitepassilla parannetaan potilasturvallisuutta 22-23
Heikkinen Mari Pohdintaa opiskelijan ohjauksesta potilasturvallisuuden näkökulmasta 24-25
Häyrinen Jaana When life gives you lemons 28-29
Ora Laura EORNA (matkaraportti) 30
Sammalisto Elina, Soininen Satu Kokemuksia ulkomaan kongressimatkan suunnittelusta 31
Vassbotten Olsen Marit How to become a nurse anaesthetist in Norway 32-33

 

KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
4/2017
Brinck Tuomas Traumarekisteri vaikeasti vammautuneen potilaan hoidon laadunarviossa 5-7
Pajamäki Ilari Avomurtumat 8-9
Lepola Vesa Olkaluun yläosan murtumat- miten hoidetaan? 10-11
Annala Kari Alaraajan kivunhoidollisia puudutuksia 13-15
Yrjölä Tuuli Eturistisideleikatun potilaan postoperatiivinen fysioterapiaohjaus 16-17
Annala Harri Säteilyn käyttö leikkaussalissa 18-20
Laurila Jouko Delirium 21-23
Hynninen Irene TAYSin moniammatilliset simulaatiokoulutukset 24-27
Hannula Jenna, Kortesniemi Camilla, Vähämaa Kristiina Havainnointitutkimus potilaan yksityisyyden toteutumisesta 29-31
Hallikainen Anniina, Salminen Ursula Midline-katetrin asennus hoitajavetoiseksi 32-34
Maksimainen Ann-Nina, Jäntti Hellevi, Kalpio Sari Anestesiahoitotyön asiantuntijuuttaa oppimassa 36-39
Pousi Jouni Hoituripojasta valkokaulusvirkamieheksi 40-41
Nilsson Ulrica Att arbeta som anestesisjuksköterska i Sverige 42-44
Hednäs Katja 36th Annual ESRA Congress 44-45