Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

Vuoden 2012 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen kehittämistyötä. Yhdistys panostaa erityisesti anestesiahoitotyön vetovoimaisuuden lisäämiseen. Yhdysjäsentoiminnan aktivoimista jatketaan edelleen.

Yhdistyksen laatimat osaamisvaatimukset ohjaavat anestesiasairaanhoitajan koulutusta, perehdytystä ja ammatillista kasvua.

Yhdistyksen toiminta

1. Tavoitteet

• kehittää moniammatillista yhteistyötä potilaan perioperatiiviseen hoitoketjuun osallistuvan henkilöstön välillä
• lisätä jäsenistönsä ammatillista osaamista
• vaikuttaa sairaanhoitajan koulutuksen kehittämiseen perioperatiivisen hoitotyön osalta ammatti- ja tiedekorkeakouluissa
• lisätä ja tukea anestesiahoitotyön tutkimusta
• osallistua perioperatiivisen hoitoprosessin kehittämiseen lisäämällä potilasturvallisuusosaamista ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä
• tukea anestesiasairaanhoitajan ammatti-identiteetin muodostumista ja kehittämistä
• pyrkimyksenä aloittaa heräämöhoitotyön kehittämisprojekti ja nimetä vastuuhenkilö vuosille 2012–2013

2. Hallitus

• Yhdistyksen nimettyinä toimihenkilöinä toimivat vuonna 2012 puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, pohjoismainen ja kansainvälinen yhteyshenkilö sekä Spiriumin päätoimittaja. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan jäsensihteerin, yhdysjäsenvastaavan ja verkkosivuista vastaavan toimittajan.
• Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 7-8 kertaa ja on yhdistyksen toimeenpaneva elin

3. Jäsenistö

• jäsenistöä ja valmistuvia sairaanhoitajia tiedotetaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta, sekä kannustetaan osallistumaan yhdistystoimintaan
• ylläpidetään ja aktivoidaan valtakunnallista yhdysjäsenverkostoa tiedottamaan yhdistyksen toiminnasta
• yhdistyksen hallitus antaa pyydettäessä lausuntoja jäsenistöä ja anestesiahoitotyötä koskevissa asioissa
• jäsenistöä tuetaan osallistumaan syyskoulutuspäiville edullisemmalla jäsenhinnalla

4. Koulutustoiminta

Koulutuspäivät

Yhdistys järjestää Anestesiakurssin 15.–16. maaliskuuta 2012 Naantalissa yhdessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa.
Syyskoulutuspäivät järjestetään 4.–5. lokakuuta 2012 Jyväskylässä.

Osa koulutuspäivien aiheista nousee koulutuspäiville osallistuneiden toiveista.
Ohjelmissa otetaan huomioon ajankohtaisia aiheita. Anestesiakurssin ohjelmaan lisätään hoitotyöhön liittyviä luentoja.

Paikallinen toiminta

Varaamalla tulo- ja menoarvioonsa rahaa Yhdistys kannustaa jäseniään pitämään työajan ulkopuolisia, anestesiahoitotyötä kehittäviä koulutustilaisuuksia.

Apurahat ja huomionosoitukset

Apurahoja myöntää Suomen Anestesiasairaanhoitajien säätiö kaksi kertaa vuodessa.

Erityistapauksissa Yhdistyksellä on mahdollisuus tukea jäsentensä anestesiahoitotyötä edistäviä hankkeita.

Lisäksi Yhdistys voi palkita erityisen ansioituneita jäseniään.

Arcadasta anestesiasairaanhoidon erikoistumisopintoihin valmistuvia hoitajia huomioidaan toukokuussa 2012. Kaikille valmistuneille lahjoitetaan Unen aallot -pinssi, ja hyvin opintonsa suorittaneelle jaetaan stipendi.

5. Yhdysjäsentoiminta

Yhdistyksen hallitus ja yhdysjäsenet tiedottavat yhdistyksen toiminnasta. Yhdysjäsenet rekrytoivat omilla alueillaan uusia jäseniä Yhdistykseen. Yhdysjäsentoiminnan aktivoimiseksi järjestetään yhdysjäsentapaaminen joko koulutuspäivien yhteydessä tai erillisenä.

6. Julkaisutoiminta

Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Spirium -lehteä ja ylläpitää verkkosivuja www.sash.fi.

Julkaisutoiminnasta on mediakortti yrityksiä varten suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lehdessä ja verkkosivuilla tiedotetaan yhdistystoiminnasta ja hallituksen päätöksistä sekä julkaistaan mm. alaan liittyviä artikkeleita, luentolyhennelmiä ja matkaraportteja.

Toimintavuoden aikana viimeistellään ja julkaistaan esite anestesiasairaanhoitajan työstä.

7. Yhteistoiminta

Yhdistys on yhteydessä alan muihin yhdistyksiin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys pitää yhteyttä alan opettajiin, oppilaitoksiin ja koulutuksesta päättäviin tahoihin ja terveydenhuollon toimijoita valvoviin viranomaistahoihin. Yhdistys ylläpitää kontakteja alan yrityksiin.

Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa järjestetään Anestesiakurssi ja tehdään yhteistyötä anestesiasairaanhoitajien koulutuskysymyksissä.

8. Talous

Yhdistyksen tulo- ja menoarvio perustuu jäsenmaksutuloihin, koulutuspäivien yhteydessä järjestettävien näyttelyiden tuottoon sekä julkaisujen mainostilan myynnistä saataviin tuloihin. Spiriumin mainostilan myynnillä katetaan lehden toimitus-, paino- ja jakelukulut.

Toimintakaudella 2012 koulutuspäivien tuottoarvio perustuu edellisten vuosien osallistujamääriin.

Yhdistys siirtää Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiölle vähintään 10 % koulutuspäivien tuotosta apurahoja varten.

Tarkka taloussuunnitelma käy ilmi vuodelle 2012 laaditusta tulo- ja menoarviosta.

9. Kansainvälinen ja pohjoismainen toiminta

Yhdistyksen pohjoismainen yhteyshenkilö osallistuu NOSAM (Nordiskt Samarbets Möte) kokoukseen 3.-6.5.2012, ja se järjestetään Islannin Reykjavikissa.

Puheenjohtaja, joka toimii myös kansainvälisenä yhteyshenkilönä, sekä kaksi muuta hallituksen jäsentä osallistuu kymmenenteen WCNA:n (World Congress for Nurse Anesthetists) kongressiin Slovenian Ljubljanassa 26.–29.5.2012.

Puheenjohtaja osallistuu AANA:n (American Association of Nurse Anesthetists) kongressiin Yhdysvaltojen San Franciscossa 4.-8.8.2012.