Sisällysluettelot 2013

KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
Spirium 1/2013
Tuimala Jarno & Krusius Tom Verivalmisteiden käyttö leikkauspotilailla Suomessa 6-8
Sjövall Sari Satakunnan keskussairaala – Verivalmisteiden käyttö leikkauspotilailla 8-10
Pyhältö Tuomo & Maisniemi Kreu Monivammapotilaan massiivin verenvuodon hoito 11-14
Tiala Tatu Massiivivuototilanteen anestesiahoitotyö 15-17
Saarikoski Anna-Mari Vuotava obstetrinen potilas 18-21
Kaisti Kaike, Peltoniemi Outi & Kiviluoma Kai Massiivinen verenvuoto lapsella 22-25
Ilola Tiina Verikaasuanalyysin tulkinnan alkeet 25-26
Siltanen Hannele Kivun hoitotyön suositus näyttöön perustuvassa kivun hoitotyössä 29-31
Haakana Soile, Heimala Marja, Koivusalo Anna-Maija, Laurila Irma, Myllymaa Jaana, Nousiainen Anna-Leena & Säily Irma Kivun hoitotyön verkostoitumispäivä 32-33
Lakanmaa Riitta-Liisa, Suominen Tarja & Leino-Kilpi Helena Tehohoitotyön kompetenssi on moniulotteinen käsite 34-35
Kaukavuori Susanna Perioperatiivisen hoidon laatu – gastroenterologisten kirurgisten potilaiden arvioimana 36-41
Hyle Johanna Lihava potilas leikkaussalissa – kehittämistyö osana perioperatiivisen hoitotyön osaaja -koulutusta 42-44
Spirium 2/2013
Torkki Paulus Miksi kirurgisten yksiköiden tuottavuudessa on eroja? 6-8
Katomaa Johanna Taas ne on ottaneet halvinta! 9-11
Toivonen Arja Hoitologistikko vapauttaa hoitotyöhön 12-13
Helenius Julia & Tanskanen Marja Sairaanhoitajien kokemuksia holdingtoiminnasta Naistenklinikan leikkaus- ja anestesiaosastolla 14-16
Syrjälä Sini Lääkejätteet – ongelma ja ratkaisu 17-19
Meriluoto Satu Sairaalajätteen tie jatkokäsittelyyn alkaa huolellisesta lajittelusta 20-21
Nurmi Salme, Enbom Seppo, Salmela Hannu, Mattila Inga, Kalliohaka Tapio, Heinonen Kimmo, Salo Satu & Wirtanen Gun Leikkaus- ja infektio-osaston toimintaympäristön hygienian hallinta 24-29
Bröckl Annika & Wallinvirta Eivor Kirurginen tarkistuslista – kartoitus operatiivisten yksiköiden käyttöönottoprosessista 30-32
Liikala Mari Hengityksen turvaaminen laryngoskooppiavusteisella intubaatiolla – opetusmateriaalin tuottaminen perioperatiivisen hoitotyön ammattiopintoihin 33-37
Vaajoki Anne Musiikin kuuntelu leikkauskivun hoidon tukena 38-41
Ylitalo Virpi Kolumni: Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää 44
Spirium 3/2013
Manelius Maria Yleisanestesian aikaiset anestesiakomplikaatiot ja niihin varautuminen 6-11
Aho Antti Otsalihasten lihassähkökäyrän (EMG) vaikutus aivosähkökäyrään (EEG) perustuvaan anestesiasyvyyden monitorointiin 12-14
Poikajärvi Satu Potilaan lämpötilan monitorointi – kohti kajoamatonta menetelmää 16-17
Tirkkonen Joonas, Leppänen Ilona, Karlsson Sari, Yli-Hankala Arvi & Hoppu Sanna Elvytystilanne sairaalan vuodeosastolla – hoitovahinko vai ei? 18-19
Huovinen Satu Esittelyssä Kuopion yliopistollisen sairaalan Puijon sairaalan keskusheräämö 20-21
Tiippana Elina Puudutukset postoperatiivisen kivun hoidossa 22-24
Koivisto-Kokko Kosti Ultraääniohjatut puudutukset 26-29
Siltanen Hannele, Murtola Laura-Maria & Salanterä Sanna Kivun hoitotyön suosituksen hyödyntäminen anestesiahoitajan työssä 30-33
Lundgren-Laine Heljä Olisiko aika ottaa lennonjohdosta ja mobiilisovelluksista mallia akuuttihoidon tiedontarpeiden koordinointiin? 34-36
Rytkönen Millariikka Hätäsektion toimintamallin luominen ja käyttöönottaminen 37-42
Hodju Jaana, Rutanen Sirkku & Jokinen Anu Laadukasta hoitoa Peijaksen leikkausosastolla 43-45
Ylitalo-Airo Marja-Liisa IFNA:n executive -komitean kokous Zagreb, 14.-15.6.2013 46-47
Ljungberg-Rasmus Harriet NOSAM-kokous Bergen, 12.-14.4.2013 47-48
Kykkänen-Hristov Tuija Matkaraportti: 10th International Congress on Ambulatory Surgery 50-52
Spirium 4/2013
Kantanen Anne-Mari Pitkittynyt epileptinen kohtaus aikuisilla 6-8
Lahti Taina Neurokirurgisen potilaan preoperatiivinen ohjaus 9-11
Myllymäki Hanna Aivokirurgiassa käytettäviä leikkausasentoja 12-14
Ylitalo-Airo Marja-Liisa Anestesiahoitajan työ toimenpideradiologialla 16-17
Bertenyi Patricia Aivovammapotilaan tehohoito 18-21
Wennervirta Johanna, Soininen Leena, Nurmi Kukkamaaria, Lång Maarit & Koivusalo Anna-Maria Aivokuollut elinluovuttajana 22-24
Savela Salla, Sipola Henna, Karttunen Markus & Nissinen Tuula Tarkistuslistan käyttökokemukset Oulun yliopistollisen sairaalan keskusleikkausosastolla 26-28
Ljungberg-Rasmus Harriet Nokias 2013 Kööpenhaminassa 29-30
Siirala Eriikka Matkaraportti: EANS kesäkoulu 2013 31-32
Ylitalo Virpi Kolumni: Aivot narikasta 35