IFNA:n maaedustajien kokous (CNR) 2022 Kroatian Šibenikissä 30.4.-1.5.2022

IFNA:n maaedustajien kokous järjestettiin Kroatian Šibenikissä toukokuussa 2022 järjestetyn
maailmankongressin yhteydessä. Kokoukseen osallistui paikan päällä maaedustajat 19
maasta. Lisäksi viideltä (5) maaedustajalta oli annettu valtakirja Jackie Rowlesille (3) ja Zorica
Kardosille (2).


WCNA2022 järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Adriano Friganovic lausui kokouksen
avaussanat ja IFNA:n presidentti Jackie Rowles toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.


Kokouksen aluksi kuultiin maailmankongressin järjestelytoimikunnan puheenjohtajan
Adriano Friganovicin tilannekatsaus kongressin järjestelyistä. Maailmantilanteen
epävarmuuksista (Covid-19, Ukrainan sota) johtuen kongressin järjestelyt ovat olleet
haastavat. Kongressiin on ennakkoon ilmoittautunut noin 450 osallistujaa.
Kokouksessa käsiteltiin kahden päivän aikana toiminnanjohtajan, rahastonhoitajan,
presidentin ja toimikuntien raportit ja maaedustajien terveiset sekä järjestettiin IFNA:n
luottamustehtävien vaalit.


Aiemmin aloitetut yhteistyöt muun muassa WHO:n WFSA:n, G4:n ja ICN:n kanssa ovat
jatkuneet edelleen. Raporteista ilmeni, että koronapandemian jäljiltä kuitenkin useat
tapahtumat ja yhteistyötapaamiset järjestettiin edelleen virtuaalitapahtumina tai
etäkokouksina.


Yhteistyö ICN:n kanssa jatkuu vahvana. ICN:ltä ilmestyi 25.5.2021 ICN ”Guidelines for
Advanced Practice Nursing: Nurse Anesthetist”-julkaisu, jota voi pitää merkittävänä asiana
anestesiasairaanhoidolle. IFNA:n historiikin The Global Voice for Nurse Anesthesia: The
International Federation of Nurse Anesthetists (1989-2021) julkaisua viivästytettiin edellä
mainitusta syystä vuoden 2021 syyskuulle ja siten tieto ICN:n julkaisusta saatiin sisällytettyä
historiikkiin.


ICN on esittänyt presidentti Jackie Rowlesille pyynnön olla toimittamassa kirjaan ”Nurse
Practioners and Nurse Anesthetists: The Evolution of the Global Roles”
anestesiasairaanhoitajien työnkuvaan liittyvän osuuden. Myös tämä on osaltaan tärkeä askel
ammattikuntamme tunnustamisessa. (Huomautus. Kirja julkaistiin ICN:n Montrealissa
pidetyn maailmankongressin yhteydessä kesällä 2023)


Sekä toimikunnissa (education, practice committee) että luottamustehtävissä on tapahtunut
useampia muutoksia. Henkilövaihdokset perustuvat normaaliin toimikausien kiertoon ja
jäsenten työ-/henkilökohtaisen elämän muutoksiin. Tarkemmat ja ajantasaiset tiedot
löytyvät IFNA:n verkkosivuilta.


IFNA:n taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa. Lähes kaikissa jäsenmaissa koronapandemia
on aiheuttanut haasteita toimintaan ja helpottaakseen jäsenmaidensa taloudellista
tilannetta on IFNA perinyt jäsenmailtaan alennettua jäsenmaksua.


Maaedustajien keskusteluissa esille nousivat edelleen koronapandemian aiheuttamat
haasteet toimintaan ja talouteen sekä huoli kasvavasta anestesiasairaanhoitajapulasta.
Negatiivisista vaikutuksistaan huolimatta koronapandemian aiheuttaman kriisin nähtiin
myös kirkastaneen ja tuoneen esille anestesiasairaanhoitajien erikoisosaamisen ja
ammatillisen kompetenssin. Kokouksessa keskusteltiin paljon eri maiden koulutuksesta ja
nostettiin esille erikoistumiskoulutuksen ja ammatillisen tunnustamisen puute. Näiden
keskusteltujen pohjalta syntyi ajatus tehdä yhteiseurooppalainen vetoomus
erikoistumiskoulutuksen ja ammatillisen tunnustamisen puolesta. Vetoomus valmistui
nopeasti ja 18 eurooppalaista jäsenmaata – Suomi muiden mukana – allekirjoitti sen.
Vetoomus lähetettiin eteenpäin Euroopan Unioniin ja allekirjoittaneiden jäsenmaiden
päättäjille kesäkuussa 2022.


Kokouksessa valittiin IFNA:lle presidentti, varapresidentit, rahastonhoitaja ja executive
committeen jäsenet. Presidenttinä jatkaa Jackie Rowles ja varapresidenteiksi valittiin Nico
Decock (1. varapresidentti) ja Hui-Jy Yang (2. varapresidentti). Rahastonhoitajan tehtävässä
jatkaa Zorica Kardos.


Executive committeen jäseniksi valittiin Manda Dunne, Mary Mungai, Jytte Pedersen, Jaap
Hoekman, Elmedin Dubravac ja Kristian Civka.


Koronavuosien vähäisten kohtaamisten ja kontaktien jälkeen, tunnelma kongressissa oli
välittömän iloinen ja lämmin, ehkä hieman epäuskoinenkin. Luennot olivat loistavia,
postereita paljon ja jokaiselle varmasti löytyi sopiva määrä kuunneltavaa.
Tapahtumapaikkana toiminut kongressihotelli oli loistava valinta: tilat olivat ensiluokkaiset,
järjestelyt toimivat moitteettomasti, ruoka oli erinomaista ja päivän päätteeksi ehti vaikka
vielä nauttimaan ilta-auringosta hotellin uima-allasalueelle tai rantaan. Vaikka matka
Šibenikiin oli varmasti mistä tahansa suunnasta tultaessa aavistuksen työläs, oli
maailmankongressi jälleen kerran kokemisen arvoinen tapahtuma kävijöilleen. Ihmiset
nauttivat olostaan eikä viihtyisyyttä vähentänyt Kroatian alkavan kesän aurinko ja lämpö,
toukokuun alun vehreys ja Adrianmeren sinisyys.

Sari Pyhälä
Kansainvälinen yhteyshenkilö, Suomen maaedustaja IFNA:ssa