Luontaislääkkeet ja anestesia

Luontaislääkkeet ja anestesia
International Federation of Nurse Anesthetists, 9th World Congress for Nurse Anesthetists June 4.-8.2010, The Hague, The Netherlands

Osallistuimme Anestesiasairaanhoitajien yhdeksänteen maailmankongressiin 4.-8.6.2010 Hollannin Haagissa. Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiö mahdollisti matkamme myöntämällä apurahan. Kongressi kokosi yhteen reilu tuhat anestesiahoitajakollegaa ympäri maailmaa yli 30 eri maasta. Kolmen päivän tiivis ohjelma tarjosi laajan valikoiman mielenkiintoisia luentoja, eri aiheisiin keskittyviä workshopeja sekä näyttelyn. Yksi mielenkiintoisimmista luennoista liittyi luontaislääkkeiden käytön vaikutuksiin anestesian ja leikkauksen yhteydessä. Keskitymme tässä artikkelissa kyseiseen aiheeseen, sillä luontaislääkkeiden käyttöä ei mielestämme huomioida potilaiden hoidossa riittävästi.

Taustaa

Anestesian ja luontaislääkkeiden yhteisvaikutuksiin perehtyneen yhdysvaltalaisen anestesiasairaanhoitaja Wanda O. Wilsonin luento tarjosi kattavan tietopaketin luontaislääkkeiden käytön vaikutuksista leikkauksen ja anestesian yhteydessä. Luontaislääkkeitä on käytetty kautta aikojen hoitamaan erilaisia sairauksia ja oireita. Länsimaisen lääketieteen rinnalla käytetään edelleen runsaasti erilaisia luontaistuotteita ja yrttejä lääkinnällisessä tarkoituksessa. Luontaistuotteissa käytetään hyödyksi kasvien eri osia kuten kukkia, lehtiä, hedelmiä, siemeniä, kuorta ja juuria. Maailman väestöstä 80 %:lla ei edelleenkään ole mahdollisuuksia saada käyttöönsä länsimaisen lääketieteen tuotteita ja he ovat pitkälti riippuvaisia perinteisistä luonnon tarjoamista yrteistä ja rohdoista. Luontaislääkkeet ovat suosittuja myös länsimaissa ja niitä käytetään runsaasti teollisten lääkkeiksi luokiteltujen tuotteiden rinnalla. Luontaislääkkeitä pidetään turvallisina ja harmittomina niiden luonnontuote-imagon vuoksi, eikä niiden käytöstä useinkaan mainita lääkärille. Yllättäviä yhteisvaikutuksia saattaa kuitenkin esiintyä.

Käytön yleisyys ja yhteisvaikutukset

Yhdysvaltalaisista 54 % syö päivittäin yli 14 vitamiinivalmistetta. Tutkimusten mukaan luontaislääkkeiden suurkuluttajia Yhdysvalloissa ovat terveet, korkeasti koulutetut, hyvätuloiset, terveydestään huolehtivat valkoiset naiset. Suosituimpia luontaisvalmisteita ovat valkosipuli (Allium sativum), inkivääri (Zingiber officinale) ja ginseng (Panax ginseng). Muita yhteisvaikutuksia aiheuttavia tuotteita ovat muun muassa kava (Piper methysticum) ja mäkikuisma (Hypericum perforatum). Rohdosten ja lääkkeiden yhteisvaikutuksina saattaa ilmetä muun muassa muutoksia lääkeaineiden imeytymisessä, metaboliassa ja eliminaatiossa. Esimerkiksi valkosipuli yhdessä tulehduskipulääkkeiden kanssa saattaa lisätä vuotoherkkyyttä. Valkosipuli saattaa tehostaa myös varfariinin vaikutusta sekä vaikuttaa INR-arvoon. Myös inkivääri saattaa lisätä vuotoriskiä. Ginseng puolestaan saattaa vaikuttaa hemodynamiikkaan ja veren sokeriarvoihin. Kava saattaa potentoida alkoholin, bentsodiatsepiinien sekä haihtuvien anesteettien vaikutusta sekä aiheuttaa lihasheikkoutta.

Yhdysvalloissa suositellaan, että luontaistuotteiden nauttiminen tulisi lopettaa 2-3 viikkoa ennen suunniteltua leikkausta. Luontaislääkkeiden käyttö tulisi ottaa esille jo preoperatiivisessa vaiheessa ja huomioida potilasohjauksessa. Hoitohenkilökunnan tulisi huomioida potilaan lääkitystä selvittäessä myös mahdollinen luontaislääkkeiden käyttö: Mitä luontaislääkettä potilas käyttää, miksi, kuinka paljon ja kuinka usein.

Lopuksi

Wilsonin luento herättää kysymyksen siitä, paljonko Suomessa oikeasti käytetään luontaistuotteita ja kuinka merkittävä niiden vaikutus todellisuudessa on perioperatiivisen hoidon yhteydessä. Mielestämme Suomessakin pitäisi aktiivisemmin selvittää potilailla mahdollisesti käytössä olevat luontaislääkkeet jo hyvissä ajoin ennen leikkaukseen tuloa. Kiinnittämällä enemmän huomiota luontaislääkkeiden käyttöön voitaisiin paremmin varautua mahdollisiin haitta- ja yhteisvaikutuksiin.

Kaiken kaikkiaan kongressi tarjosi mielenkiintoisen kokemuksen lisäksi uusia näkökulmia anestesiahoitotyöhön sekä mahdollisuuden tutustua ulkomaisiin kollegoihin. Anestesiasairaanhoitajien maailmankongressista tarttui mukaan siis paljon muutakin kuin kourallinen mainoskyniä. Kiitokset Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiölle apurahasta.

Petra Liljebäck
sairaanhoitaja (AMK), anestesiahoitaja
TYKS leikkausosasto

Mari Saanisto
sairaanhoitaja (AMK), anestesiahoitaja
TYKS leikkausosasto