Sisällysluettelot 2018

KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
1/2018
Setälä Piritta PirittaHätäverien käyttö kentällä, katsaus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkärihelikopteri Finnhems30:sta 4-5
Maisniemi Kreu Massiiviverensiirtoprotokolla ja tromboelastometria: mistä on kyse? 6-9
Kaukonen Maija Punasolusiirrot 10-13
Laitinen Henna Kun verikeskus ei sijaitsekaan putkipostin päässä 14-15
Laine Heikki-Jussi Vaikea alaraajavamma – rekonstruktio vai amputaatio? 18-19
Suomalainen Eija, Pursio Katja Terveyskylän Leikkaukseen tulijan talo auttaa valmistautumaan leikkaukseen 20-22
Niininen Petra, Nurminen Riikka, Savolainen Alice Anestesiasairaanhoitajan altistuminen anestesiakaasupäästöille 24-25
Nurmi Jonna Leikkurista eläinten pariin 26-27

2/2018

Hellevuo Heidi Ekg-monitorointi anestesian aikana – yleisimpien rytmihäiriöiden ja uhkaavan sydäninfarktin tunnistaminen 5-8
Hynninen Ville-Veikko, Aittokallio Jenni Sepelvaltimotauti ja leikkaus 10-13
Peetsu Teho Sydänpussin nesteily ja sydämen tamponaatio 14-15
Alastalo Mika Kriittisesti sairaan potilaan kliinisen tilan tarkkailu 16-19
Hälikkä Tarja Anestesiahoitajan työ sydänleikkauksessa Meilahden anestesia- ja leikkausosastolla 22-25
Martin Emilia Vatsa-aortan aneurysmapotilas hybridisalissa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa 27-29
Hentula Toni Verenpesulaite 30-31
Päivinen Ville, Aho Pekka Lyhensimme revenneen aortan suonensisäisen korjauksen valmisteluaikaa simulaation avulla 32-33
Mosorin Maria Perfuusiohoitaja Oulun yliopistollisessa sairaalassa 34-37
Nyberg Timo Maalla, merellä ja ilmassa 38-42
Siintovaara Hanne, Meuronen Marjo, Kärkkäinen Laura Verisuonipotilaiden postoperatiivisen hoidon erityispiirteitä Etelä-karjalan keskussairaalan heräämössä 43-44
Raatikainen Eveliina, Unkuri Anu, Kajander-Unkuri Satu Opinnäytetyönä havainnointiopas potilaan intraoperatiivisen vaiheen tarkkailusta ja hoidosta Kuopion yliopistolliseen sairaalaan 45-47

3/2018

Nyholm Oskar, Martelin Victoria Suomen ensimmäisen Vascular Access-tiimin luominen 5-11
Partio Mari Anestesiahoitajana insinöörien maailmassa 13-17
Jokinen Seija Braky-hoito, sisäinen sädehoito eli tyköhoito 18-20
Kajovaara Jussi Luottamuksen arvoiset 21-24
Kalli Ilkka Yleisanestesia hammashoidossa, ratkaiseva apu, kun korjattavaa on paljon tai pelko on ylittämätön kynnys 25-28
Koivuniemi Eveliina Anestesiahoitajana kudospankissa 29-31
Harrison Lara Anestesialääkäri etelämantereella 32-34
Hahtela Nina, Korhonen Teija Välittömässä potilastyössä toimivien sairaanhoitajien työn arki 35-37
Kajander-Unkuri Satu Kansainvälinen sairaanhoitajakoulutuksen konferenssi Kanadassa 38-40
Mäntylä Mia, Pispa Jonna WCNA 2018 Budapest 41-42

4/2018

Kiviluoma Kai Apua sieltä tulee lapsi- eväitä lapsianestesian toteutukseen 4-6
Takala Kristiina Lasten päiväkirurginen prosess HUS:n uudessa lastensairaalassa 7-13
Pölkki Tarja Arvioidaanko lasten postoperatiivista kipua riittävästi? 15-18
Koskivaara Katri, Mäkitalo Taina Lapsen anestesiaa avosydänkirurgiassa 19-23
Arho Laura Meilahden akateeminen simulaatiokeskus 24-25
Poukkanen Meri Lasten postoperatiiviset ongelmat ja niiden ennakoiminen 28-30
Aromaa Pirita, Honkanen Dora Miten jälkirelaksaatio tunnistetaan heräämötyössä? 34-36
Saukkonen Johanna Palloilua ja kaikkea muuta siinä sivussa 37-39
Parmi Katja Työskentely Norjassa- raskasta vai mukavaa vaihtelua? 40-43
Heinonen Laura WCNA 2018, 13th World Congress of Nurse Anesthetists, Budapest Hungary 44-46