Category Archives: Ajankohtaista

Turun yliopiston Hoitotieteen laitos tarjoaa hoitotyön ammattilaisille (sairaanhoitajat, ensihoitajat, kätilöt, kipuhoitajat, kipuvastaavat) upean mahdollisuuden syventää kivun hoitotyön osaamistaainutlaatuisessa verkkopohjaisessa Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksessa (30 op). Täydennyskoulutus toteutetaan moduulimuotoisena yhteistyössä Suomen Kivuntutkimuksen hoitotyön toimikunnan kanssa. Moduuli 1 ”Kivun hoitotyön perusteet” (1op)

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry on aiemmin historiansa aikana nimennyt Yhdistykselle ”merkityksellisinä vuosina” kunniajäseniä, tähän mennessä viisitoista. Kunniajäsenyys tapahtuu kutsumenettelyllä ja nimeämisen kriteereinä on ollut merkittävä panos suomalaisessa ja/tai kansainvälisessä anestesiahoitotyössä ja Yhdistyksen toiminnassa. Maaliskuussa 2020 Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa yhdessä järjestettäväksi

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n hallitus päätti elokuun kokouksessaan, että Yhdistys hakee jäsenyyttä Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaoksessa. Sairaanhoitajaliitto hyväksyi hakemuksen 28.8.2020. Yhdistyksen hallitus toivoo, että osana suurempaa ja laajempaa ammattiyhteisöä Yhdistyksen ponnistelut muun muassa anestesiasairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksen saamiseksi tulisivat paremmin huomioiduiksi päätöksiä tekevissä yksiköissä.

Yhdistyksen kevät- ja syyskokous pidettiin Helsingissä 24.9.2020. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kevätkokouksessa esiteltiin Yhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomus ja talouden toteutuminen sekä tilinpäätös. Kokouksessa vahvistettiin Yhdistyksen toimintavuoden 2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus. Syyskokouksessa esiteltiin Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle