NOSAM 2012 på svenska

NOSAM möte i Reykjavik 4.-6. Maj 2012

 

NOSAMs kontaktpersoner från alla nordiska länderna möttes i Reykjavik 4-6 maj. Vi var åtta deltagare. Ingrid Andersson, anestesi (Sverige) Marit Vassbotten Olsen, anestesi (Norge), Hildegunn Synnevåg ,intensiv, (Norge) Dorte Söderberg, anestesi (Danmark), Nina Vormslev Lennert, intensiv (Danmark), Hergerd Heldarskard, anestesi (Färöarna) , Stefàn Alfredsson, anestesi (Island) och undertecknad. Mötet hölls i Islands sjukskötarförbunds lokaler på gångavstånd från vårt hotell. Vi hade tur med vädret, solen sken varje dag och vi fick njuta av den isländska våren som verkade vara längre hunnet än här i Finland. Vår värd Stefàn Alfredsson hade ordnat en omväxlande fritidsprogram med bl.a. en stadsrundtur med elcykel på lördag eftermiddag och på söndag , när mötet avslutats, en tur till Blue Lagoon, där vi i den kalla blåsten fick njuta av det varma vattnet i poolen.

På mötet gick vi igenom kommande möten och kongresser. Nästa NOKIAS kongress hålls i Köpenhamn 19.-21 September 2013 (se länk på SASH hemsida). Programmet är ännu under planering. Nästa år hålls NOSAM mötet i Norge på våren och på hösten i Köpenhamn i samband med NOKIAS- kongressen.

Olikheterna mellan länderna i utbildningen inom anestesisjukvård var ett av våra återkommande diskussionsämnen. Den perioperativa utbildningen i Finland duger inte i de andra nordiska länderna, som har specialiseringsutbildning. Specialiseringsutbildningen inom de andra nordiska länderna har likadana krav och mål, med små undantag, vilket innebär att utbudet på arbetsplatser blir mycket större då det egna landets gränser inte är gränsen för arbetsmöjligheterna.

NOSAM planerar en websida med information om de nordiska ländernas utbildning och löner inom våra specialiteter. Information om vad som krävs för att arbeta inom anestesi- och intensivsjukvård för den som kommer från ett annat land utanför norden kommer också att finnas på websidan.

Danmark har tagit initiativ till och planerat tillsammans med Norge och Sverige en gemensam fördjupande utbildning i barnanestesi, NUBA(Nordisk Uddannelse i Børneanestesi för Anæstesisygeplejersker). Sex deltagare från varje land får delta och utbildningen startar i höst om tillräckligt många anmäler sig.

Hergerd Heldarskard presenterade hur den första specialiseringsutbildningen inom intensivsjukvård ordnats på Färöarna. Utbildningen startade 2009 och slutar 2013.

I Norge startar den första utbildningen på master nivå i universitetet i Agder.

Som finländare och nordbor är vi i en underliggande ställning angående utbildning och kompetens jämfört med våra grannländer. Hoppas att utbildningsreformen inom yrkesutbildningen (YH)som träder i kraft 2014 kommer att ge oss en mera likvärdig utbildning.

Harriet Ljungberg-Rasmus

Nordisk kontaktperson, NOSAM

SASH, styrelsemedlem

 

Harriet_Ljungberg-Rasmus_henkilökuva

 

Nosam_hallituksenjäseniä

Ingrid Andersson, Hergerd Helldarskard, Stefàn Alfredsson Hildegunn Synnevåg och

Dorte Söderberg.