• Medlemstidningen Spirium (följande tidning efter betald medlemsavgift, då antalet tidningar endast trycks enligt gällande medlemsantal)
  • Stipendier bland annat för forskningsarbeten, studie- och kongressresor, som stiftelsens styrelse beviljar på basen av ansökningarna.
  • Medlemspris till studiedagar(studerandemedlemmar får studerandepris till föreningens egna studiedagar, INTE till Anestesikursen som ordas tillsammans med anestesiologföreningen)
  • Möjlighet att delta i internationella studiedagar som föreningens representant
  • Möjlighet att fungera i föreningens styrelse
  • Möjlighet att fungera som föreningens kontaktperson