Toimintakertomus 2011

Yleistä

Toimintavuosi 2011 oli Yhdistyksen 46. toimintavuosi.
Yhdistyksen sääntöjen määräämät kokoukset pidettiin.

Yleisten kokousten lisäksi jäsenistöllä on ollut mahdollisuus vaikuttaa Yhdistyksen toimintaan ja saada tietoa sen toiminnasta Yhdistyksen julkaisemasta jäsenlehdestä Spiriumista ja kotisivuilta osoitteesta www.sash.fi.

Yhdistys on toiminut sääntöjensä edellyttämällä tavalla yhdistäen jäsenistöä ja huolehtien jäsenistönsä kouluttamisesta.

Toimintavuoden aikana Yhdistyksen sääntöihin tehtiin muutos, koskien eläkeläisjäsenyyttä sekä alajaostojen perustamista.

1. Kansainvälinen toiminta

Toimintavuoden 2011 aikana kansainvälisen yhteistyön vastuuhenkilönä Yhdistyksessä on toiminut puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo.

Puheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö Marja-Liisa Ylitalo-Airo osallistui IFNA:n kokoukseen Bergenissä 26.–29.5.2011. Hän nousi IFNA:n Executive committeen jäseneksi Lotte Reiterin jättäessä tehtävänsä. IFNA maksoi hänen osallistumiskulunsa.
Yhdistys ehdotti Hermi Löhnert palkinnon saajaksi IFNA:n toiminnanjohtaja Pascal Rodia.

IFNA jäsenmaksu kaudelle 2011 maksettiin 1650 jäsenen mukaisesti.

Sloveniassa keväällä 2012 järjestettävän maailmankongressin edustajat, Zorica Kardos ja Miha Arvaj, osallistuivat Yhdistyksen kutsuvieraina syysopintopäiville Oulussa.

2. Pohjoismainen toiminta

Yhdistyksen Pohjoismaisen toiminnan yhdyshenkilönä on toimintavuoden 2011 aikana toiminut Harriet Ljungberg-Rasmus.

NOSAM- kokous järjestettiin 13.–15.5.2011 Malmössä. Kokoukseen osallistui pohjoismainen yhdyshenkilö Harriet Ljungberg-Rasmus ja varajäsen Gila Seera.

3. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2011

Tehtävä Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen
Puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Varapuheenjohtaja Anni Saarela
Pohjoismainen yhdyshenkilö Harriet Ljungberg-Rasmus Gila Seera
Kansainvälinen yhdyshenkilö Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Yhdistyksen PR-henkilö Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Jäsensihteeri Anni Saarela Riitta Ruuska
Rahastonhoitaja Joni Karjalainen Marja Heimala
Spirium päätoimittaja Tiina Ilola Johanna Katomaa
Verkkosivujen vastaava toimittaja Anni Saarela Merja Tolin
Sihteeri Petri Koivistoinen Riitta Honkanen

 

3.1. Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontui toimikaudella 2011 yhteensä seitsemän kertaa. Vuoden ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseen osallistuivat myös varajäsenet. Muutoin varajäsen on osallistunut hallituksen kokoukseen vain varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta on korvattu osallistujille matkakustannukset ja päiväraha. Muut kulut on korvattu erillisiä tositteita vastaan.

Hallituksen kokouksista on pidetty pöytäkirjaa yhdistyslain mukaisesti. Lisäksi hallitus on pitänyt toimintakauden aikana runsaasti yhteyttä sähköpostein ja puhelimitse Yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut toimikaudella 2011 ulkopuolinen kirjanpitäjä Leila Kari, Tilimeklarit Oy.

Tilintarkastajina toimintavuonna 2011 toimivat Saara Kenttälä ja Jenni Vaarala. Varatilintarkastajina toimi Jyrki Saavinen ja Jaana Ahola.

4. Jäsenistö

Yhdistyksen aktiivijäsenten määrä oli toimikauden 2011 lopussa 1807, opiskelijoita 31, yrityksiä 16, sairaalat, koulut ja kirjastot 117. Kunniajäseniä Yhdistyksellä oli toimintavuoden päättyessä 15.

Jäsenmaksu säilyi muuttumattomana ja oli kaudella 2011 varsinaisilta jäseniltä 20€, opiskelijajäseniltä 10 €, sairaaloilta, kirjastoilta ja kouluilta 40 € ja yrityksiltä 100 €.

Yhdysjäsentoiminta on ollut aktiivista vuoden 2011 aikana ja keväällä järjestettiin yhdysjäsentapaaminen Jyväskylässä. Yhdysjäseniä on 30. Yhdysjäseninfoja on järjestetty kuudella paikkakunnalla. Hallitus on varannut rahaa budjettiin tätä toimintaa varten.

Apurahojen jakaminen on tapahtunut Säätiön kautta.

Yhdistys muisti lahjalla Johanna Katomaata ja Pekka Saastamoista hallitustyöstä. Joulukuun lopussa hallitus muisti edesmenneen hallitusjäsenen ja mm. puheenjohtajan, sekä kunniajäsen Tuula Soran poismenoa.

5. Koulutustoiminta

Yhdistys järjesti toimintavuoden 2011 aikana kahdet koulutuspäivät.

Kevätkoulutuspäivät eli Anestesiakurssi järjestettiin Naantalin kylpylässä 17. – 18.3.2011 yhteistyössä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen puolesta järjestelyihin osallistuivat Johanna Katomaa ja Marja-Liisa Ylitalo-Airo.
Yhdistyksen omat syyskoulutuspäivät järjestettiin Oulussa Hotelli Radisson Blussa 6.-7.10.2011. Järjestelyistä vastasi Anni Saarela, Joni Karjalainen ja Riitta Ruuska.

6. Julkaisutoiminta

Yhdistys on julkaissut jäsenlehteä, SPIRIUMia. Lehti ilmestyi neljä kertaa toimintavuoden aikana. Lehden päätoimittajana toimi Johanna Katomaa. Lehden taittajana jatkoi Jari Simonen, Lifeteam Oy.

Taloudellisesti jäsenlehti Spiriumin tulos on ollut positiivinen. Lehden laadukas sisältö ja ulkoasu sekä Yhdistyksen vakiintuneet liike-elämän suhteet ovat pitäneet vakituiset ilmoittajat mukana.

Yhdistys on pitänyt yllä kauden aikana verkkosivuja osoitteessa www.sash.fi. Verkkosivujen ylläpitäjänä toimi Eeva-Maria Östlund, Atnet.
Verkkosivuilla on julkaistu ajankohtaisia, Yhdistyksen toimintaan liittyviä artikkeleita. Koulutuspäivien ohjelmat ja ilmoittautumiset tapahtuvat verkkosivujen kautta. Myös osa koulutuspäivien luentomateriaaleista on julkaistu verkkosivuilla.

Verkkosivujen sisällön vastaavana toimittajana on ollut Pekka Saastamoinen.

7. Talous

Yhdistyksen talous pysyi vakaana toimivuoden aikana. Talous on perustunut jäsenmaksu- ja koulutuspäivätuotoille, sekä jäsenlehden mainostuloille. Yhdistystoiminnan kulut ovat kasvaneet yleisestä hintatason noususta johtuen. Suurimmat menoerät vastaavasti ovat olleet koulutuspäivien järjestelykulut, kuten tilavuokrat ja ruokailuiden järjestäminen. Merkittäviä menoeriä ovat myös Spiriumin taitto-, painatus- ja postituskulut, hallituksen kokouskulut ja varojen siirto Säätiölle.

Yhdistys tuloutti Säätiölle budjettiin varatun rahamäärän 2 500 € ja sen lisäksi hyvän taloudellisen tilanteen salliessa ylimääräisen 15 000€ lahjoituksen jaettavaksi apurahoina.

Tarkemmin talouden toteutuminen toimintavuonna käy ilmi erillisestä talouskertomuksesta.