Biblioteket för avhandlingar och examensarbeten är till för att samla godkända avhandlingar och examensarbeten, som behandlar eller tangerar anestesisjukvård.

Vi samlar också förslag på ämnen till avhandlingar och examensarbeten. Förslagen kan vara beställningsarbeten eller allmänt intressanta ämnen, som tangerar anestesisjukvård.

Studeranden kan tillsammans med skolan eller uppdragsgivaren vidareutveckla dessa förslag.

Om du reserverar ett ämne och bestämmer dig för det, ber vi dig att meddela Anna Rantanen anna.rantanen(a)gmail.com , så att det reserverade ämnet tas bort ur biblioteket.

Ni kan också kontakta Anna Rantanen i andra frågor som berör Biblioteket för avhandlingar och examensarbeten.

Godkända avhandlingar och examensarbeten

Anmäl godkända avhandlingar och examensarbeten till biblioteket

Förslag på ämnen till avhandlingar och examensarbeten.

Anmäl förslag på ämnen till avhandlingar och examensarbeten till biblioteket