IFNA:n maaedustajien (CRN) kokous marraskuussa 2020

IFNA:n maaedustajien (CRN) kokous marraskuussa 2020

IFNA:n maaedustajien kokous oli suunniteltu järjestettäväksi 13.-15.5.2020 Zagrebissa Kroatiassa, mutta alkuvuodesta alkanut koronaviruspandemia muutti suunnitelmat ja kokous siirrettiin pidettäväksi 13.-14.11.2020 myöhemmin nimettävässä paikassa. Lopulta koronaviruspandemia esti kokouksen paikan päällä järjestämisen ja se pidettiin neljän tunnin mittaisena etäkokouksena 13.11.2020. Kokoukseen osallistui 26 maaedustajaa.

IFNA:n presidentti Jackie Rowles avasi kokouksen klo 8 EST ja kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Toiminnanjohtaja (executive director) Pascal Rod ja järjestön toimihenkilöt (officers) sekä toimikunnat antoivat omat raporttinsa kuluneen vuoden tapahtumista.

Suunnitellut kongressit, konferenssit ja eri järjestöjen väliset yhteistyötapaamisen jouduttiin pääosin peruuttamaan, siirtämään tai pitämään etäyhteyksin. Presidentti Rowles totesikin oman puheenvuoronsa aluksi, että maailma tuntuu pienentyneen meitä kohdanneen koronaviruspandemian ja siitä aiheutuneiden yhteisten ongelmien vuoksi.

IFNA:n oli tarkoitus julkaista historiikkinsa vuonna 2020 sairaanhoitajan ja kätilön juhlavuoden kunniaksi, mutta valitettavasti tekstien kerääminen jäsenmaista, editointi yhtenevään muotoon sekä vedoksen tarkastaminen ja virheiden korjaaminen on vienyt aikaa niin, ettei julkaisu onnistunut asetetussa aikataulussa. Kirjasta on tulossa noin 400-sivuinen ja sen uusi suunniteltu julkaisuajankohta on vuonna 2021.

Presidentti Rowles on laatinut anestesiasairaanhoitajan toimen- ja työnkuvauksen ICN:lle pian julkaistavaan suositukseen ”Guidelines of Advanced Practice Nursing”. Anestesiasairaanhoidon tehtäväkentän ja anestesiasairaanhoitajan työnkuvan selventämistä pidetään erittäin tärkeänä siinä työssä jota eri jäsenmaissa tehdään ammatillisen tunnustamisen saavuttamiseksi.

Vaikka WFSA:n ja IFNA:n johtokuntien yhteistapaaminen jäi pitämättä, on molemmissa järjestöissä edelleen vahva tahto tehdä läheistä yhteistyötä anestesiahoitotyön eteenpäin viemiseksi ja ammattikuntien välisen yhteistyön edistämiseksi. WFSA:n maailmankongressi on suunniteltu pidettäväksi 2021 ja presidentti Rowles on kutsuttu kongressiin puhujaksi.

Presidentti Rowlesin tapaan myös toiminnanjohtaja Rod on aktiivisesti osallistunut eri yhteistyöjärjestöjen kanssa pidettyihin yhteistyötapaamisiin. Laaja yhteistyö eri järjestöjen kanssa nähdään kaikkialla maailmalla tärkeäksi keinoksi vaikuttaa anestesiahoitotyön arvostukseen. IFNA on arvostettu yhteistyökumppani, vaikkakaan Euroopan tasolla EBA ei edelleenkään halua antaa
anestesiasairaanhoitajalle tunnustusta kuin ”avustavan roolin”. Kriisi, jota elämme saattaa kuitenkin olla omiaan muuttamaan tätä käsitystä myös EBA:ssa.

Rahastonhoitaja Zorica Kardos (Slovenia) kertoi, että vuoden 2020 taloudellinen tilanne on vahvasti positiivinen. Säästöjä on syntynyt, koska suurin osa vuoden 2020 tapahtumista ja kokouksista on järjestetty ennakkosuunnitelmista poiketen verkkotapahtumina ja -kokouksina koronaviruspandemian matkustus- ja kokoontumisrajoitusten myötä.

IFNA:n jäsenmaksut määräytyvät kolmeen kategoriaan: korkeiden, keskitason ja matalien tulojen luokat. Suomi kuuluu korkeimpaan tuloluokkaan. Jäsenmaksutuotot vuodelle 2020 ovat säilyneet aikaisempien vuosien tasolla ja kuluvana vuonna jäsenmaksunsa on maksanut 33 maata. Osa IFNA:n jäsenmaista on erittäin köyhiä eikä maajärjestön varat riitä jäsenmaksuun, joistakin maista yhdistystoiminta on loppunut ja jäsenmaksut jäävät maksamatta sen vuoksi.

Edellinen järjestetty maailmankongressi 2018 Budapestissä Unkarissa oli taloudellinen menestys. Seuraava maailmankongressi järjestetään 2022 Sibekissä Kroatiassa. Vallitsevasta epävarmasta tilanteesta huolimatta kongressijärjestelyjä Kroatiassa tehdään ja toive kongressin läpiviemisestä suunnitellun mukaisesti on suuri, koska aikaa kongressiin on vielä noin 1,5 vuotta.

IFNA on vakavarainen järjestö, jolla on oma apurahoja jakava säätiönsä. IFNA:n säätiö on myöntänyt 5000 $ apurahan Hideyo Tsumuralle hänen Japanissa tehtävää tutkimustaan varten. Tutkimuksen tarkoituksena on “to identify developing concepts of nurse anesthesia and advanced practice nursing in Japan and barriers and facilitators for successful development and implementation of this necessary advanced nursing professions”. Koronaviruspandemian vuoksi tutkimuksen tekoon on tullut viivettä ja säätiö on myöntänyt sen tekemiselle jatkoaikaa.

Kokouksen lopuksi suoritettiin henkilövaalit. Jackie Rowles USAsta (presidentti), Ingrid Bing Andersson Ruotsista (1. varapresidentti), Jennifer Hui Ju Yang Taiwanista (2. varapresidentti) ja Zorica Kardos Slovakiasta (rahastonhoitaja) jatkavat tehtävissään uudelle kaksivuotiskaudelle. Johtokuntaan (executive committee) valittiin Manda Dunne Iso-Britanniasta, Adriano Friganovic Kroatiasta, Gye Seon Jeong Etelä-Koreasta, Jytte Pedersen Tanskasta, Mary Mungai Keniasta ja Nico Decock Ranskasta.

Kokouksessa keskusteltiin paljon kuluneen vuoden tapahtumista maailmalla. Sanomattakin on selvää, että koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat huolet ja haasteet eri jäsenmaissa olivat keskustelun keskiössä.
Tärkeänä asiana keskusteluissa nousi esille myös anestesiahoitotyön ja anestesiasairaanhoitajan toimenkuvan esiin nostaminen kansainvälisesti. Vaikka Suomen koulutuksellinen tilanne ei tuekaan anestesiasairaanhoitajan professiota, lähin yhteistyökumppanimme – anestesialääkärit – tunnustaa ammattikuntamme tärkeyden – toisin kuin monissa muissa maissa – ja yhteistyö heidän kanssaan on sujuvaa.

21.2.2021 Sari Pyhälä