Toimintakertomus vuodelta 2020

Johdanto

Suomen anestesiasairaanhoitajien säätiö sr (säätiö) perustettiin vuonna 2005. Vuonna 2002 pidetyn seitsemännen anestesiasairaanhoitajien maailmankongressin (The 7th World Congress of Nurse Anesthetists) tuoton turvaamiseksi Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n (Yhdistys) hallitus ehdotti säätiön perustamista.

Säätiön toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea anestesiahoitotyötä, sen tutkimusta, osaamista ja kehittämistä.

Säätiö on toiminut vuoden 2020 aikana toimintasääntöjensä edellyttämällä tavalla jakamalla yhdistyksen jäsenistölle apurahoja kahdesti edellä mainittuihin tarkoituksiin. Apurahoja jaettaessa on noudatettu erillisiä apurahasääntöjä.

Säätiön varat

Säätiön alkupääoma viisikymmentätuhatta euroa (50 000) on sijoitettu vuonna 2005.

Vuonna 2020 säätiö sai 2500 euroa Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:ltä. Muita apurahalahjoituksia ei kuluneena vuonna saatu, sillä apurahahakemuksia oli vain kaksi kappaletta. Säätiön alkupääoma on sijoitettuna Danske Bankin rahastoihin. Rahastosijoitusten arvoa on seurattu osakemarkkinatilanteen vuoksi, mutta laskevien kurssien aikana niihin ei ole tehty muutoksia. Huonon markkinatilanteen vuoksi rahastojen tuotto on ollut vähäistä.

Tarkempi säätiön taloudellinen tilanne selviää erillisestä tilikertomuksesta.

Säätiön hallinto

Vuonna 2020 Säätiön puheenjohtajana on toiminut Riitta Ruuska ja varapuheenjohtajana Riitta Honkanen. Rahastonhoitajana on toiminut Anna-Kaisa Lappi ja sihteerinä Sonja Hietaranta.  Anne Pulli on toiminut Säätiön verkkosivujen vastaavana ja apurahavastaavana on toiminut Eija Manninen.

Säätiön tilintarkastajana on toiminut KHT Tom Sandell ja varatilintarkastajana KHT Risto Ekholm.

Säätiön kirjanpitäjänä on toiminut Pauliina Eloluoto Tilimeklarit Oy.

 

Säätiön kokoukset toimintavuonna 2020

Säätiön hallituksen vuosikokous pidettiin 24.-25.1.2020 Oulussa. Skypen kautta pidettiin kokous 8.6.2020 ja 14.9.2020. Ensimmäiseen kokoukseen osallistuivat Riitta Ruuska, Anna-Kaisa Lappi, Riitta Honkanen, Anne Pulli ja Marjaleena Väänänen. Väänänen erovuoroisena halusi erota säätiön hallituksesta. Säätiön hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä hakemusten perusteella: Sonja Hietaranta Tampereelta ja Eija Manninen Kuopiosta syksyllä 2019 menehtyneen Virpi Lindholmin tilalle. Uudet hallitusjäsenet eivät osallistuneet vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Toisessa skype kokouksessa 8.6.2020 kaikki jäsenet olivat läsnä, kolmannessa skype kokouksessa 14.9.2020 poissa olivat Anne Pulli ja Eija Manninen tietoyhteyksien toimimattomuuden vuoksi.

Apurahojen jakaminen vuonna 2020

Säätiö jakoi apurahoja vuonna 2020 hakemusten perusteella budjettiin varatun määrärahan turvin. Jäsenistölle myönnettyjen apurahojen kokonaismäärä v. 2020 oli 1162 euroa euroa. Apurahoja maksettiin 0 euroa.  Apurahahakemuksia ei tullut enempää vallitsevan maailmanlaajuisen Covid pandemian vuoksi.

Toimintakertomuksessa liitteenä apurahataulukko (Liite 1)

 

Säätiön toiminnasta tiedottaminen sekä toiminnan kehittäminen

Säätiö on tiedottanut toiminnastaan yhdistyksen lehdessä Spiriumissa ja verkkosivuilla osoitteessa www.sash.fi.

Toimintavuoden 2020 aikana säätiö on toiminut sääntöjensä mukaisesti. Epätavallisen Covid pandemian vuoksi sekä kustannuksia alentaakseen hallitus on kokoontunut kerran sääntömääräiseen kokoukseen Oulussa 24.-25.1.2020. Toinen ja kolmas kokous järjestettiin skypen kautta 8.6.2020 ja 14.9.2020. Säätiön hallitus käsitteli kokouksissaan sääntömääräiset asiat sekä apurahapäätökset apurahasääntöjensä mukaan. Säätiö ei ole harrastanut kuluneena vuotena tutkimus- tai kehitystoimintaa.

Säätiön hallituksen jäsenet ovat hoitaneet tehtäviään toimenkuviensa mukaisesti. Säätiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita, ainoastaan päiväraha tammikuun kokouksesta.

Säätiö ei ole harjoittanut v. 2020 lähipiiritoimintaa.

Vuoden 2020 kaikki koulutukset peruuntuivat Covid pandemian vuoksi, eikä koulutus- tai opintopäiviä järjestetty. Kukaan säätiön hallituksesta ei siis osallistunut näille suunnitelluille päiville.

 

Oulu/Teams etäkokous 23.1.2021

 

Riitta Ruuska, puheenjohtaja                                                    Riitta Honkanen, varapuheenjohtaja

Anna-Kaisa Lappi, rahastonhoitaja                                           Eija Manninen, apurahavastaava

Anne Pulli, verkkosivuvastaava                                                 Sonja Hietaranta, sihteeri