Sisällysluettelot 2019

 

KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
1/2019
Niemi Suvi Paljon kaasua mahassa- laparoskooppinen leikkaus ja anestesia 4-6
Kinnunen Kalle, Väyrynen Miikka HIPEC- leikkaus haastaa anestesiahoitajan 7-9
Iso-Tryykäri Pauliina, Santala Sarlotta Lihavuuskirurgia TAYS Hatanpäällä 11-13
Norio Heikki, Puputti Sini Erään elinluovutuksen tarina 16-18
Krogerius Brita, Kuisma Iiris Erään elinluovutuksen tarina anestesiahoitajan näkökulmasta 19-20
Joelsson-Alm Eva “I’m not ill, just damaged for the rest of my life” – Micturition problems after bladder distension due to urinary retention 21-23
Piepponen Jonna, Krouvi Riina ERCP:n eli endoskooppisen retrogradisen kolangiopankreatografian sedaatio Kymenlaakson keskussairaalassa 26-29
Welling Kati Mitä minä tekisin? 31-33
Heikkinen Mari Kuka minä olen? 34-35
KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
2/2019
Koivuaho Kirsi, Maksimainen Ann-Nina Puhtia perehtymiseen, turvaa työntekoon 4-7
Lehtonen Mia-Riitta Kuinka Apotti otettiin käyttöön HUS Peijaksen sairaalan leikkausosastoilla 9-11
Ruotsalainen Noora, Ruotsalainen Kristiina, Kajander-Unkuri Satu Kaihileikkauspotilaan kotihoidon ohjausvideo 12-14
Ahtiainen Maiju Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ehkäiseminen perioperatiivisessa hoitotyössä 15-17
Salomäki Timo, Mömmö Marjatta Antti- OYS:ssa kehitetty sähköinen anestesiakertous 20-22
Salo Katri, Rintakoski Eija, Kulmala Minna, Mäkinen Sirkku Robottikirurgiaa Tamrepeella 10 vuotta 24-27
Kauppi Outi ANCC National magnet conference 24.-26.10.2018 Denver, Colorado, USA 28-32
Aalto Anu ”En ainakaan halua hoitajaksi” -tarina kuinka minusta kuitenkin tuli hoitaja 33-35
Heikkinen Mari Kohti Inarijärveä ja sen yli 36-37
KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
3/2019
Valo Marika DBS – Deep brain stimulation eli syväaivostimulaatio 4-7
Liukas Antti Diabetes ja anestesia 9-11
Rautiala Sanna, Pitkäjärvi Marianne, Rauta Satu Leikkaushoitajien kokema työn imu 13-16
Holmberg Päivi, Salin Salla Elinluovuttajan hoito teho-osastolla ja leikkaussalissa 17-21
Avikainen Sami, Heimonen Paula Lihavuus- eli obesiteettikirurgian leanaus Meilahden sairaalassa 22-24
Järvinen Anniina, Riikonen Caroliina NOKIAS 2019, 15th Nordic Congress for Critical Care Nurses and Nurse Anesthetists 30.5.-1.6.2019 Reykjavik, Iceland 25-29
Heikkinen Mari Tule sellaisena kuin olet 30-31
KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
4/2019
Jalonen Jouko Miten Anestesiakurssi alkoi ja mitä sitten tapahtui 5-8
Keski-Saari Kari Ylipainehappihoidolla hoidettavat haavat tehohoidossa 10-13
Kouvalainen Tii, Pitkäjärvi Marianne, Rauta Satu Perioperatiivisten sairaanhoitajien tieto leikkauspotilaan hypotermian ehkäisystä ja hoidosta 14-19
Kenttälä Johanna Halkion mittainen matka 21-23
Markku Salmenperä, Markku Hynynen, Risto Kuosa, Kristiina Kuusniemi, Minna Niskanen, Hanna Rautiainen, Harry Scheinin, Hanna Tuominen-Salo, Marja-Liisa Ylitalo-Airo, Sari Pyhälä SAY:n suositus anestesiatoiminnan järjestämisestä Suomessa 24-29
Jenni Laks, Kalle Kinnunen TEAM-mittari yhtenäistää simulaatioiden arviointia ja kehittämistä 30-33
Päivi Hyvärinen, Jenni Mäkelä, Anselmi Hyytinen Leikkauspotilaan lämpötaloudesta huolehtiminen – Kirjallisuuskatsaus 34-35
Mika Alastalo, Reija Korhonen, Eija Kehus, Outi Tieranta, Marja Silen- Lipponen Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön osaamisen arviointi sairaanhoitajakoulutuksessa 36-39
Tamminen Joonas Resuscitation 2019 -kongressin parhaat palat 40-44
Heikkinen Mari Sinä pieni urhea nainen, minä luotan sinuun 45-46