Toimintakertomus 2013

Yleistä

Toimintavuosi 2013 oli Yhdistyksen 48. toimintavuosi. Yhdistyksen sääntöjen määräämät kokoukset pidettiin.

Yleisten kokousten lisäksi jäsenistöllä on ollut mahdollisuus vaikuttaa Yhdistyksen toimintaan ja saada tietoa sen toiminnasta Yhdistyksen julkaisemasta jäsenlehdestä Spiriumista, kotisivuilta osoitteesta www.sash.fi , Yhdistyksen Facebook-sivuilta ja -ryhmästä.
Yhdistys on toiminut sääntöjensä edellyttämällä tavalla yhdistäen jäsenistöä ja huolehtien jäsenistönsä kouluttamisesta.

1. Kansainvälinen toiminta

Toimintavuoden 2013 aikana kansainvälisen yhteistyön vastuuhenkilönä Yhdistyksessä on toiminut puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo.
Puheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö Marja-Liisa Ylitalo-Airo osallistui IFNA:n johtokunnan kokoukseen (Execute Committee) Kroatiassa Zagrebissassa 14.– 15.6.2013. IFNA maksoi hänen osallistumiskulunsa.
Lisäksi puheenjohtaja heräämöprojektin vetäjän Jaana Hirvijoen kanssa osallistui ICPAN:n (International Conference for PeriAnestehesia Nurses ) -kongressiin Irlannissa Dublinissa 19.- 22.8.2013, jossa pidettiin toistaiseksi samannimisen järjestön perustamiskokous. Yhdistys maksoi heidän matkakulunsa.
IFNA jäsenmaksu kaudelle 2013 maksettiin 1800 jäsenen mukaisesti.
Puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo jatkoi ICPAN:in (International Conference for PeriAnesthesia Nurses) kongressin järjestelytoimikunnassa.

2. Pohjoismainen toiminta

Yhdistyksen Pohjoismaisen toiminnan yhdyshenkilönä on toimintavuoden 2013 aikana toiminut Harriet Ljungberg-Rasmus.
NOSAM (Nordiskt Samarbets Möte) -kokous järjestettiin 19.–21.8.2013 Tanskassa Kööpenhaminassa NOKIAS-kongressin yhteydessä. Kokoukseen osallistui pohjoismainen yhdyshenkilö Harriet Ljungberg-Rasmus. Kongressiin osallistui myös Yhdistyksen rahastonhoitaja Joni Karjalainen ja sihteeri Petri Koivistoinen. He osallistuivat kongressiin tarkkailijoina Suomessa pidettävän NOKIAS 2016 vuoksi.
Päätettiin järjestää yhteispohjoismainen NOKIAS- kongressi Suomessa 15.- 17.9. 2016. Kongressin järjestämispaikat kilpailutettiin. Tarjousten perusteella päätettiin järjestää kongressi Turussa Logomossa.

3. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2013

Puheenjohtaja: Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Varapuheenjohtaja: Anni Saarela
Pohjoismainen yhdyshenkilö: Harriet Ljungberg-Rasmus, varajäsen Gila Seera
Kansainvälinen yhdyshenkilö: Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Yhdistyksen PR-henkilö: Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Jäsensihteeri: Anitta Pirinen, varajäsen Anna Rantanen
Rahastonhoitaja: Joni Karjalainen, varajäsen Marja Heimala
Spirium päätoimittaja: Tiina Ilola, varajäsen Johanna Katomaa
Verkkosivujen vastaava toimittaja: Anni Saarela, varajäsen Merja Tolin
Yhdysjäsen vastuuhenkilo: Marja Heimala
Sihteeri: Petri Koivistoinen (30.11. 2013 asti), varajäsen Riitta Honkanen

Marja-Liisa Ylitalo-Airo hoiti sihteerin tehtäviä omien tehtäviensä lisäksi 30.11. 2013- 10.1. 2014.

3.1. Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontui toimikaudella 2013 yhteensä seitsemän kertaa, joista toukokuun kokous pidettiin Skypen välityksellä. Vuoden ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseen osallistuivat myös varajäsenet. Muutoin varajäsen on osallistunut hallituksen kokoukseen vain varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta on korvattu osallistujille matkakustannukset ja päiväraha. Muut kulut on korvattu erillisiä tositteita vastaan. Toimintavuoden aikana hankittiin kannettavat tietokoneet Anni Saarelalle ja Tiina Ilolalle.

Hallituksen kokouksista on pidetty pöytäkirjaa yhdistyslain mukaisesti. Lisäksi hallitus on pitänyt toimintakauden aikana runsaasti yhteyttä sähköpostein ja puhelimitse Yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut toimikaudella 2013 ulkopuolinen kirjanpitäjä Pauliina Eloluoto, Tilimeklarit Oy, Masku.

Toiminnantarkastajina vuonna 2013 toimivat Anne Myllymäki ja Jenni Vaarala. Varatoiminnantarkastajina toimivat Mia Sirniö ja Minna Sunnari.

Hallitus päivitti valmiiksi toimintavuoden aikana Anestesiasairaanhoitajan osaamisvaatimukset, jotka julkaistaan alkuvuodesta 2014.

Hallitus hankki toimintavuoden aikana Yhdistyksen ja NOKIAS 2016- kongressin markkinointiin kyniä ja kosketusnäyttökyniä.

4. Jäsenistö

Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli toimintavuoden 2013 lopussa 2331. Kunniajäseniä Yhdistyksellä oli toimintavuoden päättyessä 15.

Jäsenmaksu säilyi muuttumattomana ja oli kaudella 2013 varsinaisilta jäseniltä 20€, opiskelijajäseniltä 10 €, eläkeläisjäseniltä 10€, sairaaloilta, kirjastoilta ja kouluilta 40 € ja yrityksiltä 100 €.
Yhdysjäsentoimintaa on edelleen jatkettu toimintavuoden aikana. Yhdysjäseniä on 31.

Yhdysjäseninfoja on järjestetty kolmella paikkakunnalla. Infopaketteja on jaettu myös opiskelijoille ja uusille työntekijöille. Hallitus on varannut rahaa budjettiin tätä toimintaa varten.

Apurahojen jakaminen on tapahtunut Säätiön kautta. Kuluneena vuonna Säätiö myönsi 15 hakijalle apurahoja, jotka suunnattiin pääasiassa kansallisiin koulutuspäiviin ja kansainvälisiin kongresseihin.

5. Koulutustoiminta

Yhdistys järjesti toimintavuoden 2013 aikana kahdet koulutuspäivät.
Kevätkoulutuspäivät eli Anestesiakurssi järjestettiin Naantalin kylpylässä 21. – 22.3.2013 yhteistyössä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen puolesta järjestelyihin osallistuivat Tiina Ilola ja Marja-Liisa Ylitalo-Airo. Anestesiakurssille osallistujia oli 180.
Yhdistyksen omat syyskoulutuspäivät järjestettiin Oulussa Radisson Blu:ssa 3.- 4.10.2013. Järjestelyistä vastasivat Anni Saarela ja Joni Karjalainen. Koulutuspäivien yhteydessä järjestettiin myös heräämöluennot, joiden vastuuhenkilö oli Jaana Hirvijoki. Syyskoulutuspäiville osallistujia oli 250.

6. Julkaisutoiminta

Yhdistys on julkaissut jäsenlehti SPIRIUM:ia. Lehti ilmestyi neljä kertaa toimintavuoden aikana. Lehden päätoimittajana toimi Tiina Ilola. Lehden taittajana jatkoi Jari Simonen, Lifeteam Oy, Helsinki ja painopaikkana oli I-Print Oy, Seinäjoki.

Taloudellisesti jäsenlehti Spiriumin tulos on ollut positiivinen. Lehden laadukas sisältö ja ulkoasu sekä Yhdistyksen vakiintuneet liike-elämän suhteet ovat pitäneet vakituiset ilmoittajat mukana.
Tehtiin päätös verkkolehden julkaisemisesta, joka olisi jäsenten luettavissa salasanan takana. Ensimmäinen verkkolehti julkaistaan alkuvuodesta 2014.

Yhdistys on pitänyt yllä kauden aikana verkkosivuja osoitteessa www.sash.fi. Verkkosivujen ylläpitäjänä toimi Eeva-Maria Östlund, AtNet, Nousiainen.

Verkkosivuilla on julkaistu ajankohtaisia, Yhdistyksen toimintaan liittyviä artikkeleita. Koulutuspäivien ohjelma julkaistaan verkkosivuilla ja ilmoittautuminen koulutuspäiville tapahtuu verkkosivujen kautta. Myös osa koulutuspäivien luentomateriaaleista on julkaistu verkkosivuilla. Lisäksi verkkosivuilla on ollut sekä kotimaisten yhteistyökumppaneiden, että kansainvälisten kongressien mainoksia. Verkkosivujen käännöstyö ruotsinkielelle aloitettiin syksyllä ja ruotsinkielisen sivuston on määrä olla käytettävissä keväällä 2014.

Verkkosivujen sisällön vastaavana toimittajana on ollut Anni Saarela.

7. Talous

Yhdistyksen talous pysyi vakaana toimintavuoden aikana. Talous on perustunut jäsenmaksu- ja koulutuspäivätuotoille sekä jäsenlehden mainostuloille. Yhdistystoiminnan kulut ovat kasvaneet yleisestä hintatason noususta johtuen. Suurimmat menoerät vastaavasti ovat olleet koulutuspäivien järjestelykulut, kuten tilavuokrat ja ruokailuiden järjestäminen. Merkittäviä menoeriä ovat myös Spiriumin taitto-, painatus- ja postituskulut, hallituksen kokouskulut sekä varojen siirto Säätiölle.

Yhdistys tuloutti Säätiölle budjettiin varatun rahamäärän 2 500 € ja sen lisäksi hyvän taloudellisen tilanteen salliessa ylimääräisen 5000€ lahjoituksen jaettavaksi apurahoina.
Yhdistykselle avattiin kolmas tili NOKIAS 2016 kongressin kuluja varten ja sinne talletettiin 5000€.
Tarkemmin talouden toteutuminen toimintavuonna käy ilmi erillisestä talouskertomuksesta.

8. Heräämöprojekti

Heräämöprojektinvetäjän tehtävä päätettiin muuttaa kaksivuotiseksi ja sen toimintaa jaostyyppiseksi. Heräämöprojektin vetäjänä jatkaa Jaana Hirvijoki Oulusta. Lisäksi heräämöprojektille valittiin viisihenkinen toimikunta projektin vetäjä mukaan lukien toimikaudelle 2014. Muut toimihenkilöt vuodelle 2014 ovat Tatu Tiala( Oulu), Outi Määttä( Rovaniemi), Laura Hyppänen( Jyväskylä) ja Pirkko Rissanen( Oulu). Heräämöprojektille hyväksyttiin oma toimintakertomuksensa 2013 ja toimintasuunnitelmansa vuodelle 2014.

Helsinki 10/ 1 2014 Hallitus
Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Joni Karjalainen
Petri Koivistoinen
Anitta Pirinen
Tiina Ilola
Anni Saarela
Harriet Ljungberg-Rasmus