NOSAM 2014 på svenska

NOSAM mötet 4.-6.april 2014 i Helsingfors

I år stod Finland i tur att vara värd för NOSAM, det nordiska samarbetsmötet för anestesi- och intensivvårdssjukskötare. Mötet hölls i Helsingfors på Radisson Blu Plaza.   I mötet deltog Stefán Alfredsson och Edda Jörundsdottir från Island, Jórun Højgaard och Heidi Tvørfoss från Färöarna, Marit Vassbotten Olsen och Sigbjørn Flatland från Norge, Nina Vormslev Lennert och Dorte Söderberg från Danmark, Eva Åkerman och Ingrid Andersson från Sverige samt undertecknad som Finlands representant.
Mötet öppnades på fredagen klockan 13 med en kort presentationsrunda. Stefan Alfredsson meddelade att han slutar efter denna period. Han presenterade Edda Jörundsdottir som fortsätter efter honom. Marit Vassbotten Olsen meddelade också att årets NOSAM möte blir hennes sista. Hennes efterträdare är inte vald ännu. Dorte Söderberg valdes till mötesordförande.
Efter presentationsrundan gick man igenom de landvisa rapporterna.

  • I höst har IFNA en ackreditering av specialistutbildningen i anestesisjukvård på Island. Specialiseringen kan ske i två steg. Utbildningen är två år för diploma i anestesi och ytterligare två år för mastergrad.
  • Intensivvårdsutbildningen på Färöarna har varit en framgång. Hälften har avklarat studierna och andra hälften blir klar i vår.
  • I Norge arbetar man för att få en utbildning på master-nivå på två år i flera högskolor och universitet. En undersökning om anestesisjukskötarens placering i arbetslivet är under arbete. En enkät rörande bemanning på intensivvårdsavdelningarna planeras. Är personalen på avdelningarna rätt dimensionerad?
  • I Danmark har mindre operationsenheter lagts ner och man har koncentrerat verksamheten till större sjukhus med den påföljden att det finns arbetslösa anestesisjukskötare. Intensivvårdsjukskötare har inte samma problem.
  • I Sverige börjar det bli brist på anestesisjuksköterskor runtom i landet. Orsaken är att intresset för specialistutbildningen minskar. Man upplever att lönen inte motsvarar det ansvar och krav som specialiseringen medför. En enkät, över var anestesi- och intensivvårdssjukskötare som lämnat professionen arbetar, har sammanställts av vårdförbundet.

Fredagens avslutades på Tapahtumahotelli Huone tillsammans med SASH styrelse.   Ordförande Anni Saarela hälsade alla välkomna före kvällens program, saunayoga. Vi hade turen att få Tiina Vainio, som uppfunnit saunayogan, som instruktör. Programmet var uppskattat. Det är skönt med lite tänjning efter en lång dag med mycket sittande. Efter Saunayogan åt vi middag och resten av kvällen var det fri samvaro. Våra nordiska gäster och SASH styrelse fick bekanta sig med varandra och man hade möjlighet att byta erfarenheter och jämföra hur man arbetar i grannländerna.
På lördagen fortsatte mötet klockan 9 med en redovisning av NOKIAS- kongressen, som hölls i Köpenhamn 19. -21.9.2013. Antalet deltagare var ca 500, vilket värdarna var nöjda med. Deltagarnas respons om det vetenskapliga programmet och arrangemanget var positiv. Dorte och Nina redovisade för hur arrangemanget hade löpt. De tog upp olika faktorer man bör ta i beaktande när följande kongress arrangeras. Rapport om kongressen finns på vår websida.
Planeringen av en gemensam databank på nätet om utbildningen och lönerna i Norden fortskrider. Målet är att info om utbildningskrav och löner i de nordiska länderna kan hittas på ett och samma ställe. Uppgifter om utbildningskrav är sammanställt, men löneuppgifterna är under arbete.
Dorte Söderberg rapporterade om NUBA, en samnordisk utbildning i barnanestesi för anestesisjukskötare med minst två års arbetserfarenhet. Den första gruppen fick sin examen 2013 och deltagarna har varit mycket nöjda med utbildningen. Följande grupp startar i höst och man har redan fått in flera ansökningar, t.o.m. från Grönland.
Man diskuterade också hur man bättre kunde ha kontakt med medlemmarna. Föreningarnas hemsidor är det viktigaste forumet för att sprida information. Hemsidan uppdateras dock inte så ofta, därför är den sociala median är ett snabbt och billigt sätt att nå ut till medlemmarna. Alla föreningar har redan en egen facebook sida, men problemet är, att alla inte är med i den.  Norge har också medlemsbrev och SMS som medel för att sprida information. Lördagens möte avslutades med middag på Ravintola Teatteri där vi fortsatte diskussionerna i mer friare form.
På söndag fortsatte mötet klockan 9. Vi diskuterade om hur vi kommunicerar med varandra mellan våra möten och vilka uppgifter vi har före nästa möte som hålls i Köpenhamn i april 2015. Vi hade en kort genomgång av planeringen av följande NOKIAS som hålls i Åbo 2016. NOSAM hjälper till med planeringen, men Finland har ansvaret för organiseringen.
Dorte Söderberg återvaldes till koordinator för följande period. Mötet avslutades klockan 12.
Harriet Ljungberg-Rasmus
Nordisk kontaktperson, NOSAM
Styrelsemedlem, SASH r.y.