Category Archives: Koulutuspäivä

Koulutuspäivien luentomateriaalit löytyvät linkin takaa. Salasanan avulla pääset lukemaan niitä. Osallistujille jaettu salasana. Syyskoulutuspäivät 2022, Tampere

Korkeavirtausviikset leikkaussalissa/ Tapani Heikkilä HIPEC leikkaus haastaa anestesiahoitajan/ Kalle Kinnunen Preventing IPH/ Carsten Michel-Pedersen Korkeavirtaushappihoito/ Rita Linko SAV-potilaan anestesia ja jälkivalvonta/ Ann-Cristine Lindroos Suolileikatun potilaan kivunhoito/ Elina Tiippana Potilaan siirtymisten avustaminen leikkaussalissa/ Daniela Kaskivirta Toimintakortit hätätilanteissa/ Jenni Vieri Painehaavojen

Haastava synnyttäjä: Mitä ovat HUS ja HELLP? / Christoffer Wiklund, HUS + Finnanest-artikkeli Mitä uutta ketamiinista? / Vesa Kontinen, HUS Lapsen elvytys / Olli Vänttinen, TYKS Akuutit postoperatiiviset sydänongelmat/ Ville-Veikko Hynninen Anestesia ilman opioideja / Matias Rantanen Minkä hengitysmoodin

Lasten kivunhoidolliset puudutukset, Kokkonen Miia Lääke- ja lääkitysturvallisuus, Ränkimies Mari Laitepassi, Seppelin Seija Sepelvaltimotauti ja leikkaus, Aittokallio Jenni Lean-ajattelu kiireen kesyttäjänä, Huovinen Elsi Potilasturvallisuus, Kinnunen Marina Taitokeskus, Hynninen Irene Vascular Access Team, Nyholm Oskar Neurokirurgiset leikkausasennot, Kirmo Pertti Paloturvallisuus,

Miten estää leikkauskivun kroonistuminen, Elina Tiippana Leikkausta edeltävä spirometria, miten tulkitsen? Päivi Piirilä Neurologinen potilas leikkauspotilaana, Minna Niskanen Karotisendarterektomia hereillä, Marko Peltoniemi Voisiko sen leikata syvässä sedaatiossa? Olli Vänttinen Lasten päiväkirurgia, miten nukutan? Jaakko Klockars Vanhuspotilaan postoperatiivinen sekavuus, Pekka

Kriittisen potilaan siirtäminen päivystyksestä leikkaussaliin, Juuso Jaskari Terävän thorax-vamman saaneen pot. perioperatiivinen hoito, Sami Urtamo Tietoisuus anestesian aikana, Anne Vakkuri Feokromosytoomapotilaan anestesia, Leila Niemi-Murola Moniresistentit bakteerikannat, Veli-Jukka Anttila Eristystoimet, Piia Hirvonen Postoperatiivinen delirium, Tadeusz Musialowicz Komplikaatioiden ehkäisy heräämössä, Minttu

Klaus Olkkola: Miten käytän relaksantteja nukutetulla potilaalla? Arvi Yli-Hankala: Anestesiasyvyyden mittarit. Miten tulkita niitä? Antti Liukas: Ortopedisen potilaan anestesia Vesa Kontinen: Päihteiden väärinkäyttäjä potilaana Riku Anttila: Lyhyt oppimäärä malignista hypertermiasta Sami Soljanlahti: Elinsiirron saaneen potilaan anestesia Tuija Tallila: Päikin peruskurssi Kristiina Takala: Heräämötoiminnan uudet

NOKIAS2016- abstraktikirja: NOKIAS-kirja Abstraktit: Anestesia: Hiekkanen Tuula: Transfer of information from one unit to another- future scenarios Rauta Satu: How to measure nursing intensity and why should at all? Bräuer Ansel: Modern perioperative thermal management Välimäki Tommi: The hospital is

Anestesiakurssi 2016, Lappeenranta Klaus Olkkola: Mitä relaksanttia pitäisi käyttää hätätilanteessa Klaus Olkkola: Tulehduskipulääkkeet tänään Sanna Hoppu: Potilassiirron sudenkuopat Petra Kankkunen: Sairaalan sisäinen ensihoito, MET-toiminta Susanna Niinimäki: Heräämöpotilas anestesiahoitajan silmin Maarit Ahtiala: Mitä minun tulee tietää painehaavoista? Sirja Kaartinen: Päivystyspotilaan kokeman kivun asianmukainen hoito. Riku Aantaa: Dexmedetomidiini

Timo Kaakinen:Palovammat, anestestesialääkärin näkökulma Henna Jaurila: Palo- ja paleltumavammat, kirurgin näkökulma Tuomas Salminen: IO- neulan käyttöaiheet ja laittaminen Tarja Vesanen: Hoitoisuusluokitus perioperatiivisissa yksiköissä- mahdollisuus vaikuttaa Toni Broman: Preoperatiivinen Poliklinikka Marja Luoma ja Elina Turunen: KYS:n uudistunut preoperatiivinen prosessi Rami

Pirkka Rautakorpi: Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Marko Peltoniemi: Ketamiini kipulääkkeenä Vesa Kontinen: Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa Nora Hagelberg: Kipupotilaan perioperatiivinen hoito Anna Koski: Alaistaidoista työyhteisötaitoihin – Mitä voimme tehdä yhteisen työhyvinvoinnin hyväksi Teijo Saari: Kolloidien asema leikkaussalissa Minna

Elsi Huovinen: Simulaatiokoulutus potilasturvallisuuden varmentajana leikkausosastolla Ann-Nina Maksimainen, Maria Tuominen: Anestesiahoitotyön uudistuva asiantuntijuus, koulutuksen nykytila Kaija Kaikkonen: Perehdytys Markku Ahtiainen: Anestesiahoitajana Englannissa Jaana Vestman: Anestesiahoitajana Norjassa Timo Salomäki: Valtimopainekäyrään perustuva sydämen minuuttivolyymin mittaaminen Riku Anttila: Maligni hypertermia- tapauselostus Tuomas

Lauri Nuutinen: Miten anestesiakurssi syntyi ja miksi Kaija Viinamäki: Mitä anestesiakurssi on antanut anestesiasairaanhoitajille / Kyselyn tulokset Jouko Jalonen: Tarvitaanko monitorointisuositusta Suomessa Arvi Yli-Hankala: Anestesian syvyyden kliininen arvio Tuula Kurki: Pulssioksimetria ja kapnografia Hannu Koivula: Lämpötilan seuranta ja lämpötalouden hoito

Kaisa Hiivala: Heräämöhoidon ohjeet Tuuli Yli-Olli: Hiilidioksidinarkoosi ja jälkirelaksaatio Paula Lahdenperä: Lääkkeiden yhteensopimattomuus, infusoiminen samaan kanyyliin Pirkko Rissanen: Kuntouttava työote heräämöhoidossa Kai Kiviluoma: Lasten vuodon korvaus Eija Suorsa: Verityhjiö Arvi Yli-Hankala: Kipuindeksin mittaus Vesa Lappeteläinen: Astrupin tulkinta Raija Rautio:

Antti Kasvio: Työn modernisaatio tienhaarassa Susanna Lundell: Yksilöiden muuttuvat valinnat ja niiden käsittely organisaatioissa Olli Vänttinen: Lasten yleisanestesian periaatteet Sanna Vilo: Nestehoito lapsilla Riitta Lassila: Tukostaipumus ja vuototaipumus Elina Armstrong: Uudet laskimotromboosin estolääkkeet ja leikkaus Aino Lepäntalo: Valtimotromboosin estolääkkeet

Piia Hämäläinen: Anestesiahoitajan työ Keski- Suomen Keskussairaalassa Mari Saarikoski: Vuotava obstetrinen potilas Markku Lehtimäki: Massiivivuoto ja autotransfuusio Konsta Pamilo: Tekonivelkirurgia 2010-luvulla ja tuloksia Rapid Recoveryn ajalta Liisa Korhonen: Uudistetun tekonivelkirurgian aikaansaamat muutokset leikkausosastolla Susanna Nieminen: Tekonivelpotilaiden kuntoutus ja fysioterapia Heräämöluennot

Valentina Oroza: Monikulttuurisuus terveydenhuollon työssä Mike Nelson: Communication with a foreign language Mikko Nuorinko: Suomalaisena hoitajana Saudi-Arabiassa Pertti Suominen: Anestesialääkärinä ulkomailla Jouko Jalonen: Sydänsairaan potilaan preoperatiivinen arviointi – suosituksista käytäntöön Ville-Veikko Hynninen: Hemodynaaminen tukihoito Juha Peltonen: Diabetes ja sen

Paula Lahdenperä: Farmaseutin rooli leikkausosastolla Tanja Pelkonen: Lääkeaseptiikka Erja Tengvall: Leikkaus- ja anestesiahoitajan ammatillinen pätevyys Liite luentoon: Erja Tengvallin väitöskirja Arto Seljänperä: Perehdytys Jouko Kähkönen: Hätäsektio Kaike Kaisti: Lastenanestesioiden erityispiirteitä Sampsa Paalanen: COPD-potilaan hoito leikkaussalissa ja heräämössä Janne Liisanantti: Kivun

Olli Vänttinen: Lapsi traumapotilaana Olli Väisänen: Trauma-teamin toimintaperiaatteet Olli Väisänen: ANTS Sanna Hoppu: Traumapotilaan hoitaminen tutkimusten aikana Seppo Alahuhta: Anatomiset ja fysiologiset muutokset raskauden aikana Seppo Alahuhta: Raskaana olevan anestesia eri vaiheissa – riskit ja lääkkeet Triage TYKS:n ensiapupoliklinikalla

Seppo Alahuhta: Morbidi-obesiteetti ja anestesia Minna Ilmakunnas: Elinsiirteen saaneen potilaan anestesia Jouko Jalonen: Epiduraalinen kivunhoito – milloin ei ja mitä tilalle? Nina Karle: Aivokuolleen elintenluovuttajan hoitotyö Susanna Lundell: Kateus työyhteisössä Tuula Manner: Lasten MRI – haasteita ja ratkaisuja Jani

Tuomas Mäkelä: Anestesian aikainen elvytys ja tapausselostus Ville-Veikko Hynninen: EKG:n monitorointi leikkaussalissa Marjut Pantsar: Anestesiatietojärjestelmä käyttäjän näkökulmasta – Hämeenlinna Janne Ylitalo: Anestesiatietojärjestelmä käyttäjän näkökulmasta – Jyväskylä Janne Päivärinta: Anestesiatietojärjestelmä käyttäjän näkökulmasta – Meilahti Arto Helovuo: Tiimityö ja potilasturvallisuus –

Jouko Jalonen: Leikkaukseen valmistaminen, Käypä hoito-suositus 2008 (ks. myös käypä hoito -suositus: Leikkausta edeltävä arviointi osoitteesta www.kaypahoito.fi -> erikoisaloittain -> anestesiologia ja tehohoito) Pekka Huuhtanen: Sukupolvien yhteistyö työssä Pertti Hakala: Monivammapotilaan hoidon periaatteet Tiina Saarelma-Thiel: Siirtymät sujuviksi työssä

Hanna Illman: Lihasrelaksaation seuranta ja kumoaminen Hannu Koivula: Lämpötaloudesta huolehtiminen Jorma Lahtela: Leikkauspotilaan hyperglykemia Juhani Pajula: Keuhkoleikkauspotilaan anestesia Marjo Törmänen: Mikä ihmeen APS? Elsi Huovinen: Mikrovaskulaaritoimenpiteiden anestesia – TRAM Tarja Tervo-Heikkinen: Työolobarometri-tutkimus

Marianna Virtanen: Työstressi, työuupumus ja hyvinvointi Marja-Liisa Ylitalo-Airo: Infektioeristyksen aiheuttamat ongelmat leikkaussalissa

Pertti Hannonen: Muuttaako anestesiatietojärjestelmä prosesseja Ritva Jokela: Leikkauksen jälkeinen pahoinvointi ja oksentelu ja sen esto Anna-Maija Korhonen: Spinaalipuudutus päiväkirurgiassa Juha Nevantaus: Larynxmaskinestesia Mari Savo: Leikkauspotilaan siirto heräämöstä vuodeosastolle Petri Volmanen: Hätäsektio Johanna Wennervirta: Entropiamonitorointi

Seppo Alahuhta: Morbidiobeesin potilaan anestesia Ville-Veikko Hynninen: Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia Marjut Joki: Toimiva työilmapiiri Kristiina Kuusniemi: Vanhus ja puudutukset Jouko Laurila: Vanhuksen perioperatiivinen sekavuus Ismo Räihä: Vanhuksen sairaalahoitoon liittyvät erityisongelmat Arvi Yli-Hankala: Analgesian mittaamisesta