NOKIAS 2013 på svenska

NOKIAS 2013 i Köpenhamn

Den nordiska kongressen för intensiv- och anestesisjukskötare, NOKIAS, hölls 19- 21.9 i Köpenhamn i Tivoli Congress Center. Ungefär 500 anestesi- och intensivsjukskötare deltog i kongressen. De flesta var från Danmark och Norge. Kongressens motto var ”Sikker praksis gennem uddannelse og læring. Från SASH styrelse deltog undertecknad, Joni Karjalainen och Petri Koivistoinen. Vi hade också som uppgift att bekanta oss med hur kongressen organiserats med tanke på att nästa kongress går av stapeln i Åbo år 2016.

Vi hade en kort NOSAM-möte före kongressen. NOSAM är en samnordisk intresseförening för intensiv- och anestesisjukskötare. NOSAM har ingen egen ekonomi och bestämmanderätt över våra nationella föreningar. Till styrelsen hör en representant från varje förening. Intensivsjukskötare från Island och Finland hör inte till NOSAM. På mötet reviderade vi NOSAMs riktlinjer, de kommer att finnas på SASH websida när de är renskrivna. På mötet fick vi också för första gången se den nyanskaffade gemensamma NOSAM-flaggan som våra danska kollegor hade beställt till kongressen. På torsdag kväll arrangerades en välkomstreception där man kunde bekanta sig med andra kongressdeltagare. Petsi Tvørfoss från Färöarna uppträdde med en sång från varje nordiskt land, vilket var mycket uppskattat.

Fredagen började med den officiella öppningsceremonin där Dorte Söderberg hälsade alla välkomna. Efter det höll Professor of Healthcare System Safety, MD, Richard I Cook, från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, en mycket provokativ och tankeväckande föreläsning, där han ifrågasatte Check-list och Nära på –rapporter(HaiPro). Hela tiden söker vi kostnadseffektivitet samtidigt som vi tänjer på gränserna för vad vi kan göra, t. ex vi opererar hela tiden sjukare och äldre patienter, samtidigt som kostnadsbesparing krävs av oss. Cook sa sig vara förundrad över att inte mer patientskador och misstag sker och fastän vi i dagens läge har olika rapporteringssystem och kontrollinstrument i bruk, har patientskadorna inte minskat de senaste 15 åren.

Föreläsarna kom från de nordiska länderna och ämnena var varierande. Katja Heikkinen deltog med E-learning, som Finlands bidrag. En gemensam nämnare för alla var deras yrkesstolthet som ju grundar sig på utbildning och arbetserfarenhet. Fastän vi i Finland inte har samma utbildning som i våra nordiska grannländer, så ser vårt arbete likadant ut, med några undantag. Våra arbetsmiljöer är likadana och utmaningarna är samma. Av föreläsningarna var det två som berörde mer än andra.

Fredagens gemensamma föreläsning behandlade organdonation. Vi fick se en fiktiv film, ”Den ubegribelige død”, som beskrev hela förloppet ur en familjs synvinkel. Anja Dalhof, producent av dokumentärer, hade tillsammans med intensivsjukskötaren Charlotte Daugbjerg gjort filmen. Filmen kan ses på facebook eller på adressen www.bankendehjerte.dk, -Den ubegribelige død.

Lördagens gemensamma föreläsning handlade om tragedin i Utøya och hur den påverkade vårdpersonalen. Intensivsjukskötaren Kirsti Hordvei berättade om händelseförloppet om hur man förberedde sig för att ta emot patienterna och hur personalen klarade den tunga uppgiften de fick. Föreläsningen berörde åhörarna och väckte många minnen.

Fast track var ett aktuellt ämne som kom upp. Pernilla Quarfordh från Glostrup sjukhus i Danmark föreläste om en undersökning med patienter med diskusprolaps i ländryggen, som gick till operationsavdelningen och från uppvakningen tillbaka till avdelningen. Undersökningen gällde 22 patienter delade i två grupper på 11 patienter. Patienterna som gick behövde mindre smärtmedicin och syre efter operationen samt mobiliseringen skedde snabbare med dess positiva effekter. Komplikationer förekom i samma utsträckning i båda grupperna.

På lördagen i avslutningsceremonin överräckte de danska representanterna Dorte Söderberg och Nina Vormslev Lennert NOSAM flaggan till Finland, som arrangerar nästa NOKIAS kongress år 2016.

Det var en mycket informell och varm stämning och efter ceremonin visades SASH reklamvideo som anestesiskötare Olli Autio hade gjort. Videon var uppskattad. Kongressen samt avslutningsceremonin gav oss inspiration att sparka igång förberedelserna till kongressen år 2016.

 

Harriet Ljungberg-Rasmus

SASH, styrelsemedlem, nordisk kontaktperson

NOSAM, styrelsemedlem