Raportti IFNA:n Executive Committeen kokouksesta Kööpenhaminassa 7.–10.6.2007

Olen toiminut IFNA:ssa Suomen edustajana CNR-kokouksissa (Council of National Representatives) vuodesta 2004. Viime vuonna minut valittiin IFNA:n Executive Committeen (johtokunta) jäseneksi. CNR kokoontuu joka toinen vuosi, samoin johtokunta vuorovuosina. Näin ollen osallistun IFNA:n kokouksiin kerran vuodessa.

Executive Committeen kokous oli kaksipäiväinen: ensimmäisen päivän Open Forumissa esiteltiin raportit ja käytiin keskustelut esityslistalla olleista aiheista, toisen päivän Business meetingissä tehtiin päätökset. Kokoukseen osallistuivat IFNA:n officerit Sandra Ouellette (USA, IFNA:n preidentti), Jaap Hoekman (Hollanti, 1. varapresidentti), Karsten Boden (Sveitsi, 2. varapresidentti), Zorica Kardos (Slovenia, rahastonhoitaja) ja Executive Director Pascal Rod (Ranska). Itse Executive Committee on kuusijäseninen. Paikalla olivat Ingrid Andersson (Ruotsi), Barbara Geirsdottir (Islanti), Pascale Ambros (Ranska), Jennifer huy-ju yang (Taiwan) ja allekirjoittanut.

IFNAn kokouksen osallistujia

Kokous alkoi edustajien lyhyillä raporteilla ajankohtaisista asioista kansallisella tasolla. Monissa maissa ongelmana tuntui olevan nuorten haluttomuus yhdistystyöhön, joten hallitukset alkavat eläköityä. Islannissa anestesiasairaanhoitajien keski-ikä nousee. On arvioitu, että vuonna 2010 yli puolet anestesiahoitajista on yli 50-vuotiaita. Vähäväkisenä maana Islannin anestesiahoitajamäärä on vain 85. Koulutusohjelma pyörii joka toinen vuosi 8–10 opiskelijalla. Ranskassa on pulaa anestesiahoitajista, Sveitsissä ei. Ranskan ongelmana on myös ikääntyvä hallitus, puheenjohtaja on palvellut jo parikymmentä vuotta eikä seuraajasta ole tietoa. Yhdysvalloissa käydään keskusteluja anestesiahoitajien ja –lääkäreiden kesken. Anestesiologit toivoisivat anestesiahoitajien työskentelevän lääkärin valvonnan alaisena. Siellä on myös täysin itsenäisesti työskenteleviä kollegoja. Tuore tutkimus osoitti, että anestesiasairaanhoitaja antaa keisarinleikkausanestesian yhtä turvallisesti kuin anestesiologi.

Rahastonhoitajan raportti kertoi yhdistyksen talouden parantuneen viime vuosina. Suotuisa kehitys on ollut mahdollista vuonna 2004 korotettujen jäsenmaksujen myötä. Nyt ollaan tilanteessa, jolloin vuotuiset kulut ovat tuloja pienemmät. Vuoden 2006 Lausannen maailmankongressin tulos oli positiivinen odotettua pienemmästä osanottajamäärästä huolimatta.

Sandra Ouellette ja Pascal Rod osallistuivat Japanissa järjestettyyn ICN:n (International Council of Nursing) konferenssiin, jonka aikana he tapasivat mm. japanilaisen anestesiasairaanhoitajan spesialiteetista kiinnostuneen delegaation. IFNA tukee japanilaisia heidän tavoitteessaan. Japanin anestesiologiyhdistys on valmis yhteistyöhön ”jonkinlaisen” anestesiasairaanhoitajan kehittämisprosessissa. Mitä se tarkoittaa, jää nähtäväksi. Ensimmäinen askel on kuitenkin otettu.

IFNA:n aiempi varapresidentti norjalainen Arild Sörensen on nimetty työskentelemään IFNA:n historiikin aikaan saamiseksi. Kirja on tarkoitus esitellä seuraavassa maailmankongressissa Haagissa 2010.

Executive Director Pascal Rod kertoi omassa raportissaan lokakuussa pidettävästä ESNO:n (European Specialist Nurses Organization) kokouksesta, jonka johtopaikoille hän on pyrkimässä. Hänen mielestään on erittäin tärkeää kehittää yhteistyötä EU-tasolla koskien anestesiasairaanhoitajien koulutusta ja ammatillisia käytäntöjä. EU-tasolla ei ole virallista tunnustusta erikoissairaanhoitajille, kätilöitä lukuun ottamatta. Terveydenhuollon ammatinharjoittajien vapaata liikkumista Euroopassa korostava uusi direktiivi ei takaa anestesiasairaanhoitajille tätä mahdollisuutta. Direktiivi tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden kehittää yleisen alustan kvalifikaation määrittelemiseksi eri ammattiryhmille. Todettiin tämän olevan IFNA:lle tilaisuus lanseerata aloite EU-tason kattavasta koulutuksen ja käytännön yhtenäistämisestä. Perustettiin ”steering group” selvittämään asiaa. Ryhmän jäseniksi ilmoittautuivat vapaaehtoisina Pascale, Zorica ja Johanna. Ryhmän raportti tulisi olla valmiina lokakuussa 2007 pidettävässä Officers meetingissä.

Keskustelua käytiin IFNA:n eri komiteoiden kokouskustannuksista. Tähän saakka IFNA on rahoittanut muut komiteat kokonaan paitsi Executive Committeen. EC:n kuluista IFNA on maksanut vain kokoustilat ja ateriat. Tämä rajaa pyrkimisen komiteaan vain varakkaiden yhdistysten edustajille. Joissakin länsimaissa kansalliset yhdistykset kamppailevat taloudellisissa vaikeuksissa, puhumattakaan kolmannen maailman maista. Kokous tekikin päätöksen maksaa kaikki kulut EC:n edustajille seuraavasta kokouksesta alkaen eli vuonna 2009. Vastaan tultiin jo tämän kokouksen yöpymiskuluissa, koska joillakin delegaateilla olisi ollut vaikeuksia maksuissa. Suomen yhdistys kykenee huolehtimaan kansainväliset velvoitteensa ongelmitta, kiitos hyvän taloudenpidon. CNR-kokousten matka- ja yöpymiskulut säilyvät entiseen tapaan kansallisten yhdistysten hoidettavina.

Edeltävinä päivinä pidetyssä CPC:n (Congress Planning Committee) kokouksessa oli otettu esille maailmankongressien taajuus. Nykyinen neljän vuoden sykli nähtiin liian pitkänä, koska se vähentää kiinnostusta kansainväliseen kongressiin. Yritysten kannalta lyhyempi periodi ei olisi ongelma, koska suurin osa sponsoroinnista tulee kansalliselta tai alueelliselta tasolta. Näin tehtiinkin yksimielinen päätös järjestää maailmankongressi kahden vuoden välein alkaen 2010. Arviointi suoritetaan vuoden 2012 kongressin jälkeen. Haagin jälkeistä (2014) maailmankongressia ovat hakeneet Tanska, Slovenia ja Tunisia. Näiden kolmen joukosta tullaan valitsemaan sekä vuosien 2012 että 2014 kongressien isäntämaat.

IFNA:n toiminnan tehokkuuden parantamiseksi päätettiin perustaa ”tietopankki”, johon jokainen jäsenmaa voi ehdottaa asiantuntijoita eri alueilta: tutkimus ja näyttöön perustuva tieto, laadun hallinta, anestesiaturvallisuus, anestesiahoitotyön johtajat, alan aiheisiin liittyvät substanssipuhujat, keynote-puhujat yms.

IFNA:N strategiat ja toiminnat lähitulevaisuudessa ovat jäsenmaiden lukumäärän kasvattaminen, IFNA:n mission, standardien ja filosofian tunnetuksi tekeminen kuten myös yhdistyksen profiilin kohottaminen ja imagon parantaminen. IFNA haluaa tulla lähemmäksi kansallisia yhdistyksiä järjestämällä maailmankongressissa tapahtuman niiden hallitusten jäsenille. CNR-kokouksiin ehdotettiin osallistuvan kaksi henkilöä kustakin maasta. Seuraava kokous (CNR meeting) järjestetään Tunisiassa kesäkuussa 2008.

 

Johanna Katomaa, puheenjohtaja, SASH, CNR-edustaja, Executive Committee-jäsen, IFNA