Sisällysluettelot 2014

KIRJOITTAJAT OTSIKKO SIVUT
Spirium 1/2014
Hämäläinen Pia Päiväkirurgian nykytrendit 6-8
Ohrimovitsch Hanna, Tallbacka Maj-Britt & Haavisto Antti Satuhahmo lasten päiväkirurgisen hoidon tukena – Päiki-Pörriäinen seikkailee perheen mukana koko hoitopolun 10-13
Bergström Anne Päiväkirurgisen rintasyöpäpotilaan hoitoprosessi 14-16
Siik Kirsti ICPAN 2013: Päiväkirurgisten potilaiden pahoinvointi ja oksentelu kotona – tämän hetken tietämys ja käytännön suositukset 18-20
Villman Maarit leiko-toiminnan käynnistäminen TAYS:n korva- ja suusairauksien vastuualueella 22-24
Spirium 2/2014
Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry Anestesiasairaanhoitajan osaamisvaatimukset 6-7
Uotinen Johanna Sairaalan teknologisessa ytimessä työskentelevien kokemuksia terveysteknologioista 8-11
Saastamoinen Tiia Mentorointi työntekijän osaamisen varmistamisen tukena 12-14
Seljänperä Arto & Valtanen Mari ”Sali kasaan ja menoksi!” – Oys:n keskusleikkausosaston liikkuva leikkaussali messukäytössä 16-17
Maksimainen Ann-Nina Anestesiahoitotyön osaamista Lahden ammattikorkeakoulusta 19
Ljungberg-Rasmus Harriet & Ilola Tiina Anestesiasairaanhoitajien koulutus ja työnkuva Pohjoismaissa 20-21
Käyrä Mervi, Leirimaa Jaana, Niinikoski Tarja, Siltavirta Anne & Similä Eija Käytännönharjoittelun ohjauskortti ohjaajan työn apuna opiskelijaohjauksessa 22-24
Pöyskö Lasse Intraosseaaliyhteyden käytön monet mahdollisuudet 25-27
Bäckman Anniina Työn tauotus leikkaus- ja anestesiaosastolla 28-31
Spirium 3/2014
Martikainen Tero Peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen 6-8
Suoninen Elina, Peltomaa Minna & Leppänen Ilona National Early Warning Score (NEWS) auttaa sairaanhoitajaa tunnistamaan ajoissa kriittisesti sairaan potilaan vuodeosastolla 10-12
Nerjanto Sanna & Ervast Minna Yhteistyötä Turun malliin 14-15
Kaihovirta Kati American Heart Associationin Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) -kurssi 16-17
Saastamoinen Tiia Ihmisenä läsnä – ammattilaisena paikalla -Sairaanhoitajien kuvauksia kuoleman kohtaamisesta tehohoitotyössä 18-21
Koivula Hannu Tekonivelleikkauspotilaan lämpötaloudesta huolehtiminen 24-28
Fairfax Jaana Perioperatiivisen potilaan tahattoman hypotermian ehkäisy 28-29
Lindberg Helena & Nieminen Johanna Vastasyntyneen lämpötasapaino 30-33
Korhonen Arja Haavanhoidon perusperiaatteet 34-36
Iivanainen Ansa & Kinnunen Ulla-Mari Tutkitun tiedon levittäminen posterin välityksellä 37-39
Spirium 4/2014
Villman Maarit & Manelius Maria JET-ventilaatio korvaleikkausosastolla 6-8
Schrey Aleksi Kirurgiset hengitystieavanteet 10-12
Saaresranta Tarja & Vuori Arno Mitä anestesiasairaanhoitajan tulisi tietää noninvasiivisesta ventilaatiosta? 14-17
Hoffren Nina Hengitysvajauspotilaan hoito CPAP- tai BIPAP-hoidolla 18-20
Pakarinen Marika & Kurola Jouni Kriittisesti sairaan tai vammautuneen potilaan siirto 22-24
Koivula-Tynnilä Hannele, Axelin Anna & Leino-Kilpi Helena Potilaan tiedollinen yksityisyys sairaalassa 26-28
Ryynänen Petra, Tuovinen Hanna-Maria, Jauhiainen Annikki, Jokelainen Merja & Kauppinen Seija Päiki-Pekka seikkailee! -Verkkoaineisto lapsen päiväkirurgisesta hoitopolusta Iisalmen sairaalan päiväkirurgiseen yksikköön 29-31
Tiala Tatu Nopeutetun hoidon mallit 32-36
Iivanainen Ansa & Norri-Sederholm Teija Oppiminen melkein autenttisissa tilanteissa 37-39
Valta Salli Anestesiahoitajien syyskoulutuspäivät 2014 Turku: Maligni hypertermia 40-41