Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

Vuoden 2013 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen kehittämistyötä. Yhdistys panostaa erityisesti anestesiahoitotyön vetovoimaisuuden lisäämiseen. Yhdysjäsentoiminnan aktivoimista jatketaan edelleen.

Yhdistyksen laatimat osaamisvaatimukset ohjaavat anestesiasairaanhoitajan koulutusta, perehdytystä ja ammatillista kasvua. Osaamisvaatimukset päivitetään toimintavuoden 2013 aikana.

Yhdistyksen toiminta

1. Tavoitteet

kehittää moniammatillista yhteistyötä potilaan perioperatiiviseen hoitoketjuun osallistuvan henkilöstön välillä
lisätä jäsenistönsä ammatillista osaamista
vaikuttaa sairaanhoitajan koulutuksen kehittämiseen perioperatiivisen hoitotyön osalta ammatti- ja tiedekorkeakouluissa
lisätä ja tukea anestesiahoitotyön tutkimusta
osallistua perioperatiivisen hoitoprosessin kehittämiseen lisäämällä potilasturvallisuusosaamista ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä
tukea anestesiasairaanhoitajien ammatti-identiteetin muodostumista ja kehittämistä

2. Hallitus

Yhdistyksen nimettyinä toimihenkilöinä toimivat vuonna 2013 puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, pohjoismainen ja kansainvälinen yhteyshenkilö sekä Spiriumin päätoimittaja. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan jäsensihteerin, yhdysjäsenvastaavan ja verkkosivuista vastaavan toimittajan.
Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 7-8 kertaa ja on yhdistyksen toimeenpaneva elin

3. Jäsenistö

jäsenistöä ja valmistuvia sairaanhoitajia tiedotetaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta, sekä kannustetaan osallistumaan yhdistystoimintaan
ylläpidetään ja aktivoidaan valtakunnallista yhdysjäsenverkostoa tiedottamaan yhdistyksen toiminnasta
yhdistyksen hallitus antaa pyydettäessä lausuntoja jäsenistöä ja anestesiahoitotyötä koskevissa asioissa
jäsenistöä tuetaan osallistumaan syyskoulutuspäiville edullisemmalla jäsenhinnalla

4. Heräämöprojekti

tavoitteena jatkaa heräämöhoitotyön kehittämisprojektia heräämöjaoksen perustamista ajatellen
Projektin ensisijaisena tehtävänä on kansallisen ja kansainvälisen verkoston luominen ja ylläpitäminen
vastuuhenkilö nimetään vuodeksi kerrallaan
vastuuhenkilö tekee projektisuunnitelman ja raportoi projektin etenemisestä hallitukselle

5.Koulutustoiminta

Koulutuspäivät

Yhdistys järjestää Anestesiakurssin 21.–22.3.2013 Naantalissa yhdessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa.
Syyskoulutuspäivät järjestetään 3.– 4.10. 2013 Oulussa.

Osa koulutuspäivien aiheista nousee koulutuspäiville osallistuneiden toiveista.
Ohjelmissa otetaan huomioon ajankohtaisia aiheita. Anestesiakurssin ohjelmaan lisätään hoitotyöhön liittyviä luentoja.

Paikallinen toiminta

Varaamalla tulo- ja menoarvioonsa rahaa Yhdistys kannustaa jäseniään pitämään työajan ulkopuolisia, anestesiahoitotyötä kehittäviä koulutustilaisuuksia.

Apurahat ja huomionosoitukset

SASH ry lahjoittaa varoja Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiölle jaettavaksi apurahoina.

Yhdistys voi tukea taloudellisesti jäsentensä anestesiahoitotyötä edistäviä hankkeita ja palkita erityisen ansioituneita jäseniään.

Anestesiasairaanhoidon erikoistumisopintoihin valmistuvia hoitajia huomioidaan. Kaikille valmistuneille lahjoitetaan Unen aallot -pinssi ja hyvin opintonsa suorittaneelle jaetaan stipendi.

6. Yhdysjäsentoiminta

Yhdistyksen hallitus ja yhdysjäsenet tiedottavat yhdistyksen toiminnasta. Yhdysjäsenet rekrytoivat omilla alueillaan uusia jäseniä Yhdistykseen. Yhdysjäsentoiminnan aktivoimiseksi järjestetään yhdysjäsentapaaminen joko koulutuspäivien yhteydessä tai erillisenä.

7. Julkaisutoiminta

Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Spirium -lehteä ja ylläpitää verkkosivuja www.sash.fi.

Julkaisutoiminnasta on mediakortti yrityksiä varten suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lehdessä ja verkkosivuilla tiedotetaan yhdistystoiminnasta ja hallituksen päätöksistä sekä julkaistaan mm. alaan liittyviä artikkeleita, luentolyhennelmiä ja matkaraportteja.

8. Yhteistoiminta

Yhdistys on yhteydessä alan muihin yhdistyksiin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys pitää yhteyttä alan opettajiin, opiskelijoihin, oppilaitoksiin ja koulutuksesta päättäviin tahoihin sekä terveydenhuollon toimijoita valvoviin viranomaistahoihin. Yhdistys ylläpitää kontakteja alan yrityksiin.

Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa järjestetään Anestesiakurssi ja tehdään yhteistyötä anestesiasairaanhoitajien koulutuskysymyksissä.

9. Talous

Yhdistyksen tulo- ja menoarvio perustuu jäsenmaksutuloihin, koulutuspäivien yhteydessä järjestettävien näyttelyiden tuottoon sekä julkaisujen mainostilan myynnistä saataviin tuloihin. Spiriumin mainostilan myynnillä katetaan lehden toimitus-, paino- ja jakelukulut.

Toimintakaudella 2013 koulutuspäivien tuottoarvio perustuu edellisten vuosien osallistujamääriin.

Yhdistys siirtää Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiölle vähintään 10 % koulutuspäivien tuotosta apurahoja varten.

Tarkka taloussuunnitelma käy ilmi vuodelle 2013 laaditusta tulo- ja menoarviosta.

10. Kansainvälinen ja pohjoismainen toiminta

Yhdistyksen pohjoismainen yhteyshenkilö osallistuu NOSAM (Nordiskt Samarbets Möte) kokoukseen 26.–28.4.2013 Norjassa ja 19.–21.9 Kööpenhaminassa Tanskassa.

Puheenjohtaja osallistuu IFNA:n johtokunnan kokoukseen 13.–16.6.2013 Hammametissa Tunisiassa.