Toimintakertomus 2010

Yleistä

Toimintavuosi 2010 oli Yhdistyksen 45. toimintavuosi.
Yhdistyksen sääntöjen määräämät kokoukset pidettiin.

Yleisten kokousten lisäksi jäsenistöllä on ollut mahdollisuus vaikuttaa Yhdistyksen toimintaan ja saada tietoa sen toiminnasta Yhdistyksen julkaisemasta jäsenlehdestä Spiriumista ja kotisivuilta osoitteesta www.sash.fi.

Yhdistys on toiminut sääntöjensä edellyttämällä tavalla yhdistäen jäsenistöä ja huolehtien jäsenistönsä kouluttamisesta.

1. Kansainvälinen toiminta

Toimintavuoden 2010 aikana kansainvälisen yhteistyön vastuuhenkilönä Yhdistyksessä on toiminut puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo.

IFNA:n maailmankongressi Haagissa näkyi voimakkaasti Yhdistyksen kansainvälisessä toiminnassa toimintakauden aikana.

Puheenjohtaja ja kv-asioiden yhdyshenkilö Marja-Liisa Ylitalo-Airo ja väistyvänä edustajana Johanna Katomaa osallistuivat Haagin kongressin aikaan kansallisten yhdistysten presidenttien vastaanotolle ja kongressin virallisiin tilaisuuksiin Suomen edustajina. IFNA maksoi heidän osallistumisensa kongressiin ja majoituksen. Yhdistys maksoi matkat.

Puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo osallistui Yhdistyksen kustannuksella AANA Annual Meetingiin Washington State Convention Centerissä Seattlessa 7.-11.8. 2010.

Yhdistys kustansi LL Ari Katilalle yhdistyksen varoista Haagin maailmankongressin puhujamatkan lennot.

IFNA jäsenmaksu kaudelle 2010 maksettiin 1700 jäsenen mukaisesti.

2. Pohjoismainen toiminta

Yhdistyksen Pohjoismaisen toiminnan yhdyshenkilönä on toimintavuoden 2010 aikana toiminut Gila Seera.

NOSAM- kokous järjestettiin 7.-9.5.2010 Kööpenhaminassa. Tähän kokoukseen ei Sash ry:n edustusta lähetetty. Syyskuussa Färsaarilla pidettyyn NOKIAS kongressiin ja NOSAM – kokoukseen osallistui hallituksen varajäsen Carola Sevelius.

LL Hanna Illman luennoi NOKIAS – kongressissa, joka järjestettiin syyskuussa Färsaarilla. Carola Sevelius osallistui Yhdistyksen edustajana kongressiin. Kongressi vastasi hänen kuluistaan.

3. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2010

Tehtävä Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen
Puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Varapuheenjohtaja Johanna Katomaa
Pohjoismainen yhdyshenkilö Gila Seera Carola Sevelius
Kansainvälinen yhdyshenkilö Marja-Liisa Ylitalo-Airo Johanna Katomaa
Yhdistyksen PR-henkilö Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Jäsensihteeri Anni Saarela Riitta Ruuska
Rahastonhoitaja Joni Karjalainen Marja Heimala
Spirium päätoimittaja Johanna Katomaa Riitta Honkanen
Verkkosivujen vastaava toimittaja Pekka Saastamoinen Merja Tolin
Sihteeri Timo Palander Petri Koivistoinen

3.1. Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontui toimikaudella 2010 yhteensä seitsemän kertaa. Vuoden ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseen osallistuivat myös varajäsenet. Muutoin varajäsen on osallistunut hallituksen kokoukseen vain varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Marja Heimala on osallistunut kahteen hallituksen kokoukseen yhdysjäsenasioissa. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta on korvattu osallistujille matkakustannukset ja päiväraha. Muut kulut on korvattu erillisiä tositteita vastaan.

Hallituksen kokouksista on pidetty pöytäkirjaa yhdistyslain mukaisesti. Lisäksi hallitus on pitänyt toimintakauden aikana runsaasti yhteyttä sähköpostein ja puhelimitse Yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut toimikaudella 2010 ulkopuolinen kirjanpitäjä Leila Kari, Tilimeklarit Oy.

Teija Lemmetyinen ja Tanja Liukas ovat toimineet Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina ja Marjaleena Väänänen ja Janne Päivärinta varatilintarkastajina.

4. Jäsenistö

Yhdistyksen aktiivijäsenten määrä oli toimikauden 2010 lopussa 1868, yrityksiä 19, lehtitilaajia 96. Kunniajäseniä Yhdistyksellä oli toimintavuoden päättyessä 15.

Jäsenmaksu säilyi muuttumattomana ja oli kaudella 2010 varsinaisilta jäseniltä 20€, opiskelijajäseniltä 14 €, sairaaloilta, kirjastoilta ja kouluilta 40 € ja yrityksiltä 100 €.

Apurahojen jakaminen on tapahtunut Säätiön kautta.

Yhdistys muisti lahjalla Timo Palanderia ja Gila Seeraa hallitustyöstä. Lisäksi kansainvälisissä tapaamisissa muistettiin tuliaisilla 2010 WCNA:n presidenttiä Fred Lamia, Henk Norderia ja Hollannin Anestesiasairaanhoitajien Yhdistyksen puheenjohtajaa lahjalla. Myös AANA:n kongressin yhteydessä huomioitiin tuliaisilla Sandy Ouellettea, Jackie Rowlesia ja James Walkeria.

5. Koulutustoiminta

Yhdistys järjesti toimintavuoden 2010 aikana kahdet koulutuspäivät.

Kevätkoulutuspäivät eli Anestesiakurssi järjestettiin Helsingissä Hotelli Presidentissä 18. – 19.3.2010 yhteistyössä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen puolesta järjestelyihin osallistuivat Johanna Katomaa ja Marja-Liisa Ylitalo-Airo.
Yhdistyksen omat syyskoulutuspäivät järjestettiin Turussa kongressikeskus Caribiassa 7.-8.10.2010. Koulutuspäivien yhteydessä järjestettiin yhdysjäsentapaaminen, johon osallistui 8 yhdysjäsentä. Tapaamisen koollekutsujana oli Marja Heimala.

6. Julkaisutoiminta

Yhdistys on julkaissut jäsenlehteä, SPIRIUMia. Lehti ilmestyi neljä kertaa toimintavuoden aikana. Lehden päätoimittajana toimi Johanna Katomaa. Lehden taittajana jatkoi Jari Simonen, Lifeteam Oy.

Taloudellisesti jäsenlehti Spiriumin tulos on ollut positiivinen. Lehden laadukas sisältö ja ulkoasu sekä Yhdistyksen vakiintuneet liike-elämän suhteet ovat pitäneet vakituiset ilmoittajat mukana.

Yhdistys on pitänyt yllä kauden aikana verkkosivuja osoitteessa www.sash.fi.
Sivut uudistettiin toimintakauden aikana ja uudistetut sivut otettiin käyttöön kevätkesällä 2010.
Verkkosivuilla on julkaistu ajankohtaisia, Yhdistyksen toimintaan liittyviä artikkeleita. Koulutuspäivien ohjelmat ja ilmoittautumiset tapahtuvat verkkosivujen kautta. Myös osa koulutuspäivien luentomateriaaleista on julkaistu verkkosivuilla.

Verkkosivujen sisällön vastaavana toimittajana on ollut Pekka Saastamoinen.

7. Talous

Yhdistyksen talous pysyi vakaana toimivuoden aikana. Talous on perustunut jäsenmaksu-, koulutuspäivä- ja jäsenlehden ilmoitustuotoille. Yhdistystoiminnan kulut ovat kasvaneet yleisestä hintatason noususta johtuen. Suurimmat menoerät vastaavasti ovat olleet koulutuspäivien järjestelykulut, kuten tilavuokrat ja ruokailuiden järjestäminen. Merkittäviä menoeriä ovat myös Spiriumin taitto-, painatus- ja postituskulut, hallituksen kokouskulut ja varojen siirto Säätiölle.

Yhdistys tuloutti Säätiölle budjettiin varatun rahamäärän 2 500 € ja sen lisäksi hyvän taloudellisen tilanteen salliessa ylimääräisen 7500 € lahjoituksen.

Tarkemmin talouden toteutuminen toimintavuonna käy ilmi erillisestä talouskertomuksesta.