NOSAM 2013 på svenska

NOSAM-möte i Bergen 12.-14.4. 2013

Årets NOSAM-möte hölls i Norge. Som värdpar stod Marit Vassbotten Olsen(anest) och Sigbjørn Flatland(intensiv). Marit Vassbotten Olsen bjöd på inkvarteringen för hela gruppen på tio personer i deras ”hytte” som befann sig i skärgården en bit utanför Bergen. Resan dit gick med bil, färja och båt. Förrän vi förflyttade oss till ”hytten”, sammanträdde vi i Bergen på högskolan, där Marit arbetar som lektor i anestesisjukvård. Deltagare var förutom Marit och Sigbjörn, Stefàn Alfreðsson(a) från Island, Jórunn Højgaard(i) och Heidi Tvørfoss(a) från Färöarna, Nina Vormslev Lennert (i) och Dorte Söderberg(a) från Danmark, Eva Åkerman(i) och Ingrid Andersson(a) från Sverige och undertecknad från Finland.
Men först började dagen med brunch hos Hidegunn Synnevåg, som slutade som NOSAM delegat för intensivvårdarna före jul. Hildegunn tyckte det var ett bra sätt att ta farväl av oss när mötet ändå var i hennes hemstad. Vi hade en mycket trevlig sammankomst hos henne.
På mötets första dag hann vi endast gå igenom landsrapporterna. Ur dem framgick bl.a. följande.

  • Island: 2012 utexaminerades 12 anestesisjukskötare på master-nivå. Alla har fått arbete. Föreningen har en facebook grupp för sina medlemmar.
  • Färöarna: Två sjukskötare specialiserar sig till anestesisjukskötare i Bergen. Utbildningen sker som samarbete mellan Färöarna och Norge. Sexton sjukskötare utexamineras i år som intensivvårdssjukskötare. Den praktiska utbildningen får de utomlands, största delen i Danmark. Båda utbildningarna är på master-nivå.
  • Danmark: FSAIO har koncentrerat sig på NOKIAS-kongressen som är i september. De egna skolningsdagarna som normalt är två dagar krymptes till en skolningsdag. Orsaken var ett lite lamt intresse då man prioriterar NOKIAS-kongressen i höst. Skolningsdagen hade stor framgång med tre parallellföreläsningar i anestesi- och intensivvård samt vården i uppvakningen.
  • Sverige: Regeringen har inte fattat beslut angående utredningen om den framtida specialist-sjukskötarutbildningen än. Diskussion har förekommit om att grundutbildningen skulle formas så att den skulle ge behörighet att arbeta som anestesisjukskötare. Det här skulle markant försämra anestesisjukskötarnas kompetens och ställning. Ett gemensamt projekt med Vårdförbundet har startats för att kartlägga antalet verksamma anestesi- och intensivvårdssjukskötare i Sverige
  • Norge: Utbildningen på master-nivå ges i tre högskolor. Högskolorna kan själva påverka innehållet i studieplanen och detta ses som ett problem, p.g.a. en kliniska och teoretiska kunnandet hos specialsjukskötare kan variera utgående varifrån de utexamineras. Utbildningen för anestesi- och intensivvårdssjukskötare är på master-nivå. Arbetsgivaren ansvarar själv för att utbildningen och kompetensen hos arbetstagare från utlandet är tillräcklig.  Medlemsantalet har stigit med över hundra p.g.a. aktiv värvning.

NOKIAS2013
Lördagens möte handlade mest om NOKIAS kongressen för anestesi- och intensivvårdsskötare, som hålls i Köpenhamn i september (www.nokias2013.dk). Dorte och Nina presenterade tidsplanen hur processen framskridit. Kongressen hålls i Tivoli Congress Center 19.-21.september. Kongressens motto är ”Sikker praksis gennem uddannelse og læring”. Man kommer att ha fyra parallellföreläsningar, så det finns säkert något intressant för alla. Från Finland deltar Katja Heikkinen mede ämnet e-learning. Det vetenskapliga programmet i sin helhet, finns på kongressens hemsida. På torsdag kan intresserade delta i ett sjukhusbesök före välkomstreceptionen. Festmiddagen hålls på lördagkväll i Langelinie Pavillionen, dit vi far med kanalbåt.

 

Uppvakningen
Vi diskuterade om uppvakningspersonalens utbildning och under vilken specialitet uppvakningen verkar. I alla nordiska länder kan uppvakningen höra under anestesin eller intensiven. Personalen kan vara anestesiskötare, intensivvårdsskötare eller allmänna sjukskötare.
NUBA (Nordisk Uddannelse i Barnanestesi för Anestesiskötare)

Den första fördjupande utbildningen i barnanestesi för anestesisjukskötare blir klar i juni. I utbildningen har 14 anestesisjukskötare deltagit, 6 från Danmark, 4 från Norge och 4 från Sverige.
NOSAM-mötet fortsätter i Köpenhamn i samband med NOKIAS2013.
Harriet Ljungberg-Rasmus
SASH, styrelsemedlem
NOSAM, Nordisk kontaktperson