Genom utvärdering av tidningen utvecklar vi den till mera läsvänlig.

  Om din utvärdering berör något visst nummer, var god och skriv tidningens nummer och årtal här:

  Utvärdering av tidningens innehåll

  1. Vårdvetenskaplig forskning
  För litePassligtFör mycketVet ej

  2. Praktiska beskrivningar/artiklar
  För litePassligtFör mycketVet ej

  3. Medicinska artiklar
  För litePassligtFör mycketVet ej

  4. Presentationer av projekt
  För litePassligtFör mycketVet ej

  5. Föreningsärenden
  För litePassligtFör mycketVet ej

  Numerär utvärdering av tidningens sakinnehåll (1-5)

  1. Allmänt vitsord för tidningen:
  1 Dålig2 Svag3 Nöjaktig4 Bra5 Utmärkt

  2. Utseende:
  1 Dålig2 Svag3 Nöjaktig4 Bra5 Utmärkt

  3. Vårdvetenskapliga artiklar:
  1 Dålig2 Svag3 Nöjaktig4 Bra5 Utmärkt

  4.Medicinska artiklar:
  1 Dålig2 Svag3 Nöjaktig4 Bra5 Utmärkt

  5. Föreningens sidor:
  1 Dålig2 Svag3 Nöjaktig4 Bra5 Utmärkt

  6. Ledaren:
  1 huono2 välttävä3 tyydyttävä4 hyvä5 kiitettävä

  7. Reklam:
  1 huono2 välttävä3 tyydyttävä4 hyvä5 kiitettävä