Toimintakertomus 2012

Yleistä

Toimintavuosi 2012 oli Yhdistyksen 47. toimintavuosi.
Yhdistyksen sääntöjen määräämät kokoukset pidettiin.

Yleisten kokousten lisäksi jäsenistöllä on ollut mahdollisuus vaikuttaa Yhdistyksen toimintaan ja saada tietoa sen toiminnasta Yhdistyksen julkaisemasta jäsenlehdestä Spiriumista ja kotisivuilta osoitteesta www.sash.fi.

Yhdistys on toiminut sääntöjensä edellyttämällä tavalla yhdistäen jäsenistöä ja huolehtien jäsenistönsä kouluttamisesta.

Toimintavuoden alussa perustettiin SASH Ry:lle oma sivusto ja suljettu ryhmä sosiaaliseen mediaan, joka on toiminut merkittävänä tiedotus- ja vaikuttamiskanavana.

1. Kansainvälinen toiminta

Toimintavuoden 2012 aikana kansainvälisen yhteistyön vastuuhenkilönä Yhdistyksessä on toiminut puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo.

Puheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö Marja-Liisa Ylitalo-Airo osallistui IFNA:n kokoukseen Slovenian Ljubljanassa 24.–26.5.2012. Kokouksessa valittiin Executive committeen jäsenet ja järjestön toimihenkilöt. IFNA maksoi hänen osallistumiskulunsa.
Lisäksi puheenjohtaja osallistui AANA:n (American Association of Nurse Anesthetists) -kongressiin Yhdysvaltojen San Franciscossa 4.-8.8.2012 Jackie Rowlesin kutsumana. Yhdistys maksoi hänen matkakulunsa.

IFNA jäsenmaksu kaudelle 2012 maksettiin 1650 jäsenen mukaisesti.

Sloveniassa järjestettiin kymmenes kansainvälinen maailmankongressi WCNA 2012 (World Congress for Nurse Anesthetists) 26.–29.5.2012. Suomesta osallistui 41 vierasta.
Kongressissa jaettiin kansainvälinen Hermi Löhnert palkinto IFNA:n toiminnanjohtaja Pascal Rod´lle, jota myös SASH Ry ehdotti palkinnon saajaksi.

Puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo valittiin ICPAN 2013 (International Conference for PeriAnesthesia Nurses) kongressin järjestelytoimikuntaan.

2. Pohjoismainen toiminta

Yhdistyksen Pohjoismaisen toiminnan yhdyshenkilönä on toimintavuoden 2012 aikana toiminut Harriet Ljungberg-Rasmus.

NOSAM (Nordiskt Samarbets Möte) -kokous järjestettiin 3.–6.5.2012 Islannin Reykjavikissa. Kokoukseen osallistui pohjoismainen yhdyshenkilö Harriet Ljungberg-Rasmus.

3. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2012

Tehtävä Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen
Puheenjohtaja Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Varapuheenjohtaja Anni Saarela
Pohjoismainen yhdyshenkilö Harriet Ljungberg-Rasmus Gila Seera
Kansainvälinen yhdyshenkilö Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Yhdistyksen PR-henkilö Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Jäsensihteeri Anitta Pirinen Riitta Ruuska
Rahastonhoitaja Joni Karjalainen Marja Heimala
Spirium päätoimittaja Johanna Katomaa Riitta Honkanen
Verkkosivujen vastaava toimittaja Pekka Saastamoinen Merja Tolin
Sihteeri Petri Koivistoinen Anitta Pirinen

3.1. Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontui toimikaudella 2012 yhteensä seitsemän kertaa. Vuoden ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseen osallistuivat myös varajäsenet. Muutoin varajäsen on osallistunut hallituksen kokoukseen vain varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta on korvattu osallistujille matkakustannukset ja päiväraha. Muut kulut on korvattu erillisiä tositteita vastaan.

Hallituksen kokouksista on pidetty pöytäkirjaa yhdistyslain mukaisesti. Lisäksi hallitus on pitänyt toimintakauden aikana runsaasti yhteyttä sähköpostein ja puhelimitse Yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut toimikaudella 2012 ulkopuolinen kirjanpitäjä Pauliina Eloluoto, Tilimeklarit Oy.

Toiminnantarkastajina vuonna 2012 toimivat Anne Torvinen ja Anneke Rajahalme. Varatoiminnantarkastajina toimivat Anna Oinonen ja Sari Pyhälä.

Hallitus sai toimintavuoden aikana valmiiksi esitteen anestesiahoitajan työstä. Esitteen suunnitteli Samu Kuosmanen Helsingin tekniikka-alan oppilaitoksesta. Hallitus palkitsi hänet 300 euron arvoisella lahjashekillä.

4. Jäsenistö

Yhdistyksen aktiivijäsenten määrä oli toimikauden 2012 lopussa 2228, yrityksiä 17, sairaalat, koulut ja kirjastot 117. Kunniajäseniä Yhdistyksellä oli toimintavuoden päättyessä 15.

Jäsenmaksu säilyi muuttumattomana ja oli kaudella 2012 varsinaisilta jäseniltä 20€, opiskelijajäseniltä 10 €, sairaaloilta, kirjastoilta ja kouluilta 40 € ja yrityksiltä 100 €.

Yhdysjäsentoimintaa on edelleen jatkettu toimintavuoden aikana. Yhdysjäseniä on 28. Yhdysjäseninfoja on järjestetty useammalla paikkakunnalla. Infopaketteja on jaettu myös opiskelijoille ja uusille työntekijöille. Hallitus on varannut rahaa budjettiin tätä toimintaa varten.
Hallitus palkitsi kotkalaisen Annika Aho-Konttisen ansioituneesta työstään ja panoksestaan yhdysjäsentoiminnassa. Yhdistys kustantaa hänelle syysopintopäiväpaketin.

Apurahojen jakaminen on tapahtunut Säätiön kautta. Kuluneena vuonna apurahoja myönnettiin 22, ja pääpaino oli Anestesiahoitajien maailmankongressi.

Hallitus muisti vuoden aikana anestesia erikoistumisopintoihin valmistuvia. Suvi Stenbergille Arcadasta ja Johanna Hylelle Metropoliasta hallitus jakoi 300 euron arvoiset lahjashekit.

5. Koulutustoiminta

Yhdistys järjesti toimintavuoden 2012 aikana kahdet koulutuspäivät.

• Kevätkoulutuspäivät eli Anestesiakurssi järjestettiin Naantalin kylpylässä 15. – 16.3.2012 yhteistyössä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen puolesta järjestelyihin osallistuivat Johanna Katomaa ja Marja-Liisa Ylitalo-Airo.
• Yhdistyksen omat syyskoulutuspäivät järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa 4.-5.10.2012. Järjestelyistä vastasi Anni Saarela, Joni Karjalainen ja paikallinen järjestelytoimikunta.

6. Julkaisutoiminta

Yhdistys on julkaissut jäsenlehteä, SPIRIUMia. Lehti ilmestyi neljä kertaa toimintavuoden aikana. Lehden päätoimittajana toimi Tiina Ilola. Lehden taittajana jatkoi Jari Simonen, Lifeteam Oy.

Taloudellisesti jäsenlehti Spiriumin tulos on ollut positiivinen. Lehden laadukas sisältö ja ulkoasu sekä Yhdistyksen vakiintuneet liike-elämän suhteet ovat pitäneet vakituiset ilmoittajat mukana.

Yhdistys on pitänyt yllä kauden aikana verkkosivuja osoitteessa www.sash.fi. Verkkosivujen ylläpitäjänä toimi Eeva-Maria Östlund, AtNet.
Verkkosivuilla on julkaistu ajankohtaisia, Yhdistyksen toimintaan liittyviä artikkeleita. Koulutuspäivien ohjelmat ja ilmoittautumiset tapahtuvat verkkosivujen kautta. Myös osa koulutuspäivien luentomateriaaleista on julkaistu verkkosivuilla. Lisäksi verkkosivuilla on ollut sekä kotimaisten yhteistyökumppaneiden, että kansainvälisten kongressien mainoksia.

Verkkosivujen sisällön vastaavana toimittajana on ollut Anni Saarela.

7. Talous

Yhdistyksen talous pysyi vakaana toimintavuoden aikana. Talous on perustunut jäsenmaksu- ja koulutuspäivätuotoille, sekä jäsenlehden mainostuloille. Yhdistystoiminnan kulut ovat kasvaneet yleisestä hintatason noususta johtuen. Suurimmat menoerät vastaavasti ovat olleet koulutuspäivien järjestelykulut, kuten tilavuokrat ja ruokailuiden järjestäminen. Merkittäviä menoeriä ovat myös Spiriumin taitto-, painatus- ja postituskulut, hallituksen kokouskulut ja varojen siirto Säätiölle.

Yhdistys tuloutti Säätiölle budjettiin varatun rahamäärän 2 500 € ja sen lisäksi hyvän taloudellisen tilanteen salliessa ylimääräisen 7000€ lahjoituksen jaettavaksi apurahoina.

Tarkemmin talouden toteutuminen toimintavuonna käy ilmi erillisestä talouskertomuksesta.

Helsinki ____/____2013