Raportti Executive komitean kokouksesta 14.- 15.6. 2013 Zagreb

The International Federation of Nurse Anesthetists järjestää joka toinen vuosi WCNA:n yhteydessä maaedustajien kokouksen, jossa valitaan järjestön johtokunta. Joka toinen vuosi kokoontuvat valittu johtokunta ja järjestön komiteat. Johtokunnan kaksipäiväinen kokous järjestettiin kesäkuun puolivälissä Zagrebissa ja järjestelyjen isäntänä toimi Kroatian anestesiahoitajien järjestön presidentti Adriano Friganovic. IFNA:n johtokunnan kokous alkoi järjestäytymisellä 14.6 klo 8.30 ja kokouksen puheenjohtajana toimi IFNA:n presidentti Jaap Hoekmann. Kokous alkoi Jaapin tervehdyksellä sekä toiminnanjohtaja Pascal Rod esitteli toimintavuoden 2012 kertomuksen. Esityslistalla sielläkin ovat johtokunnille yleisimmät asiat, mutta myös mielenkiintoisia ja yksityiskohtaisia keskusteluja käytiin monista asioista.
Tunisiassa järjestettävä maailman kongressi lähestyy ja eräs äänestettävistä asioista koski kongressin järjestämistä. Islamilaisen maailman liikehdintä on herättänyt keskustelua mahdollisista eteen tulevista ongelmista, jotka saattavat vaikuttaa osallistumisinnokkuuteen joissain maissa. Tämän hetkinen tilanne Tunisiassa on kuitenkin rauhallinen ja mikään ei viittaa tilanteen muuttumiseen. Kongressin mahdollisesta peruuttamisesta keskustelun ja kongressisuunnittelu komitean esityksen pohjalta äänestettiin yksimielisesti kongressin pitämisen puolesta.
Rahastonhoitaja Zorica Kardosin raportin pohjalta voitiin todeta järjestön  taloudellisen tilanteen olevan hyvä. Viime vuonna Ljubjanassa pidetty kongressi tuotti voittoa noin 39 500 €, josta järjestäjämaa saa 20% ja IFNA 80%. Omasta tuloksestaan IFNA tulouttaa vielä 10% järjestäjämaalle.
Suomessa anestesiahoitajien ja anestesiologien yhteistyö on aina ollut sujuvampaa kuin useissa maissa. Viime vuosien aikana kuitenkin myös maailmalla on herätty huomaamaan, että leikkausliinan samalla puolella olevien kannattaa vetää yhtä köyttä. IFNA ja ESA( European society of anestesiology):ovat viritellyt yhteistyötä kahden vuoden ajan ja nyt on perustettu yhteistyökomitea, jossa anestesiahoitajia edustavat  Pascal Rod (toiminnanjohtaja, Ranska), Jaap Hoekmann (presidentti, Hollanti), Marianne Riesen (koulutuskomitea, Sveitsi) ja Marit Vassbotten-Olsen ( johtokunta, Norja).
Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti päivitettyjen IFNA standardit olisi julkistettu Tunisiassa 2014, mutta muutokset tulee hyväksyä ICN:ssä ( International Council of Nurses), jonka jäsen IFNA on. Muutoksia työstetään ahkerasti ja ne pyritään saamaan hyväksytyksi vuoteen 2016 mennessä, jolloin maailman kongressi on vuorostaan Glascowissa, Skotlannissa.
Käsitelimme kokouksessa kolmen maan jäsenhakemukset. Hakemuksen olivat jättäneet Ruanda, Kosovo ja Bosnia-Herzegovina. Lähtökohtaisesti Ruanda ja Kosovo olivat ilmoittaneet, etteivät pysty maksamaan IFNA:n jäsenmaksuaan ja Kosovan tilanne on huono, koska heillä ei ole anestesiahoitajien koulutustakaan. Pitkän keskustelun jälkeen Ruanda hyväksyttiin, Kosovan hakemus palautettiin tarkennuksia varten, Bosnia-Herzegovinan hakemus hyväksyttiin. Jäsenhakemuksista ja jäsenmaksuista nostin esiin kysymyksen jäsenehdokkaista, jotka eivät alun alkaenkaan kykene maksamaan jäsenmaksuaan. Tein ehdotuksen periaatteellisesta jäsenmaksusta niille maille. Jäsenmaksun suuruus olisi heille kohtuullinen, jonka he pystyisivät maksamaan. Tällä hetkellä järjestöllä on paljon kolmannen maksuluokan maita, jotka eivät maksa mitään jäsenyydestään, mutta maaedustajakokoukseen osallistuessa heillä on mahdollisuus tulla valituksi vaikka johtokuntaan.
Tunisian kongressissa luovutetaan uusi Hermi Löhnert palkinto. Poikkeuksellisesti Ehdokkaita oli kisassa kuusi ja palkinnonsaajasta äänestettiin 3 kertaa. Ruotsin Ingrid Andersson ehdotti Tuula Soraa Hermi Löhnert palkinnon saajaksi ja Serbia ehdotti Tuula-palkinnon perustamista. Viimeisessä kolmannessa äänestyksessä tasaäänin päätettiin palkinto jakaa Sveitsiläiselle Marianne Riesenille ja amerikkalaiselle Sisar Margaret Kollmerille.

Seuraavien vuosien aikana komiteoihin on tulossa henkilövaihdoksia. Practise komitean puheenjohtaja Sandy Ouellette lopettaa tehtävässään 2014. IFNA:a pitkään palvellut Sandy on 70-vuoden iästä huolimatta varsin uuttera. Hän opettaa edelleen anestesiasairaanhoitajaopiskelijoita. Hänen tilalleen vahva ehdokas on hollantilainen Vera Meeusen.
Lauantaina 15.6 kokous päätettiin klo 17.00 huojentuneisiin ja iloisiin tunnelmiin. Kaksipäiväinen kokous oli ohi ja ajatukset palasivat omaan yhdistystyöhön sunnuntaina matkalla Suomeen.

IFNA:n johtokunta ryhmäkuvassa

IFNA:n edustajia ryhmäkuvassa
Marit Vassbotten-Olsen (Norja), Ingrid Anderson (Ruotsi), Marja-Liisa Ylitalo- Airo ja Hui Ju Jennifef Yang (Taiwan)